Adımlar Maraş Çarşamba Toplantısı Yapıldı

Adımlar Maraş Çarşamba Toplantısı Yapıldı

Çarşamba günleri yapmakta olduğumuz toplantıyı kitap okuma ve değerlendirme şeklinde değerlendirme kararı almış olsak da misafirlerimizin olması hasebiyle toplantımız daha çok aktüel hadiselerin değerlendirilmesi ve mücadelede neler yapılması gerektiği üzerinde yoğunlaştı.

Görüyoruz ki Müslüman Anadolu ahalisi AKP’den ve gidişattan memnun değil. Bu memnuniyetsizliğe rağmen, ne yapılacağını bilmediğinden dolayı da bir yerde AKP’ye teslim olmuşluk, zoraki destek verme gibi bir durum söz konusu.

Müslüman olarak AKP’den bir beklentimiz olamaz.

Ruh ve madde felâketimiz ortada.

Üstadın ifadesiyle, “son ve som, hepçi ve bütüncü zuhur” ile çözülebilecek bir meseleyle karşı karşıyayız ki, bu da bütün meselelerimizin temelinde yatan saik olarak ilk önce halledilmeyi bekleyen acil problem şeklinde kendisini dayatıyor: Var oluş problemimiz ve bunun madde âlemindeki tezahürü halinde devletleşme zarureti.

İslâmın ancak devlet nizamı içinde yaşanabileceği ve bu nizâmı tesis edebilmek için de her şeyden önce mevcut köhne yapıyı yıkmak gerektiği… İşte, memuriyet ve mesuliyetimiz… Yapmak için yıkmak gerek… Bizim özlemini çektiğimiz ve artık bu işin AKP ile de olmayacağının apaçık bir bedahet olan devletleşme problemimiz…

Şunu açıkça ve gayet net ifade edebiliriz ki, bu millet AKP’den memnun olmadığı gibi, AKP’nin idaresindeki bir Türkiye’de gelecekten de ümitvar değil. Mesele de hâl yolunu kendiliğinden ortaya koyuyor aslında: Kitlelere ümit olacak devrimci bir teşkilat olma zarureti.

İnsanlara neler yapılabileceğini gösterecek, öğretecek, önderlik edecek, birlik olmanın zevkini tattıracak bir teşkilat.

Kitlenin AKP’de arayıp da bulamadığı Büyük Doğu-İBDA ruhu yaşayan bir teşkilat…

Böyle bir teşkilat, AKP’ye bağlanan ümitlerin boş olduğunun anlaşılmasıyla yaşanacak inkisarı kendisine kolaylıkla devrim yakıtı yapmakta hiç de zorluk çekmeyecektir.

Adımlarımızın istikameti bu yöndedir.

 

ADIMLAR MARAŞ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d