ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (298) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (298) SALİH MİRZABEYOĞLU

YILBAŞI
(DERVİŞ MUHAMMED)

LEVHA: 6 Şubat 1986… Üstadım ve yanında birkaç kişi… Hapishâne’de ve hapis… 30 yaşlarında, sakalına beyazlar düşmüş bir genç dikkatimi çekiyor… Üstadım ve diğerleri bir masa etrafında yemekteler… Yılbaşı imiş!..

*

Süryanice, RİŞ ŞATO-Yılbaşı. (Yevmiye: “İnsan bir yaşında doğmaz ki!”… Öyleyse 63 yaşında, 2014 senesinin son gecesinde bulduğum mühür: Derviş Muhammed-442 mührü): 217: CURBO-Süryanice, “Kuzgun, karga”. (Keraker-Kuzgun. Karga: 441: Miat-Yüz. Yüz sayıları… Teslis-Üçleme: 1440: Tahattüm-Ariflerin gönlüne Allah’ın koyduğu işaret. Hatem, yüzük takınmak. “Manzur-ı nazar-ı piran-ı kiram, Li küllî emrin fehim”… Ondan, Tem-Süryanice, “İkiz doğmak”: 441: Habro Da’qrobo-Süryanice, “Savaş arkadaşı”… Necib Fazıl Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Moğolca, Tamga-Damga, mühür: 442= 1441: Şmak-Süryanice, “Kulak verme” … Usmuh-Kulak. Kulak deliği. İşitme: 737: Hâlid bin Velid-Seyfullah)… Süryanice, QLİDO D’QUKLOYO-Vida anahtarı. “Türkmence, Nurbat Anahtarı”: 2218: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-442 mührü. “Büyük ebcedle”

*

Süryanice, YUM RİŞ ŞATO-Yılbaşı Günü: 1273: MAR-GAL-Sümer dilinde, “Solucan”. Yere sızan yağmur damlası, rahmet. “Çengel”… Süryanice, MHAMAD MSAMCLO-Derviş Muhammed: 1272: HOTO TOMTO-Süryanice, “İkiz kızkardeş”. (Aslı nur olan “nar-ateş”in, Güneş misâl, dişi müessirliği… Ay, hem ondan alıcı, hem kendi nefsinde dişi; “İki dişi bir erkektir”… Nefs, hem 5 duyudan, hem de ruhtan gelenleri alırken dişi; kabul edici… Kadında alıcı verici, erkekte alıcı verici; yapma, psikoloji, ruha nisbetle dişidir… Süryanice, İyor-Mayıs: 217: Rüya-Uykuda görülen suretler. “Yerden biten ot”… İbranice, Ot-Harf: 406: İte-Moğolca, “Karga”… Karga, renginden dolayı, Kur’ân’da “Ululuk rengi” olarak geçer; siyah, “Oğlak-Cedî” Burcu’nda görünen hareketli Zuhal yıldızı ile ilgilidir ve Allah’ın “Kayyum-Herşeyin kendisi ile kaim olduğu” ismi nuruna işaret eder… Boğa Burcu, —21 Nisan, 20 Mayıs arası—, unsuru Toprak, tabiatı Kuru-Soğuk, türü Sabit, yıldızı Zühre, vücutta tesir yen Ense-Boğaz, cinsiyeti Dişi, simya’da Katılaştırma safhası… Süryanice, Bahro-Derya. Deniz: 217: Kaful-çift. “Rahman Sûresi 19-20 ve Furkan Suresi’nin 53. âyetleri” hatırda)… İbranice, SİPER-Anlatmak. “Matris-Harflerin dizilişi”: 1273: BQORO MADCO-Süryanice, “Fikir Kahramanı’’. (Sevr-Boğa. Boğa Burcu: 706: Havk-Yuvarlak denilen halka. “Sıfır. Zirve. Tamam”… Fikir Kahramanı: 706: Aktör-Aksiyon, oyuncu)

*

Süryanice, NTURTO-Hapishane. (Ruha beden, bedene dünya. Örtü. Gizli. Zahirin ve zahir olması gerekenin bekleme yeri… Süryanice, Hbuşyo-Hapishane: 332: Hbuşyo-Hapis… Süryanice, Sinergia-Kelimelerin soy ağacı: 332: Gazyuno Hermo-Süryanice, “Ölüm Odası”… Isram-Derviş: 332: Tıla-i On İranî-Mehdi’yi Hamil On Süvari… Albay-Üstadım’ın “Aşkımın hedefi” dediği “Diş-Sinn” hekimi Sabri: 352: Şala-İbranice, “Sudan çıkarma”… Üstadım’dan bin mısra: “Suda bir gizli yol, pırıltılı iz!”… Kaptan Kust: 332: Mirzabeyoğlu): 1062: MİV’ADA-İbranice, “Varılması gereken”… MEHDÎ-Menba, kaynak, beşikte, döşekte, berzahta: 62: PES-Latince, “Ayak”. (Balık Burcu, unsuru Su, tabiatı Nemli-Soğuk, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, cinsiyeti “yerden de gıdalanan” Dişi, simya’da Yansıtma safhası)… HAMİD-Sena edilmeğe, hamdedilmeye Iâyık olan. “Allah’ın 99 güzel isminden biri”. (Kef harfi, Allah’ın Şekür ismi, Kürsî mertebesi, Kamer menzillerinden “Nesre-Didikleyen. Yazı. Neşreden. Yayan”a işaret eder): 62: MEDİH-Methetmeye mevzu olan şey. “Dünya Çapında Bir Hâdise”… BEYİN: 1062: MEHDÎ Mirzabeyoğlu.

*

Süryanice, HBİŞUTO-Hapislik. “Sırrî”: 732: ABDULHAKİM KOLTUĞU… AHLÂK-Fikrin içine işlemiş işletici sıfat: 732: BEZL-Esirgemeden bol bol vermek… İbranice, MİT’AGRAF-Boksör. “Söz-vuran”. (Muşt-Boksör. Yumruk vuran. “Duyulan”: 740: Mütefekkir… Müz-Derin fikir, suret: 740: Muhammes-Beş, beş katlı, tahmin edilmiş… Seyyid Taha, Seyyid Fehim Arvasî, Esseyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık”, Necib Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu): 732: ŞALET-Süryanice, “Hüküm Vermek”… Arnavutça, KALTER-Mavi. “Kelime-i Tevhid’e işaret eder”: 732: TARKO MRAYMO QATMUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, HBAŞ-Hapsetmek. “Saklı”: 321: KURTUBÎ-Halid bin Velid Hazretleri’nin bir kılıcının ismi)

 

MÜBDİ’ NEFS
(DERVİŞ MUHAMMED)

MUBDİ’ Necib Fazıl Kısakürek. (Mübdi’-Benzeri olmayanı icâd eden. Güzel icâd eden: 116: Avn-i Şeriat-Şeriat yardımcısı… Vesim-Güzel yüzlü. Damgalı: 116: Süyum-Emin. Mahfuz… Müellem-Elemli, kederli. “Halî keduret”: 116: Müellim-Acı ve keder veren. “Fikir çilesi aşılayan”… Muhasebe-Hesablaşmak. Hesab görmek: 116: Nevin-Yeni, yepyeni şey): 1533: İLTİKA-Rast gelme. Buluşma. Kavuşma. Kavuşturulma… MEFTUH-Açılmış. Fethedilmiş. Ele geçirilmiş. Zaptedilmiş. (Yevmiye: Bir söz fetheder beni): 1533: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu… MÜNTECİM-Yıldızın doğması: 533: MHAVYONUTO-Süryanice, TAKDİM… Aynı ebcedle, SAYDLOYUTO: Süryanice, “Eczahâne”.

*

AHMED Necib Fazıl Kısakürek: 2471: “DERVİŞ Muhammed-442” – NECİB Fazıl Kısakürek… DERVİŞ MUHAMMED: 612: TUUR-Moğolca, “Şeftali. Çok güzel kadın”. (Şeftali: Yarık erik… Şeftali: Şeft-AIi… Şeft: Yarık. Kesik. Delik. Berzah… Alî: Büyük, yüksek, şerif, celil, azîz olan. Yüce, üstün. Meşhur. Necib… Erik: Taht. Padişah’ın tahtı. Oturulacak yer. Koltuk… Şeftali: Abdülhakîm Koltuğu… Şeftali: Çok güzel bir kadın… Nefs: Kabul edici, dişi… Güzel: Hiçbir gözkapağının altında uyku olmayan. Ruhî… Büyük Doğu’nun meşhur tâbiri: Uykusuz İnsan… Güzelin, güzel insanla bilinmesi: En başta Allah Sevgilisi… Bedi’ idrak: GüzeIIik idrakı. Doğrunun ambalajı. Estetik. İfâde.

*

LEVHA: 1 Şubat 1990… ÜSTAD’ı arkadan görüyorum ve ona “Salih Mirzabeyoğlu sizinle görüşmek istiyor!” diyorum… Sonra o, sarı saçlı bir kadın… Onu yaşlı zannederken, yüzünü dönünce çok güzel bir genç kız olduğunu görüyorum; hafif makyajlı ve dudağı boyalı… Üzerinde Azerî elbisesi ve başında Azerî şapkası… Yeşil şapka ve elbisesi de yeşil… Ama hep Üstad… Kayıtsız ve azarlar bir ses tonuyla, Salih’e haber vermem için, “Ben öğleden sonra görüşemem!” diyor… Çok güzel ve parlak güneşli bir gün… Salih’le beraber, inişli-çıkışlı bir yoldan, ahşab ve iki katlı bir binaya geliyoruz… Binanın içinde, salona açılan odalar… Binanın dışında, duvara tırmanan asma yaprakları… Bir odada, o Azerî genç kızın etrafında ilgiyle halkalanmış genç kızlar, sedirlerde oturuyorlar; fakat bana ilgisiz görünüyorlar! —(Hayran Erdal)

*

ARKA-İstikbâl: 332: MİRZABEYOĞLU… Süryanice, AF’ İ-Güzelleştirmek. (Mübdi’ Üstadım: Estetik, yâni güzellik, bedi’ ölçüsü; onun hazinesi bizde… Bedî İdrakı, içinde akıl ve mantığın pek az, seziş ve bedahet hissinin pek çok olduğu bir mevhibe… Umulur ki, 15. İslâm Asrı’nın yenileyicisi, İslâm’da estetik plânı başa alsın… Zira güzellik, hesab ve kitab sordurmadan, yakalayıcı, zapt ve fethedicidir… Bir not: Bedi’ idrak mevhibesi, metanettir, azamettir. Süryanice’de Bedi’, “İbda” demektir!): 161: AFİ-Silen. Silinmiş. Affeden. Affedilmiş. Abran, ağlayan, dua eden. UZUN saçlı. (Abran-Dua’ eden. Gri renk. Kül rengi. Renksiz, renk üstü. Efendi Hazretleri’nin giyimde umumiyetle tercih ettiği renk”: 323: Kaim-makam… Şahzade-Şah oğlu. Mirza. Necib. Zadegan: 323: Koçlar. “Koç Burcu, unsuru Ateş, yıldızı Merih, vücutta tesir yeri Beyin, simya’da kül etme safhası”… Süryanice, Qetmonoyo-Kül rengi. Bu renk, Allah’ın “Kahhar-Her yüceliğin önünde silindiği” ismine işaret eder… Kef harfi, Allah’ın “Musavvir-Suret çizen, tasvir eden” ismine, 5 Sema mertebesine, Kamer menzillerinden “Gafr-Örtü. Perde. Silmek”e işaret eder… Arnavutça, Gaffure: Ceyl. Yengeç… Karaçay-Malkar Lûgatı’nda, Uzun Çaçlı-Uzun saçlı: 76: Moğol… Derviş Muhammed Semerkandî: 1076: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu)

 

BESMELE
(HÜKÜMDAR MÜHRÜ)

LEVHA: 24 Şubat 1988… Parmaklarımla saya saya BİSMİLLAH çekiyorum ve 240’a tamamlıyorum.

*

Süryanice, KUSİTO CELEYO-Üst başlık: 240: KKM-Kaptan Kusto Müslüman… İngilizce, FATHER OF CATS-Kedi babası. Sahabî Ebu Hureyre Hazretleri’nin bir namı: 240: TRESCAR BCİRO YALDO NOS-O DMİRO TAŞRURO-Süryanice, “12 sığır yavrusundan bin mucize beyanıdır”… Süryanice, MUTOYO MAN?-“Kim geldi?”: 559: SEYYİD MUSTAFA NUR… Süryanice, COSUBO BSOTO-Doktor Muayenesi: 559: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN… Süryanice, ETNAMVAS-Kanunlaşmak: 559: MMALLET CEBYONE-Süryanice, “Ur İlmi”. (Ur-Seretan. Başvuran, soran. Ceyl. Haste, istenen: 206: Dara-Hükümdar… Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi, “Seretan-Yengeç, Nath-Tos vuran, başvuran” menzili… Latince, CANCER: Kanser… İnsan, hasta bir hayvandır; en basitinden, yaşlanmanın bir hastalık demek olduğu… Yengeç Burcu, —Lâtince Cancer—, unsuru Su, türü Soğuk-Nemli, türü Önemli-Hareketli, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Batn, simya’da Deberan-Bozucu, çözücü safha… Cebbar-Cebredici. Zorlayıcı. Büyüklük. Azamet. Kudret. “Allah’ın 99 güzel isminden biri”: 206: Ur-Göz. “İdrak’ın aczi”… Ve, her şey galibine tâbi’; ruhî, ruh’a, Allah’tan gelene… “İdrakin aczini idrak bir ilimdir”; hakikati İslâm’da… Süryanice, Cbar-Geçmek: 206: Gör-Kıpçak Lûgatı’nda, “Mezar”… Âyet meâli; “Her nefs, ölümü tadacaktır”… Her canlı şey sudan yaratıldığına göre, herşey galibi insanda toplu; ve “tadmak”, ölümün başka bir hayata geçmek demek oluşuna delil… Süryanice, Dğar-Zikretmek. “Bütün insanlık, bilerek veya bilmeyerek Allah’ı zikretmede. Bütün varlık da, kendi dilince”: 1205: Reha-Kurtuluş, kurtulma; Müslümanlar için. Halâs; ölmeden ölenlere… Arnavutça, Gur-Taş. “Sabit. Ölçü olabilen, nisbet edilen”: 5206: Derviş Muhammed-332 mührü)… HÜKÜMDAR MÜHRÜ: 523: KELİME-İ TEVHİD… Süryanice, BAŞ’ME D’MORYO-Bismillah: 614: BÜYÜK DOĞU TAKDİMİ-Kaptan Kusto Müslüman… KUSTO MÜHRÜ: 414: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “Küçük ebcedle”

*

Süryanice, ŞALİTUTO TABCO-Hükümdarlık Mührü. (Süryanice, Han-Merhamet: 59: Mehdi… Yevmiye: “Neydi Abdülhamid Han’ın suçu biliyor musun? Merhamet!”… Abdülhamîd: 169: Kust-Topalak otu. Arab şairlerinin mecaz için, aşık mânâsında kullandıkları bir isim olan, Suadî… Rahman Suresi, 19-20. âyetlerin toplamı: 3166= 169: Kıst-Adalet etmek. Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Parça parça hediye veren, mühdî… Allah Sevgilisi’nin Doğumu: 571: Aşr-On. Onda bir. “On. Sıfır. Beş. Tamam. Nokta. Merkez”… Süryanice, Menkil-O zamandan beri: 151: Men kil-Şimdi… Süryanice, Şalituto-Hükümdarlık: 1153= 154: Mehdî Muhammed): 566: ESSEYYİD ABDULHAKÎM ARVASİ “Üçışık”. (Mekil-O zamandan beri: 101: Gusto-Kusto… Karaçay Malkar Lûgatı’nda, Tereze-Pencere. Delik. “Abdülhakim Koltuğu’nun ortasındaki yuvarlak deliği hatırla!”: 614: Büyük Doğu Takdimi… Kürsî: Koltuk. Taht. Alt. Arş’ın altında bir sema tabakası… Taht: 1400: Hicri yıl… Menkil-O zamandan beri: 151: Men kil-Şimdi… Aynı ebcedle, Mehdi Muhammed)… BESMELE: 137: MEKTUBAT-I RABBANİ.

 

İSİM-ÜNVAN
(DERVİŞ MUHAMMED)

LEVHA: 18 Ocak 1984… Siyah renkli bir gömlek… Üzerinde, alt alta 14 ve 40 rakamları ki, 1440 diye okuyorum… Gömlek Muammer Erdiş’e âitmiş… Nasıl hesabladıysam, onları toplayınca 63 sayısı çıkıyor ve onun yaşı imiş… 1440 ise, Hicrî sene imiş!..

*

İbranice, TA’AR-Başlık. İsim. Unvan: 602: DERVİŞ MUHAMMED… DERVİŞ Muhammed Salih Mirzabeyoğlu: 1053: DÜNYA Çapında Bir Hadise. “Takdim yazımın alt başlığı”… DERVİŞ MUHAMMED. (Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 302: Derviş Muhammed. “Noktasız harflerle”… Mirzabeyoğlu: 1302: Rak-Erkek yengeç. Hareketli nokta): 612: TEHRO-Süryanice, “Mucize”… DERVİŞ Muhammed Salih Mirzabeyoğlu. (Süryanice, Qşat-Yay atmak: 706: Thum Cumro-Süryanice, “Yaş sınırı”… İbranice, Kina-Bit: 81: Kina-isimlendirmek… Yevmiye: İsmini benimsedin mi? (…) İyi! Öyle başlamışsın, öyle devam ettirmen uygun olur!”… İbranice, Kes-Kürsî. Koltuk. Makam. “Abdülhakîm Koltuğu”: 81: Şhodo Şalto-Süryanice, “Hırkai Tecrid”… Reml: “Kürsî-Taht”ı mücevherle süsledi. Hırkaya kan bulaşmak. İnce dokumak”… Urdu dilinde, Kum: “Canlanıp, kalk!”… Üstadım’dan: Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş / Karanlığında nur, yeniden doğuş / Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş / Sen bir devsin, yükü ağırdır devin / Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!): 1062: TILA-İ CSAR FORES-Süryanice, İbranice, “Tıla-i On İranî-Mehdi’yi Hamil On Süvarî”… Moğolca, SAB-Bütünü, tamamı, her biri: 62: NAPAH-Madenci. (İbranice, Pir: Maden, maden ocağı… Yevmiye: Elime bir genç geçti, Pîr geçti; kendi geldi!)… Süryanice, GESE-Servet. (Üstadım: Bir rüyâ görmüştüm. Efendi Hazretleri, “Çok sıkılacaksın, çok!” dedi ve sonra “şu kadar servetim olacağını” bildirdi): 1062: MEHDÎ… DMSM-Derviş Muhammed Salih Mirzabeyoğlu: 1174: MEHDİ Salih İzzet Erdiş.

*

LEVHA: (…) Eylül 1997… Kumandanımız’ın yanından geçerken, bana tebessüm ederek “414 Şehîd” diyor. —(Nezahat Türedi)

*

Süryanice, TOBO-Güzel: 414: DERVİŞ Muhammed Semerkandi. “En küçük ebcedle”… Süryanice, TUBO-Saadet: 414: TUBO-Süryanice, “Elbise”. Sıfat… Süryanice, TAVGO-Yağmur damlası: 1413= 414: DUDET-Arabça, “Solucan”. (Süryanice, Şuşo-Solucan. Yere sızan: 612: Derviş Muhammed)… Süryanice, GAVN ŞAYO-Gök mavisi. “Kelime-i Tevhid nuru”: 1413: TOZ-Kıpçak dilinde, DOZ. “Maddi ve mânevî alınanı yarayan kılan”… KUSTO MÜHRÜ. (Derviş Muhammed-442 mührü: Kelime-i Tevhid mührü): 414: KARTAL “ve Bolu Cezaevi’nde”. – Telegram işkencesi… Halen devam eden! (Rüyâ’nın, Kartal Cezaevi’ne girmemden 2 yıl ve birkaç ay önce oluşuna dikkat!)

Kaynak: Baran

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: