İSLÂM YOKSA, HAKİKATİYLE ANTİEMPERYALİST BİR MÜCADELE DE YOKTUR!

İSLÂM YOKSA, HAKİKATİYLE ANTİEMPERYALİST BİR MÜCADELE DE YOKTUR!

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ HADİSE VESİLESİYLE

İSLÂM YOKSA, HAKİKATİYLE ANTİEMPERYALİST BİR MÜCADELE DE YOKTUR!

 

“Devrimcilik” ve “antiemperyalsit” söylem adı altında Allah Resûlüne sövülemeyeceği ve buna izin verilemeyeceğini Ankara Üniversitesi’nde milliyetçi-ülkücü müslümanlar bir kez daha gösterdiler.

“Antiemperyalist” kılıklı, fakat özünde İslâm düşmanı olan bir grup, “Hepimiz Çarliyiz!” diyerek Ankara Üniversitesi’nde Charlie Hebdo’nun son sayısının kapağını üniversitenin duvarına asmaya yeltendiler. Bunu haber alan ülkücü müslümanlar ise, her müslümanın yapması gerektiği gibi, buna elle müdahale ederek, söz konusu eyleme izin vermedi.

Anlaşılıyor ki, “Antiemperyalist” kılığına bürünmüş bazı kesimler, Batı karşıtı devrimci mücadelenin 90 yılından beri İslâm temelli yürümesini halâ hazmedebilmiş değiller. Bazı söylemleri “antiemperyalist” olsa da, aslında, bu ısrarlı hâlleriyle kendilerinin Batıcı saflarda konumlandırmaktadırlar.

Charlie Hebdo olayı, bu durumu açığa çıkaran turnusol kağıdı işlevi de gördü.

Gayet açık ki bugün, sömürgeci Batı politikalarına karşı durmanın yolu İslâm’a mutabık bir söylem ve bu söylemin gereği olan politik tutum ve davranışlar geliştirmekle mümkün. Geçmişteki alışkanlıklarını bugüne taşıyarak İslâm düşmanlığını devam ettiren ve bunda ısrarcı olanlar anlamalılar ki, Anadolu’nun her karış toprağında İslâmcılar başta olmak üzere, kendisini bu vatana ait hisseden herkesten karşılık görecekler.

Ankara Üniversitesindeki olay, bunun tipik bir örneğidir.

Bu topraklarda yaşayan hiçbir gerçek insan soyu, Allah’ın Resûlü üzerinden insanımıza saldırılmasına, sömürge ve zulmün bu şekilde devamının sağlanmasına izin veremez!

Bizim için bu sınırdan dönüş, mümkün değildir.

Allah Resulü başta olmak üzere, insanımızın kutsal değerlerine yapılan saldırılara çapı ve şekli ne olursa olsun her yerde misliyle karşılık verilecektir.

Bu hakikat kendinizi hangi siyasi görüşle ifade ederseniz edin, bu topraklarda yaşayan bütün gerçek insan soyu için geçerlidir.

Sömürgeye, zulme, emperyalizme karşı durabilmenin yolu Allah Resûlü’ne yapılan hakaretin karşısında durmakla mümkün olur.

Bugün bütün dünyada, sömürgeci Batı politikalarına karşı verilen mücadelenin İslâm temelli olduğunu görmeyip ve bunu kabul etmeyip “antiemperyalist” olduğunu iddia etmek, bölücülük sınıfından olarak, Emperyalizmin saflarında yer almanın bir diğer adıdır.

Biz kendi camiamızdaki bu bölücülere dikkat eder ve dikkat çekerken, başka kesimlerdeki bu bölücülerin saldırı girişimlerine de din, vatan ve millet adına şiddetli bir şekilde karşılık vereceğimizi herkesin bilmesi gerekir!

İslâm yoksa, hakikatiyle antiemperyalist bir mücadele de yoktur!

ADIMLAR Dergisi

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: