“TÜRKİYE IŞİD KARŞITI KOALİSYONDAN ÇEKİLMELİ, RUSYA’NIN YANINA KATILMALIDIR”

“TÜRKİYE IŞİD KARŞITI KOALİSYONDAN ÇEKİLMELİ, RUSYA’NIN YANINA KATILMALIDIR”

Hasan Bögün’ün, Rusya’nın bölgemizdeki savaşa dahil oluşu ve bunun sebebleri hakkında kaleme aldığı çalışması, Amerika ve İsrail’in bu çıkış karşısında yaşadıkları stratejik kriz ve Adımlar olarak yıllardır “Siyonist Duvar” şeklinde gördüğümüzü ifâde ettiğimiz Batıcı Kürdistan’ın rolü etrafında aydınlatıcı bilgiler veriyor.

Bögün, ayrıca AKP hükümetinin bu süreçte izlediği politikalar hakkında yerinde eleştirileri dile getirerek, bölgemizdeki asıl Terör Örgütü olan Amerika’nın canavarlaştırmasının peşine takılarak cephe alınan İslâm Devleti’ne (IŞİD) karşı kurulan “koalisyon”da yer almanın ne demek olduğunu dile getiriyor.

Sayın Hasan Bögün’ün OdaTv’de yayınlanan makâlesini, dikkate değer gördüğümüz için sizlerle paylaşıyoruz.

ADIMLAR Dergisi

 

“TÜRKİYE IŞİD KARŞITI KOALİSYONDAN ÇEKİLMELİ, RUSYA’NIN YANINA KATILMALIDIR”

Rusya Federasyonu, Suriye’deki “örtülü savaş”a askeri olarak taraf olma kararını, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Haziran ayı sonunda yaptığı Moskova ziyareti sırasında kesinleştirdi. Muallim’in kendisi, Suriye’de ABD’nin, AKP’nin, Suudi ve Katar emirliklerinin desteklediği IŞİD ve öteki El Kaide türevi terör örgütlerine yönelik Rusya’nın hava saldırılarının “aylar önce kararlaştırıldığını” açıkladı. Moskova bu kararı verdiği tarihlerde Rus ve Çin savaş gemileri Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapıyordu. Bu bağlamda kararın Çin Halk Cumhuriyeti’nin bilgisi dahilinde, hatta belki Pekin ile bir tür eşgüdüm içinde verildiği düşünülebilir.

Muallim’in ziyaretinden sonra Eylül ortalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gitti Moskova’ya. Netanyahu’nun gezisinin konusu Rusya’nın Suriye’ye destek kararını etkilemek, olabilirse önlemekti. Niyetini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde dile getirdi de: Suriye’nin Rusya’nın yardımıyla terör gruplarını alt etmesi İsrail’in güvenliğine zarar verirmiş. Putin’in yanıtı Netanyahu’nun gezisinin başarısızlığının ölçütü oldu: Rusya’nın desteği üçüncü tarafları hedef almıyordu ve Suriye’nin terörü yok etmesine yönelikti. “Suriye ordusunun amacı İsrail’e karşı bir cephe açmak değil, kendi ülkesini kurtarmak”tı.

Bir ülkedeki istikrarsızlık ve terör komşularını etkiler. Türkiye’nin yaşadıkları bunun kanıtıdır. AKP iktidarının Suriye’ye terör ihracının başından itibaren Türkiye de istikrarsızlaştı. AKP’nin desteklediği Nusra Cephesi’nin Reyhanlı’da patlattığı bomba, Ulukışla’daki saldırı, MİT TIR’ları olayı, Ceylanpınar, Yayladağ vb sınır ilçelerindeki ve köylerdeki patlamalar ve çatışmalar, Diyarbakır, Suruç ve Ankara bombaları… Arkasının geleceğine ilişkin istihbarat raporları açıklanıyor.

Hal böyleyken İsrail komşusu Suriye’deki terörün yok edilmesini ve Suriye’nin istikrar kazanmasını neden istemez? Neden kendi toplumunu sürekli savaş alarmında tutar? Neden 1948’de kuruluşu ilan edilmeden önce bölgede nasıl bir rol oynuyorduysa, aynı rolü kuruluşu ilan edildikten sonra “devlet” kisvesi altında oynamaya devam eder? Soruların yanıtı, İsrail’in varoluş nedenlerinde yatıyor. Doğru yanıtlara ulaşmanın başlangıç noktası, İsrail’den bir yıl sonra 1949’da NATO’nun kurulduğunu, 1952’de Yunanistan’ın ve Türkiye’nin ittifaka dahil edildiğini akılda tutmaktır.

ROSTOW’UN KORKUSU

Amerikan jeopolitiği, ABD’nin dünyaya hakim olma hedefini “ulusal güvenlik” ve “ulusal çıkar” kavramlarının arkasına gizler. Alfred Thayer Mahan’dan ve Halford Mackinder’den itibaren bütün Amerikalı stratejistler, “ulusal güvenlik” ve “ulusal çıkar” kavramlarıyla ABD’nin zaman içinde küresel egemen olmasının teorisini yaptılar. Bu teorinin özetini, 1963-1968 yılları arasında ABD başkanlığı yapan Lyndon B. Johnson’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Walt Whitman Rostow veriyor. Sosyalist bir aileden gelen ve kendisi antikomünist olan Vietnam savaşının mimarı Rostow şöyle diyordu:

“ABD, özellikle devasa boyutlardaki Avrasya’nın açıklarında bulunan bir ada-kıta olarak görülmelidir. Avrasya’daki çeşitli güç bileşimleri ulusal çıkarlarımıza yönelik tehdittir ve potansiyel tehdit olmaya da devam edecektir. Avrasya’nın birleşen kaynakları ABD’nin askeri olarak yenilmesi yönünde ciddi bir tehdit olabileceğinden, düşman bir gücün ya da güçler grubunun o bölgeye ya da ABD’yi tehdit edecek büyüklükteki bir parçasına hakim olmaması Amerika’nın çıkarınadır.”

Rostow, aynı kitapta “Ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılacak geniş askeri güç bulundurma hakkının (kendisi de dahil olmak üzere) tüm ülkelerden alınması için çaba harcamak meşru bir Amerikan milli amacıdır. Bu hak ulusal egemenliğin kökünü oluşturduğuna göre, tarihsel tanımı içinde ulus olma kavramına bir son verilmesini sağlamak Amerika’nın çıkarınadır” görüşünü ileri sürdü. Bu görüş çerçevesinde hazırlanan “Barış Atılımı Taslağı” başlıklı 35 sayfalık Rostow Belgesi, “ABD Dışişleri Bakanlığı Yayını/72-77” sıra numarasıyla 1961 Eylül’ünde yayımlandı. 1962 yılında Başkan John Kennedy tarafından 25 sayılı “Başkanlık Direktifi” olarak imzalandı ve o tarihten sonra bütün Amerikan yönetimlerini bağlayan yasa haline geldi, 18 kez güncellendi.

ABD, Rostow’un işaret ettiği gibi “Avrasya’daki çeşitli güç bileşimlerini ulusal çıkarlarına yönelik tehdit” olarak değerlendirdiği için, kendi güvenliğini doğusunda Avrupa’dan, Kuzey Afrika’dan ve Ortadoğu’dan; batısında Japonya’dan, Güney Kore’den, Filipinler’den ve Avustralya’dan başlatır. İki cephedeki taktikler birbiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir, ama biz bu yazıda şimdilik Türkiye’nin içinde yer aldığı bölgeyle ilgiliyiz.

KORKU GERÇEK OLUYOR

Günümüzde Rostow’un ABD için asla hayırlı olmayacağını söylediği durum gerçekleşmektedir. Çin, Rusya, Hindistan, İran ve Avrasya’nın öteki ülkeleri, “Amerikan ada-kıtası”nın açıklarında, ABD’nin “çıkarlarını tehdit edecek” biçimde “güçlerini birleştirme” yoluna girmiş bulunuyorlar. ABD’nin bu kuvvet yoğunlaşmasını önlemek amacıyla Afganistan-Pakistan, Irak ve Gürcistan üzerinden yaptığı ataklar sonuç vermediği gibi, Avrupa’da da kopma ve Avrasya’ya yaklaşma eğilimi baş göstermiştir. Bu bağlamda Ukrayna’nın yanı sıra Türkiye, Suriye, Irak topraklarında cereyan eden çatışmayı bir “Avrupa’nın kaderini belirleme” çatışması olarak görmek gerekir.

Avrupa’nın sanayileşmiş ileri ülkeleri, dünyada üretilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 30’unu tüketiyor. Avrupa enerji tüketiminin dörtte üçü kadarını dışarıdan karşılıyor. Dışalım içinde Rusya’nın, Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika’nın payı büyük bir ağırlık taşıyor. Bu tablodan şu sonucu çıkarabiliriz: Avrupa’nın ABD’nin “ileri savunma hattı” mı olacağını, yoksa kendi ekonomisinin gereksinimleri doğrultusunda Avrasya’ya mı yaklaşacağını tayin edecek olan şey enerjidir. ABD’nin gelecekte daha da büyüyecek Avrupa’nın enerji talebini karşılama olanaklarının olmaması, “yaşlı kıta”nın ABD’den kopması potansiyelini içinde taşıyor. O zaman, ABD gerçekten de Rostow’un tanımladığı“ada-kıta”nın içine sıkışıp kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Başka bir deyişle, Avrupa’yı kaybetmemek ABD’nin küresel hedefleri açısından yaşamsal önemdedir.

Washington, bu korkuyla, bir yandan Ukrayna bunalımını çıkararak sıkıştırdığı Avrupa’ya, bir yandan da Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasını yangından mal kaçırırcasına imzalamayı dayatmaktadır. Fakat anlaşma dediğin nihayetinde kağıt parçasıdır. Evleri anlaşma ısıtmaz ama doğalgaz ısıtır. Fabrika çarklarını kağıt parçası döndürmez, ama doğalgaz/petrol döndürür. Dolayısıyla Avrupa’nın enerji ihtiyacı sorununa uzun vadeli bir çözüm bulmak ABD için zorunludur.

HAZAR VE ORTADOĞU

Konu aslında çoktandır ABD’nin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Avrupa’nın enerji ihtiyacını çözmek için ilk atak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yapıldı. Atak yetersiz Bakü-Ceyhan petrol boru hattıyla sınırlı kaldı. Moskova dağılmanın şokunu yaşarken ve İran yaptırımlarla tecrit edilmişken ortaya atılan NABUCCO projesinin kaderi, Rusya toparlandıktan sonra rafa kalkmak oldu. Rusya’nın Gürcistan harekâtı ve Karadeniz’e hakim Kırım’ı topraklarına katması, Hazar Havzası enerjisinin Avrupa’ya akışını zora soktu. Böylece, ister Rus enerjisi olsun ister Hazar Havzası enerjisi, Avrupa’ya kuzeyden akacak enerjinin güvenliği ağırlıklı olarak Moskova’nın denetimine girdi. Putin’in Türkiye’ye “Türk Akımı”nı önermesinden sonra anlaşması bağlanan Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden İtalya’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ihtiyaca yetecek çapta değildir.

Hazar Havzası’nın dışındaki seçenek Ortadoğu’nun enerjisidir. ABD’nin Irak’ı işgali kuzeyde Barzani devletçiğinin altyapısını kurabildi. Ancak hem Barzani devletçiğinin denize çıkışı yok, hem Türkiye’nin, İran’ın ve Arapların burnunun dibinde yaşama şansı… Bu durum Türkiye, Irak, Suriye ile İran’dan toprak kopararak Akdeniz’e açılan “Büyük Kürdistan”ı kurmayı ve yaşamasını sağlayacak koşulları sağlamayı zorluyor. İsrail’in rolü işte burada öne çıkıyor. Enerji sahibi “Büyük Kürdistan” sıkı bir ittifakla İsrail’in nükleer silahlarının şemsiyesi altına sokulacak ve böylece Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu enerjinin güvenliği İsrail’e havale edilecek.

Mitchell A. Orenstein ve George Romer, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gayrı resmi organı Foreign Affairs’te, Katar’ın 2009 yılında ortaya attığı bir plandan söz ettiler. Yazarlara göre, plan Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaşacak bir boru hattını öngörüyordu. Boru hattı, Körfez’in enerjisini daha az maliyetle Avrupa sınırına taşıyacaktı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bu projeyi değil, İran’ın ve Irak’ın doğalgazını Akdeniz’e taşıyacak boru hattı projesini onayladı. İran-Irak-Suriye boru hattı anlaşması 2012 Temmuz’unda taraflarca imzalandı. Esad’ın Katar planını değil de İran’ın projesini seçmesi, AKP’nin, Suudi Arabistan’ın ve Katar’ın Suriye’ye terör ihracının gerekçesi oldu. Nitekim teröristler, Suriye’de İran bağlantılı boru hatlarının bombalarla tahrip edilmesine özel bir önem verdi.

Suriye’nin kuzeyinden ve Türkiye’nin güneyinden koridorla Akdeniz’e açılacak “Büyük Kürdistan” da, Katar’a atfedilen plan da Suriye’nin parçalanmasını; Filistin sorununun İsrail’i rahatlatacak biçimde Ürdün’ün sırtına yıkılarak çözülmesini; Suriye, Ürdün ve Irak’tan alınacak topraklarla Suudi Arabistan ve Katar’ın mali desteğine bağlı bir Sünni devlet kurulmasını esas alıyor. Her iki plan, Türkiye dahil bütün bölge ülkelerini zayıflatmayı ve Ortadoğu’da meşruiyet sorunu yaşayan İsrail’in konumunu Avrupa’nın enerji güvenliğiyle ilişkilendirerek pekiştirmeyi amaçlıyor. Araplar’ın lider ülkesi Mısır’dan gelebilecek itirazları yatıştırma görevi ise İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne düşüyor. İtalyan ENI şirketi, Ekim ayı başında Mısır, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileriyle Kıbrıs açıklarından çıkarılan doğalgazın Mısır’daki terminalde sıvılaştırılarak Avrupa’ya naklini öngören görüşmeler yaptı.

BÖLGENİN SEVR’İ

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkmasından sonra Damat Ferit’in başında bulunduğu Osmanlı hükümetinin 1920’de imzaladığı Sevr Antlaşması Türkiye’yi paramparça etmiş, Türkleri Orta ve Kuzey Anadolu’da küçük bir toprak parçasına sıkıştırmıştı. Sevr Antlaşması’nı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Milli Kurtuluş Savaşı ve arkasından Lozan Antlaşması geçersiz hale getirdi.

Mehmet Ali Güller’in Kaynak Yayınları tarafından yayınlanan kitabına “Suriye’nin Sevri”adını vermesi anlamlıdır. Suriye’nin Sevr’i aslında yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bütün bölgenin Sevr’idir. Nitekim ABD yönetimine yakın çevreler, bölge devletlerinin sınırlarını belirleyen Sykes-Picot anlaşmasını değiştirmenin ve sınırları yeniden çizmenin zamanı geldiğini öne sürüyor3.

Center for American Progress (CAP) raporundan da anlaşılacağı gibi, ABD planlarında Türkiye’ye biçilen rol ikilidir. Türkiye bir yandan AKP ve bağlantılı olduğu terör örgütleri eliyle bölgesel Sevr’in başat kuvveti olarak düşünülmektedir, bir yandan da “Büyük Kürdistan”ın kotarılmasının taktik gücü olarak görevlendirilen bölücü PKK terörünün hedefidir. Bu ikili durum, ABD’ye nihai aşamaya kadar büyüme ve enerji kaynaklarına erişme vaadiyle Türkiye’yi bütün komşularıyla düşman hale getirme esnekliği sunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını atlatarak yeniden PKK terörünü ezme kararlılığı göstermesi, Türkiye’nin ABD’nin hazırladığı tuzaklardan kurtulmasının başlangıç noktasıdır. Ancak yeterli değildir. Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere bütün komşularıyla eşitlik, toplumsal birliğe ve toprak bütünlüğe saygı temelinde, ortak düşmanı yok etmek amacıyla biraraya gelmesi zorunludur. Türkiye, ABD’nin başını çektiği Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı koalisyondan çekilmeli; Rusya, İran, Irak ve Suriye’nin oluşturduğu Bağdat’taki koordinasyon merkezine katılmalıdır. ABD ile tuğgeneral seviyesinde imzalanan, İnicirlik başta olmak üzere güneydoğudaki üslerimize Amerikan savaş uçakları filosunun ve maksimum 18 bin Amerikan askerinin konuşlanmasına izin veren İncirlik Mutabakatını derhal iptal etmeli, konuşlanmış olan Amerikan güçlerini çıkarmalıdır. Suriye ile ivedilikle yeniden dostça ilişkiler kurmalı, sınır güvenliğini sağlamlaştırmalıdır.

1920’lerdeki Sevr nasıl tarihin çöplüğüne atıldıysa, günümüzün bölgesel Sevr’inin akıbeti de o olacak. Bölgesel dinamikler bunun için harekete geçmiştir. Tek sorun bölge dinamikleriyle birleşmemizi engelleyen ve Türkiye’yi ABD planları içinde çıkmazlara sürükleyen AKP’den kurtulmaktır.

Suriye’nin Sevr’i; Amerikan Koridoru kitabı, yine Kaynak Yayınları tarafından bir yıl önce yayınlanan Güller’in IŞİD Kara Terör kitabıyla birlikte, ABD’nin bölgemizdeki planlarını aydınlatmaya hizmet ediyor. Okumanızı öneririz.

 

Hasan Bögün

Odatv.com

 

NOTLAR

  1. Walt W. Rostov, The United States in the World Arena (Dünya Arenasında ABD), Harper & Row, New York, 1960,sayfa 543.
  2. Mitchell A. Orenstein ve George Romer, “Putin’s Gas Attack; Is Russia Just in Syria for the Pipelines” (Putin’in gaz atağı; Rusya sırf boru hatları için mi Suriye’de), Foreign Affairs, 14 Ekim 2015.
  3. Barack Obama’nın ABD başkanı seçildiği 2008 yılında ilk hükümetini kuran John Podesta’nın düşünce kuruluşu Center for American Progress’in (CAP) yayınladığı The United States, Turkey, and Kurdish Regions; The Peace Process in Context (ABD, Türkiye ve Kürt Bölgeleri; Barış Sürecinin Kapsamı) başlıklı rapor, bu konuda en açık sözlüdür. Hasan Bögün raporu Aydınlık’taki köşesinde 2 ve 4. Ağustos 2014 tarihlerinde incelemişti.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: