ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (293) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (293) SALİH MİRZABEYOĞLU

AKİS YERİ
(FEDERAL ALMANYA)

LEVHA: 22/Aralık/2015… Kumandanımız, KONFERANS, Kitab imzalama gibi faaliyetlere katılmak üzere ALMANYA’ya gelmiş. Dinlenmek için eve geldiğimizde, Türkiye’den getirdiği sigaraların bittiğini ve benden sigara istediğini söylüyor. Ben de sigara sarmak için kızım İLKNUR’dan TÜTÜN ve kâğıt istiyorum. İlknur tütünü verirken, “Tütün’ün asıl maddesi Güneş’tir; tütün tarlada iken de, toplandıktan sonra da, Güneş’e ihtiyacı var. Meselâ bir insan karanlık bir odada kalsa ve sadece sigara içse, ihtiyacı olan D vitaminini tütünden alır!” diye ilmî bir izâh getiriyor. Kumandanımız, “Ben tütünün ebcedine baktım, ama bu yönüne bakmamıştım, çok enteresan!” diyor. Bu esnada Hayran Hanım arıyor ve bizden resim istiyor. Ben de Kumandanımız’a REN NEHRİ’nin kenarına gidip hem hava alabileceğimizi, hem de FOTOĞRAF çektirebileceğimizi söyleyip, evden çıkıyoruz. Çektirdiğimiz resimleri gönderdikten sonra Hayran Hanım yeniden arıyor ve Almanya’da da TELEGRAM’a maruz kalıp kalmadığını soruyor. Burada öyle bir şey yaşamadığını söyleyince, seviniyor ve daha da uzun süre kalmasını sağlamamı söylüyor. Ben de Kumandanımız’a, “Suudi Arabistan herhangi bir Kota uygulamıyor, arzu ederseniz buradan Hacca gidelim!” diyorum. Kabul ediyor. (Düsseldorf’dan —Malatyalı Mustafa Fişengçi)

*

Süryanice, HUYODOYO ALMANYA-Federal Almanya: 1189: MA’KES-Akis yeri. Akseden yer… Süryanice, SUSGAVNO-Gök mavisi. “Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder”: 189: MÜNHAMENNA-Allah Sevgilisi’nin Tevrat’ta geçen İbranice bir ismi… KAT’İ-Mutlak. Şübhesiz. Tereddütsüz: 189: AKİDE-İnanılan ve itikad edilen esas, imân… SABSABA-Çok inceltmek. Kahramanlık göstermek. “Patlama”: 189: MUKADDEME-Takdim. “Kaptan Kusto Müslüman”. (Alt başlığı, Dünya Çapında Bir Hâdise: 1053: Ahmed-Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Süryanice, Şam Şuro-“Toprağa sızan gece rahmeti. İnsan”: 1053: Ahmec-Süryanice, “Mayalanmak”… Oğlak Burcu, —Cedî Burcu—, 21 Aralık 21 Ocak tarihleri arası, unsuru Toprak, tabiatı Kuru ve Soğuk, türü Hareketli, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri Dizler-Eklemler, simya’da Mayalandırma safhası… Süryanice, Hoşuşo-Meçhul Fiil. “Fiil cini, sırrı fiiI”: 7626: Derviş Muhammed Semerkandi-332 mührü. “En büyük ebcedle”… Yevmiye: Üstadım, fikir ve milletimizin hâlinden bahsederken, İtalyan Diktatör Mussolini’den misâl veriyor—“Mussolini, fikirde Hitler’den daha büyük bir liderdi; ama ne yapsın ki karşısında bir Alman milleti yoktu, İtalyan milleti vardı! Almanlar, romantik millet, heyecanlı ve inanmanın milleti!”… Bizim millet neydi ve ne oldu? Biz ne diyelim?)… Süryanice, QUSOYO-Gizleme. Örtme: 2188: SOHARTO MALYUTO URİTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Süryanice, TAYOYUTO MQABLONO SUKOLO-İslâm’a Muhatab Anlayış: 1187= 188: TARQO FRİŞO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

KONFERANS: 497= 1496: VİTAMİN. (D-Dal harfi. “Yan Dal”: 4: Şazib-Vatanından başka bir tarafa giden kimse… Dal harfi, Allah’ın “Mübin-Ayan kılan, dilediğine doğru yolu gösteren, Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden” ismi, 7. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden Sarfe’ye işaret eder… Sarf: Harcama. Sarfetme. Morfoloji, dilde şekil bilgisi. Dilbilgisi… Süryanice, Qeryono-Konferans: 278: Erbaa-Dört… Arvasi: 278: Murahhil-Bir yerden diğer bir yere göçüren… Rabia-Dördüncü: 278: Yarquno-Süryanice, “Ot”… İbranice, Ot-Harf: 406: İctisas-Ağacı kökünden söküp çıkarma… Rûya-Yerden biten ot. “Rüyâ”: 217: Curbo-Kuzgun. “Siyah”… Keraker-Kuzgun. Karga. “Ölüm Haberi”: 441: Miat-Yüz sayıları… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Mtakasto D’huroro-Kurtuluş örgütü: 1440: Devlet-Genişliğine insan oluşlarının en büyüğü ve bu mânâda en yüksek ahlâk fikrinin gerçekleşmesi olması gereken… Devlet, hem dünya, hem ahiret için, “saadet” demek. Bu hakikati temsil ettiğinde de, her iki mânâyı havi: Devlet-i Ebed Müddet… Üsfur-Bir asıl boya: 440: Müş’ıl-Her tarafa dağılmış olan)… Süryanice, LUMODO-Konferans: 92: GUFO-Süryanice, “Balık Ağı”… İbranice, KİVUN-İstikamet, yön: 92: ANADOL… Kıpçak Lûgatı’ndan, EMEN-İlâç alan: 92: EMEN-Süt Anası… Kıpçak Lûgatı’dan, EMEN-Kuvvetlendiren: 1092: SEYYİD FEHİM ARVASÎ + SEYYİD ABDULHAKÎM ARVASÎ… Süryanice, SED HDODE-Yanyana: 92: SEGEL-İbranice, “Kadro”… Süryanice, CARTEL-Ortaya çıkarmak: 635: RAHMAN SÛRESİ 19. Âyet-“Meâli: Allah, kabaran iki denizi salmış, birbirlerine kavuşuyorlar”. (Noktalı harfler)

*

Süryanice, MAMLALTO-Konferans: 548: MUREŞŞAH-Damla damla süzdürülmüş… Süryanice, GRİMO-Mutlak: 1256: RİMO-Süryanice, “Söz, fikir”… NUN-Bir harf. Kalem. Kılıç. Da’va cetvelinde sayı değeri: 256: NUR-Allah’ın 99 güzel isminden biridir; 4 Sema mertebesi ve Kamer menzillerinden “Simak”la işaret edilen. (Simak: Balıklar. Devirler, devredenler. Parlak yıldızlar. İki parlak yıldızdan biri. Bir şeyi kaldıracak vasıta-sistem)… Süryanice, METCAVKONO-Mukavim. Sağlam. Dayanıklı. Direnen: 613= 1612: DERVİŞ MUHAMMED… Süryanice, NBAĞ-Meydan okumak: 1053: “DÜNYA Çapında Bir Hâdise”. (Kıymet biçen; Üstadım)… Süryanice, QOMES-Kumandan: 1112: SALİH İZZET ERDİŞ.

*

İMZA GÜNÜ: 1152: EL-AZÎZ-“Aziz isminin muarife olmuşu”. Çok nurlu. Çok izzetli, azametli. Çok sevgili. Dost. Şerif. Ermiş. Mânevî kudret ve kuvvet sahibi. “Daima galib” mânâsında, Allah’ın 99 güzel isminden biridir. (Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, “Madenler-Kan, bir keyfiyetin bol olduğu yer, maden ocağı, Pîrlik” mertebesi. Kamer menzillerinden “Itk-ı Süreyya” da denilen ve gerdanlığa benzeyen “Süreyya” menzili; Boğa Burcu’nun 5 yıldızının oluşturduğu 2 hörgücün üstüne denir… Süryanice, Metalun-MadenIer: 528: Şuroyo-Takdim. “Kaptan Kusto Müslüman”… Süryanice, Hato Hfuğyo-Yeni devir: 1525: Mcisuto-Süryanice, “Cin hastalığı-Meçhul’ün cezbi”… Aynı ebcedle, Heme Ez Ost: Herşey Allah’tandır… En büyük meçhul —sır—, Allah; ve her şeyin müntehasında beliren bu hakikat. İdrakin aciz kaldığı… Süryanice, Haşiko-Meçhul: 425: Zoğuto-Süryanice, “Muzafferiyet”. Herşey galibine tâbidir… Üstadım’ın “O Erler ki…” isimIi şiirinden: “O erler ki, gönül fezasındalar / Toprakta sürünme ezasındalar”… Ve yine o şiirden: Günü her dem dolup her dem başlayan / EzeI senedinin imzasındalar!)… Süryanice, ETENĞES DERVİŞ MUHAMMED-Şehîd Derviş Muhammed. “Şehîd, şâhid’in mübalağalısı”: 2125: FASTO RUFRUFO-Süryanice, “Avuç İçi Titremesi”. Mahmud Efendi Hazretleri… Süryanice, SİNO-Ay. Kamer. Zâhir: 125: FEHEM-Anlayış… Süryanice, FOLAH-Mütefekkir. Hakîm: 125: ADLÎ TIBB-İbda Tezi. (Hadîs: “İlim ikidir. Biri Din ilimleri, diğeri Tıbb ilmidir!”… Tıbb ilmine, bütün fizikî ve ruhî ilimler, hikmet ve hakikatleri, tefekkür girer… Süryanice, Mkasyo-Gizli: 217: Zarco-Süryanice, “Tohum”… Rûya-Yerden biten ot: 217: Rüya-Uykuda görülen tâbire mevzu suretler. İnsan kumaşı ve hayatı… Süryanice, Qrobo D’huroro-Kurtuluş Savaşı: 651: Mdarto-Süryanice, “Yeryüzü”… Süryanice, Kirot İdo-İmza. “Sadakat, vefa”: 217: Etrim-Süryanice, Yücelme)

*

Süryanice, KİROT İDO YAVMO-Kendi elinden imza günü. (İdo-El: 11: Onbir. Üstadım… Onbir: On-Pîr… Mehdî’yi Hamil On İranî-Pîr… Yevmiye: “Elime bir genç geçti, pîr geçti!”… İbranice, Pîr: Maden kuyusu, maden ocağı… Süryanice, Yavmo: Gün. Günlük. Şimdi): 700: ZI harfinin ebcedi. “Madenler mertebesi”… Romence, ALBASTRO-Mavi: 700: TEFEKKÜR… Süryanice, RMOY İDO YAVMO-Kendi eliyle imza: 325: HERNA’ -Ufak bit. Zirve… MUARRİYE-Hekim Bıçağı. Neşter: 325: KÜŞAD-İlk açılış merasimi. Açma, fethetme. “Salih Aleyhisselâm’da tecelli eden Fütuhî hikmet hatırda”.

*

TÜTÜN. (Duhan: Tütün. Duman: Gam. Sıkıntı. Hüzün. Endişe. Düşünce… İngilizce, Blue: Mavi. Keder… Te harfi, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden “Kalb”e işaret eder… İmam-ı Masum Hazretleri: “Allah’ın bize Cemâli’ndense, Celâli yeğdir. Çünkü birinde nefsin hoşuna giden vardır!”… İmâm-ı Rabbanî Hazretleri: Şeriat’ın Hak olduğu şuradan bellidir ki, nefs onun tekliflerinden hiç hoşlanmaz!): 812: ŞAH-I NAKŞİBEND… Süryanice, MBARYUTO FAYNO-Tecrid Hırkası: 812: TRAQLİNO HUMON-Süryanice, “Ölüm Odası”.

*

REN NEHRİ: 515: ŞAHRO-Süryanice, “Bayram”… NAKŞBENDÎ İBDA: 515: İBDA DİYALEKTİK(İ)… TETAVVUK-Boyna gerdanlık takmak: 515: BATİLO ZABNO-Süryanice, “Bomboş Devir”. Bâtınî fetih devri. “Allah’ın yaratması”… FELTE-Ansızlık. Darlık. Kısıntı. Her ayın son gecesi. “Selh”. (Vav harfi, Allah’ın Rafiu’d Derecatî ismi, Yüksek dereceler mertebesi, Kamer menzillerinden “Rişâ’ya işaret eder; Balık karnı denilen menzile, kuyudan su çekmekte kullanılan urgana, ipe): 515: TESMİYE-Besmele çekmek. İsim vermek. İsimlendirmek… KIYADET-Kumanda. Kumandanlık: 515: MÜTEVASSIT-Merkezde vasıtalık eden.

*

Süryanice, BET CARABROYE-Arabistan: 632: TEKBİR… İSKAL-Ağır bir şey yüklenmek: 632: MÜSTAKBEL-Karşılanan, istikbâl edilen. Gelecek zaman… ARABİSTAN: 683: DEFTER-Yunanca’dan alınma, “Bir kapının iki kanadı” mânâsından… MÜTEREMMİD-Yanıp kül olmuş. (Süryanice, Yarqo-Ot. “Harf”: 278: Arvasî… Süryanice, Malağo-Melek. “Nurdan yaratılma”: 78: Hakîm-Allah’ın, “Herşeyi yerli yerince eden” mânâsında 99 güzel isminden biri. Allah Sevgilisi’nin de… İbda’-Benzersiz. Yaratıcı. Benzersiz oluş, icâd. Yan dal: 78: Sedid-Doğru. Muhkem. Mustakil. Metin… Fülfül-Koç. Beran. Rahmet: 566: Esseyyid Abdülhakîm Arvasî… Koç Burcu, unsuru Ateş, tabiatı Sıcak-Kuru, türü Hareketli, yıldızı “Merih-Mirruh”, vücutta tesir yeri “Baş-Beyin”, simya’da Kül etme safhası): 683: SALİH İZZET ERDİŞ.

 

MERSİYE’DE
(NECİB FAZIL’IN BAYRAMI)

LEVHA: (…) Ekim 1983… Câmi’de saf saf cemaat… Rahmetli Halil ağabey, yumruk olmuş eliyle ve başıyla işaret ederek beni oturduğu yere çağırıyor… Suat Fıratlı ağabey de onun yanında… O da, “Hay Allah, gelsene!” diye sesleniyor… “Abdest alayım da!”… Ben çeşmenin başında abdest alırken, ayrı mahallelerden iki grub genç kavga edecekler… Toptan birbirlerine gireceklerine, temsilciler döğüşsün… Onlara bunu ifâde ediyorum: “Birer kişi kavga etsin!”… Üstüste kavga eden iki küçük çocuğu ayırmaya çalışıyorum!..

*

CAMİ CEMAATİ. (Cemaat: Topluluk. Takım, bölük. Bir imama uyup namaz kılan Müslümanlar. Aralarındaki münasebetleri din, örf âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbirine bağlı insan topluluğu): 638: RİHLET-Geçmek. Göçmek. Ölmek… TERAHHUL-Yola çıkmak. Bir yerden bir yere göçmek. Menzile konmak: 638: ZAHUL-Zakkum ağacı… Süryanice, BET KRİHE-Hastahane. Maristan. Yılanlı kuyu. Bimaristan: 638: CESRO FORES-Süryanice, “10 İranî”… BD KAFTANI. (Bolî Dağı Kaftanı: 1693: Mehdî Kaftanı… Sabaret-Kefalet: 1692: İbrahim Kassaroğlu-Bir velî… Mahzum-Her delinmiş nesne. Burnunun halkasıyla tutulan deve ve sığır, nefs. “Mahzumoğulları’nın dalından Mirzabeyoğlu”: 1692: Tarnoğlo-Süryanice, “Horoz”. Ebu Süleyman. Halid bin Velid ve Süleyman bin Hâlid’in bir nâmı… Halid bin Velid: 737: Usmuh-İşitme organı. Kulak… Süryanice, Urganun Da’şmoco-Kulak: 673: Mehdî Derviş Muhammed): 638: PİRTUK- Kürtçe, “Kitab”. (Alt başlığı “Bayramlık” olan Münşeat isimli eserim)

*

SUADÎ FIRATLI. (Suadî-Topalak otu. Kusto. Yay. Yakınlık. Arab şâirlerinin aşık için kullandığı bir mecaz: 1145: Rahman Sûresi 19. âyet… Allâme-Büyük ve meşhur mütefekkir. “Mütefekkir yetiştiren mütefekkir, Üstadım”: 146: VEMK-Muhabbet etme. Sevme… Fıratlı-“Süryanice’de Frat, “patlama” demek: 1731: Abdülhakîm Koltuğu): 1876: TLAMTO-Süryanice, “Kavanoz”. (Üstadım’ın bana ithaf ettiği Noktalamalar’dan: Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda / Münzevi balıklarız ayrı kavanozlarda!)… Arnavutça, PERSHPİRTJE-Birisinin ölümü hakkında yazılan, teessürü anlatan manzume, mersiye. Özellikle Arab edebiyatında ve örfünde önemli. Ölenin ardından onu ağıt şeklinde anma, mehdiyle ile: 895: FÜTUHAT. (Ölen kimsenin, vefatından önce hakkında yazılan mersiyeyi dinlemesi de, örfler arasında… Tekrar yargılanmak üzere Bolu F-Tipi Cezaevi’nden tahliye edilmeden birkaç sene önce, dışarıdaki arkadaşlarımın Televizyonlar’da yayınlanmak üzere hazırlanmış ve yayınlanmış hakkımdak i düşünce ve hatıralarını bir bantta toplamışlar ve bana getirdiler; bir Mersiye tadında ve mübalağalı bir övgü ile beni değerlendirişlerini dinledim. Telegramcılar’ın, “Kör ölür badem gözlü olur!” dalga verişleri ve beni boşlukta bırakıcı ufak tefek lâf atmalarının mahcubiyeti(!) içinde… Hazret-i Ebubekir’in övüldüğünü işittiği zaman bir sözü: “İlahî, beni benden daha iyi bilirsin! Ben de kendimi, beni övenlerden daha iyi bilirim. Onların bende bulduklarını sandıkları iyilikleri sen bana ihsan et ve bilmedikleri kötülüklerimi de ört, bağışla! Hakkımda söylenenlerle beni günahlandırma!”… Hazret-i Aişe’nin, onun hakkındaki Mersiyesi: “O beyazdı. Onun yüzüsuyu hürmetine yağmur istenirdi. Yetimler için bahardı, dul kadınların sığınağı idi!”… Beyaz renk, İsm-i Câmi olan “Hu” zamirinin nuruna işarettir… Bunları işiten Hazreti Ebubekir, “Bu övgüye ben değil, Resûlullah lâyıktır!” buyurdu… Hazret-i Ömer Halife seçildiği zaman: “Aranızda en lâyık olan olmasaydım, bu görevi kabul etmezdim!”… Hakkımda düşünülenleri işittiğim zaman, hatırıma bunlar geldi… Suadî Fıratlı’yı dinlerken, bir söz söyledi ki, tam bir Fütuhat ifşaı idi: “Necib Fazıl’ın Bayramı, bence o gece idi; onu gördüğü zaman; ve gözleri açık gitmedi. İnşallah!”… Üstadım’ın Erenköydeki köşküne, Akıncı Güç sıfatıyla davet edildiğimiz 1979 senesinde, o da aramızdaydı; bugün hâlâ benimle gururlanan ağabeyim!)… MERSİYE: 4751= 755: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En büyük ebcedle”. (Gaib hilatı!)

*

LEVHA: 3 Mayıs 1991… Elimde MEKTUBAT isimli ve alt başlığı BAYRAMLIK olan kalın bir kitab var… Benim eserim imiş ve onun ikinci baskısı imiş! (Mektubat: 1868: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu)

*

Üstadım’ın BAYRAM isimi 1982 tarihli Noktalaması: ÖIüm ölene bayram, bayrama sevinmek var / Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var!..

*

BİRİNCİ Mısra’ın Ebcedi: 1080: HEYLELE-“Lâ İlâhe İllallah” demek… BAYRAM (Üstadım’dan: Dostunu bulan aşk sonsuz ömürlü / Bizim köyde ara pörsümeyeni): 254: MÜRİD-Ölmeden önce ölen için… İKİNCİ Mısra’ın Ebcedi: 1928: HAYSİYET. (İmân ve İslâm Atlası’nda imzalı: Fikir Çilesi Haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu’na sevgiyle —28 Şubat 1982, Necib Fazıl Kısakürek… Ocak 1982 tarihli “Kültür Davamız” isimli eserim için: “Bu kitab Cumhuriyet sonrası kavruk nesiller içinde ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir —Necib Fazıl Kısakürek)… TOPLAM EBCED: 2008: UCD-Atın kuvvetli olması… DİH-Köy, karye. On sayısı: 9: İBDA’-Yaratmak. Numunesiz bir şey yapmak. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. İzhâr etmek… TRUVA ATI-Tahta at. Tabut. Sandık. Kova. (Yunan Mitolojisinde, Çanakkale’de bir bölge olan Truva’nın zaptı için şehre sokulan Tahta at ve gece içinden çıkan askerlerin orayı zaptı… İran-Tabut. Neşeli ve mesrur oluş: 252: Kumandan): 2024: DERVİŞ MUHAMMED ATI… SALİH MİRZABEYOĞLU-Murad: 1023= 24: KEÇ-Kürtçe, “Bit”. (Hud-Büyüklük. Rıfk, sükûn ve vakar ile muttasıf. Dinî ölçülere çok hürmetkâr. Kendisinde “Ehadiyet” hikmeti tecelli eden bir Peygamber’in ismi: 15: Davud-Kendisinde “Kâmil Hilâfet” ve “Vücudî Hikmet” tecelli eden Peygamber’in ismi… Hud: Baş zırhı, miğfer… Huda: Rab. Sahib… Hud’a: Bir. Mekr… Hadîs: “Harb hud’adır!”… Hud’a: Kulda mekr, “oyun, hile, strateji, taktik, yapıp etme; psikolojik”… Udric-Sarı kaftan. Hızlı ve çok yürüyen at. “Sarı renk, Şira’ül Yemanî denilen Güney yarımkürenin ve Sema’nın en parlak yıldızı ile ilgili; Allah’ın Hakk ismi nuruna işaret eder”: 15: Bd- İbda… Rüyâ’da gelen mânâ; Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin bir yazısında benim için, “Bit –veya pire– hakkında en çok yazan odur!” buyruluyor)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: