CENNET BAHÇE, ENERJİ BAĞIMSIZLIK DEMEK

CENNET BAHÇE, ENERJİ BAĞIMSIZLIK DEMEK

Bir süredir kamuoyunun ikinci plân gündemindeki yerini sürekli koruyan Artvin Cerrattepe çevre mücadelesinde önemli bir başarı elde edildi ve maden projesi hukuki süreç tamamlanana kadar durduruldu.

Artvin yöresi tabiat hususiyetleri itibariyle Türkiye’nin çevre meselelerinin merkezinde bir yer. Fakat ülke olarak bu tür meselelerimiz politik vitrinde her zaman önem itibariyle arka plânda kaldığı için, Türkiye yakın zamana kadar Artvin’in tabiat ve çevre açısından nasıl bir ekolojik önem arz ettiğini yeni öğrenebildi.

Artvin’de çevreyi koruma ve tabiatın sürdürülebilirliği için halk 1980’li yıllardan beri çok büyük bir sorumluluk ve fedakârlık örneği sergiliyor. Öyle ki, 1995’te Türkiye’de çevreci mücadelenin örgütlenmesinin yok denilecek kadar az olduğu bir dönemde, Artvin halkı, hiçbir ideolojik tahakkümün söz konusu olmadığı YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ’ni kurmuş.

Artvin’in ekolojik önemi ve tabiatının Türkiye ve dünya için ne ifade ettiğini, akabinde Artvin halkının toprağını, çevresini, ekosistemini, vatanının güzelliklerini, iklimini, yöresini paylaştığı bitki ve hayvanları korumak için verdiği 30 yıllık şerefli mücadeleyi biraz olsun anlayabilmek için Tema Vakfının şu açıklamasını okumak yeterli:

http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/entitialfocus.aspx?primary_id=1558&target=categorial1&type=3&detail=single

Artvin’de bakır madeni açma ruhsatını en son alarak böyle bir teşebbüste bulunan şirket ise, çok tanıdık; CENGİZ HOLDİNG.

Cengiz Holding faslını ayırarak sadece şu hatırlatmayı yapmak yeterli olacaktır:

Cengiz Holding’in ortağı olduğu CLK Akdeniz Dağıtım A.Ş. Antalya Burdur ve Isparta yörelerinde bulunan yaklaşık 1.7 milyon elektrik abonesine dağıtım ve perakende elektrik satışı hizmeti vermektedir.

Geçtiğimiz Kasım2014-Şubat 2015 arasında bölgedeki abonelerine fatura göndermeyen ardından 3 aylık elektrik kullanım bedelini tek seferde tahsil ederek bir skandala imza atan şirket, ikinci skandalını da Ocak 2016’da gerçekleştirdi. Önceki ay elektrik faturalarının üç katı bedelle gelen yeni faturalar halkı isyan etme noktasına getirdi. Şirket merkezlerinin önünde protesto eylemleri, sosyal medyada faturaların iptali için imza kampanyaları başlatıldı.vAnlayacağınız halkın anasını ağlatmak Cengiz Holding’in yeni yaptığı biri iş değil.

Artvin Cerrattepe’de yaşam faaliyetlerinin insan başta olmak üzere tüm canlıların devam ettirebilmesi için, ormanların kesilmemesi, iklim değişikliğine sebep olan sanayi atıklarının ve sera gazı etkilerinden yörenin korunması gerekiyor.

Cerrattepe bölgesinin Türkiye için böyle de bir müstesna yeri var, bölge kafkas ormanları ekosisteminin Türkiye’deki tek izdüşümüdür. Cennet’in lugat mânası bahçedir.

Cerrattepe için Türkiye’de emsali olmayan bir cennet denilse yeridir.

Bugünün dünyasında bağımsız olmak istiyorsanız Bunun yolu; Para ve Ordu’da mutlak hürriyet, Gıda, Su, Enerji bağımsızlığı, İleri Savunma Sanayi, Gelişen Yüksek teknoloji,  Nitelikli İnsan kaynağı, Sürekli arttırılan Ar-ge kapasitesi, ve devamlılık arz eden müstakil kültür sistemleri, gibi şartları karşılamanız gereklidir.

Türkiye yer üstü enerji kaynakları açısından, kapitalist ve neo-liberal dünya düzeninde fakir sayılan bir ülke konumundadır. Yer altı enerji kaynakları açısından ise önümüzdeki on-yılların uluslar arası alanında enerji başlığının en kritik ülkesi olması kaçınılmaz görünmektedir.

Türkiye’nin maden potansiyelinin en önemli kalemlerini; Dünya rezervlerinin 1 numarasını teşkil eden BOR madeni, pazarın ağır toplarından olması kesin ülkeler arasında olduğumuz TORYUM madeni ve  doğal gaza alternatif yakıt kaya gazı oluşturmaktadır.

Tekrar Artvin Cerrattepe’ye dönülecek olursa; Türkiye’nin bakır rezervlerinin %5i Artvin’de bulunmaktadır. Bakır’ın bol olduğu yerde Altın da vardır kabulünün Artvin için ilmi bir çalışmayla desteklenmiş somut verilere dayandırılması gibi bir durum da sözkonusu değildir. Ayrıca ülkemizin yer altı zenginlikleri arasında en az rezervi bulunan maden Altın’dır.

Bu ülkenin maden rezervleri ülkenin geleceğinin ciddi bir teminatıdır. Enerji başlı başına dünya siyasetine yön veren parametrelerden biridiri. Perdenin arkasındaki uluslar arası politik sahada, enerji başlığı altında ülkeler işgal edilmekte, savaşlar çıkarılıp savaşlar sona erdirilmekte, milyarlarca usd/euro harcanmakta, istihbarat faaliyetleri yürütülmekte, diplomatik manevralar yapılmaktadır.

Enerji politikaları tutarlı ve doğru bir istikamette ilerleyen ülkeler her zaman bir adım öne çıkmakta ve çok yönlü işgale karşı direnç oluşturabilmektedir.

Fakat ülkemizin doğal güzelliklerinin vahşi endüstriyelleşmeye teslim edilme oranında en bakir alan olan Karadeniz bölgesinin  Bakır rezervleri açısından da ülkenin en fakir bölgesi olmasına rağmen ısrarla ve inatla bölgede maden projeleriyle yandaş şirketler, holdingler, müteahhitler zengin edilmek istenmektedir.

Yüzsüzlüğün bir başka boyutu da, sadece 700 ton altın rezervi olan bir ülkede, ‘’BAKIR’ın bol olduğu yerde ALTIN da mutlaka vardır’’ diyerek Bakır rezervlerinin en az bulunduğu bölgede maden aramaya çalışmaktır.

Bununla da yetinilmemektedir, türlü türlü yalan ve kara propogandayla, yandaş şirketlerinin cebine birkaç milyon lira girecek diye yöredeki dünya harikası ekosistemi talan etmeyi meşrulaştırmak için, olayları tırnak içinde gezici cehape, komünist dhkp-c ve türevlerinin tırmandırdığını iddia etme pişkinliği gösterilmektedir.

Artvin halkı 30 YILDIR ŞEREFLİ bir mücadele yürütmektedir. Muhafazâkar mahallenin milli irade  jargonunun burada nasıl bir lâkırdıya döndüğüne değinmeye bile gerek yok.

Bu mesele sol istediği kadar çabalasın ideolojik seviyesizliklere alet edilemeyecek kadar asil bir maziye sahiptir! Artvin- Cerrattepe Allah’ın bu ülkeye bahşettiği bir yeryüzü cennetidir! Bu nimete en fazla Müslümanların sahip çıkması gerekliydi. Kendi meselene sen sahip çıkmazsan başkası sahip çıkar!

A. Tevfik SAYAN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: