IRAK HALKI YALNIZ DEĞİLDİR

IRAK HALKI YALNIZ DEĞİLDİR

Bugün İran konsolosluğu önünde yapılan basın açıklaması sık sık Irak halkı yalnız değildir,  Katil İran, Irak’tan defol, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi sloganları ile kesildi.

Şehit Saddam Hüseyin’in torunu Mesut Uday Saddam Hüseyin’in okuduğu basın açıklaması

yoğun bir şekilde medyanın ilgisi ile karşılandı.

Herkesin Irak halkını Emperyalizme köle yapmak üzere anlaştığı bu dönemde bu şanlı çıkışın artarak devam etmesini diliyoruz.

Bir tarafta Amerikanın askerliğini üstlenen İran askerlerinin bölgeye girmesi, diğer tarafta etnik Kürtçü hareketin Biji serok Obama sloganlarıyla Kuzeyden bölgeye girmesiyle yalnızlaştırılarak Emperyalizme esir edilmek istenen Irak halkının 24 senedir sürdürdüğü Şanlı direnişi selamlıyoruz.

AKP hükümetinin 2 uçak dolusu ağır silahları Amerikan işbirlikçisi Şii hükümete teslim etmesi ile safların artık ayrışmaya başladığı bu günlerde, kimin gerçek dost kimin gerçek düşman olduğu apaçık görülmektedir.

Emperyalist AB-D’nin Musul’u bahane ederek Irak’ı tamamen işgal edeceğini açıklaması ile artık dönülmez bir savaşın arefesine girmiş bulunmaktayız.

Türk Milleti her ne pahasına olursa olsun Irak halkının bağımsızlık mücadelesinin yanında olmaya devam edecektir.

Irak Halkı yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır.

Eylemin Basın Açıklaması ve  Videosu Aşağıda 

ADIMLAR

Ekran Alıntısı6

Ekran Alıntısı11

 

Ekran Alıntısı133

Ekran Alıntısı14

Ekran Alıntısı15

Ekran Alıntısı16

Ekran Alıntısı20

Ekran Alıntısı19

VİDEO 

Basın Açıklaması Metin

 

“BÜYÜK ŞEYTAN”IN BÜYÜKELÇİSİ İRAN HESAP VERECEK!

Şii Şövenizminin “İslamcılar” başta olmak üzere bütün kesimlerin üzerine sigara dumanı

gibi sinmişliğini ve insanları ruhen Şiileştirdiğini görüyoruz.

Peki 1979’dan beri Şii Şövenizmi bölgede neyi vesile kılarak ruhları zehirliyor dersiniz?

Tabi ki, İslam Milleti bütünlüğüne düşmanlıkta ortak olduğu Kürtçü Şövenizmi üzerinden.

Etnik ırkçılık ile mezhep içiçe girdiğinde nasıl bir saldırıya maruz kaldığını ayırdedebilmek çok güçtür. Bu karmaşıklığı karşılayabilen ve neyin ne olduğunu bir ideolocyaya nisbetle ortaya koyabilen -İBDA dışında- kamil bir siyasetin olmaması zihinlerin yaşadığı bu zorluğun en baş sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şii Şövenizmi ile Kürtçü Şövenizmin bu şekilde harmanlanmasıyla ortaya çıkan tipolojiye baktığımızda günümüz sahte İslamcı tipini tanıyabileceğimiz gibi, bu tipolojiyi geçmişe doğru da takip edebiliriz.

Günümüze kadar her türlü hile ve desise kullanarak insanımızı tepkisizleştiren, böylelikle 1990’dan beri bölgemize saldıran ABD’nin ileri uç karakolu vazifesini yürüten İran ve Kürtçü Şövenizmin sonu gelmiştir.

Artık, “Büyük Şeytan” ABD ile 1979’dan beri yürüttüğü “stratejik ortaklık”ı dünyaya açık eden İran ve ABD emperyalizmini bölgemize davet eden ve onun için savaşan Etnik Kürtçülüğün Ehl-i Sünnet Arab’a düşmanlıkları ve katliamları açık açık göz önündedir.

Peki, bu süreçte Ehl-i Sünnet Arab’a destek olması gereken Türk’ü tutan nedir?

Çok açıktır ki, bu “tutma-gaz alma”  görevini, devleti işgal eden hükümet yürütmektedir. Fakat o da artık kendisini gizleme gereği dahi duymadan Şii/Safevi İran Ordusu’na silah yardımı yapıyor, Peşmerge’yi silahlandırıyor.

ABD, AKP, iran, Peşmerge ve PKK’yı omuz omuza Irak’ın Ehl-i Sünnet Savaşçıları karşısında birleşmeye iten sebep, bu savaşın Son Savaşları olduklarını bilmeleridir. Bölgemizde kurulacak bağımsız bir Ehl-i Sünnet Devletin, ilk fırsatta bütün bu işbirlikçi yapıları karşısına alacağı ve her biriyle hesaplaşacağı bütün bu işbirlikçi yapıların bildiği birşeydir.

Bizler 7 düvele karşı İstiklal Savaşı veren Ehl-i Sünnet Türk Milleti’nin evlatları olarak bugün çok daha büyük ihanetlere uğrayarak yüne 7 düvele karşı İstiklal mücadelesi vermekte olan Ehl-i Sünnet Arab’ın yanında olduğumuzu ve gerektiği zaman, gereken her türlü refleksi göstereceğimizi ilan etmek üzere buradayız!

“Büyük Şeytan”ın düşman kardeşi İran Hesap Verecek!

Etnik Kürtçü Peşmerge ve PKK hesap verecek!

ABD ve bütün yerli İşbirlikçileri hesap verecek!

 

Yaşasın Irak İstiklal Savaşımız!

Yaşasın Cihat ve Kurtuluş Yüksek Komutanlığı!

Yaşasın Nakşibendi Erkekler Ordusu!

Yaşasın Irak Devrimcileri Askeri Genel Konseyi!

Yaşasın Irak’ın Milli Kuvvetleri!

Yaşasın Bütün Cihat Eden Kardeşlerimiz!

Mesut Uday Saddam Hüseyin

Büyük Anadolu Gençliği İnisiyatifi

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: