ZAFERE GİDEN ADIMLAR: ARAP KADINLAR BİRLİĞİ

ZAFERE GİDEN ADIMLAR: ARAP KADINLAR BİRLİĞİ

Irak’ın kahraman lideri Saddam Hüseyin’in önderliğinde Hıristiyan-Yahudi Batı emperyalizmi ve bölgedeki işbirlikçilerine karşı 1991 yılında başlayan büyük direniş zafere koşuyor.

İşgâle ve sömürüye karşı direnen Arab kardeşlerimiz, bu süreçte büyük bedeller ödediler: 1991 yılında başlayan Birinci Körfez Savaşı ile birlikte Barbar Batı’nın uyguladığı, 13 yıl süren ambargo sonucu 1,5 milyon çocuk ve 700 bin yetişkin ve ihtiyar vatandaşını şehid veren Arab, 2003 yılında apaçık yalanlar gerekçe gösterilerek başlatılan İkinci İşgâl Saldırısı karşısında da 3 milyon vatandaşını şehid verdi…

İnsanlık tarihinde işgâlci karşısında verdiği İstiklâl Savaşıyla “Kahraman Millet” payesini hak eden Türk Milleti’ne nisbetle bakıldığında, Irak’ta 25 yılı bulan bir Kurtuluş Mücâdelesini sürdürmekte olan Arab kardeşlerimiz, bu payeyi sonuna kadar hak etmiş olarak kahramanlaşmıştır.

Ne bizim tasdikimize ve ne de bütün dünyanın inkârına ihtiyaç duymayan bir yürüyüşle zafere koşan Irak’ın Ehl-i Sünnet Arab Milleti, sistemli bir biçimde yürüttüğü vatanından sömürgeci/işgâlciyi işbirlikçileriyle birlikte temizleme davranışını yepyeni bir cephe ile yükseltiyor.

İşgâlci coninin, Pers artığı İran ve Şiî şövenistlerinin ve tabiî Irak’ın Kuzeyi’nde Erbil merkezli olarak yuvalanmış hırsız-yağmacı Etnik Kürtçülerin onyıllardır en aşağılık muamelelerine muhatab bırakılmış Arab Kadını, düşman karşısında sürdürdüğü mücâdelesini kurduğu yeni cephe ile zafere ulaştırmak için atağa kalkmış görünüyor.

Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Tayyar Rahmiyeler’in örgütlendiği bir vatan savunması karşısında hiçbir işgâlcinin tutunamayacağını bilenler, yeni kurulan bu cephenin nelerin müjdecisi olduğunu da bilirler.

Irak’ın Ebedî Devlet Başkanı Şehid Saddam Hüseyin’in doğum günü olan 28 Nisan’da dünyaya duyurulan bu cepheye mensub olan hanım kardeşlerimizin işgâlci ve işbirlikçileri karşısındaki bütün taarruzları, kelimenin tam anlamıyla meşru bir haktır.

Muntakim olan Allah’tan, bu kardeşlerimizin alacakları intikamları kolaylaştırmasını diliyor, pek yakın istikbâlde gerçekleşeceğini ümid ettiğimiz vaadimizi tekrarlıyoruz:

Dayan Irak, Anadolu Geliyor!

Dayan Arab Milleti, Türk Milleti Geliyor!

ARAP KADINLAR BİRLİĞİ’NİN İLK AÇIKLAMASI

Aşağıda, Irak’ın Nakşibendî Baas (Uyanış) Partisi’ne bağlı olarak kurulan Arap Kadınlar Birliği’nin Başkanı sayın Semira el Ubeydi hanımefendinin dergimize ulaşan kuruluş bildirisini ihtivâ eden açıklaması.

Ubeydi’nin söz konusu açıklamayı okuduğu video kaydı da ilgili linkten izlenebilir.

 

ADIMLAR Dergisi

Açıklama No:1

Arap Kadınlar Birliği Kuruluş

28 Nisan, 2015

Irak’taki iğrenç işgâl ve acı ABD tarafından görevlendirilen kukla hükümet altında, masum insanları yerlerinden etme, kaos, cinayetler ve yıkım tüm ülke sathına yayılmış ve devam etmektedir.

İşgalle birlikte kurulan çeteler ve Şiî milisler çalmakta, soymakta, hiç bir pişmanlık ve utanç duymadan kadınların onurunu ihlâl etmekte ve masum insanları öldürerek suç işlemekteler.

Onlar uluslararası toplumun gözleri önünde bu suçları işlemekte ve onlar, özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden büyük güçlerin doğrudan desteğini almaktalar.

Arap toprakları ve vatanın çeşitli bölgelerinde zalim yetkililerin yönetimi altındaki Arap kadınının uğradığı acı ve çaresizlik, güvenlik eksikliğinden kaynaklanan tüm darbeleri en önde hissetti.

Sosyal, ekonomik ve ahlâkî baskıcı durumun sonucu olarak Arap kadınları, büyük Arap lideri Şehit Saddam Hüseyin’in doğum gününe denk gelen 28 Nisan’da ve onun liderliğinde elde edilmiş statü ve tereddütsüz destek adına onu onurlandırmak için Arap Kadınlar Birliği kuruluşunu duyurarak ilan eder.

Irak’ta kadınların derinden köklü sesi, 2003 işgali sonrası daha da güçlü olmuştur ve güçlerini yansıtır şekilde tekrar ve örgütlü olarak yükselir.

Kadınların rollerini ortadan kaldırmak, haklarını ve statülerini engellemek amacıyla İran uşakları tarafından keyfi tutuklamalar, işkenceler, tecavüzler ve baskılar yapıldı.

Irak ve Arap kadınları, büyük Arap toplumunda ve dünyadaki yerlerinin güçlü bir şekilde savunucusu olduğunu kararlılıkla ilân eder. Onlar Irak’ı işgalden kurtaracak önemli bir güçtür.

Arap kadınları Filistin’de El-Ahvaz’da ve bütün Arap topraklarındaki işgalden kurtuluşta yetenekleriyle büyük bir rol oynamaktadır. Onlar inkâr ve göz ardı edilemez biçimde bu savaşın önemli temel bir kuvvettidir

Arap kadınların vatanın her yerinde kurtuluş elde edilinceye kadar direnişi destekleyen etkin bir rol almaları umut vericidir

Vatanımız genelinde kocaları, babaları, çocukları ve kardeşleri ile birlikte kayıp tüm kardeşlerimizi selâmlıyoruz.

Son olarak biz kadınlar, baskı, zulme ve işgale karşı mücadelemizi desteklemeye bütün dünya kadınlarını çağırıyoruz.

Yaşasın Devrim!

Yaşasın Direniş!

Yenilgi insanlık düşmanlarına, 

Barış sizinle olsun!

Arap Kadınlar Birliği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: