ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (301) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (301) SALİH MİRZABEYOĞLU

İDEAL TEPE
(KELİMESİZ DÜŞÜNMEK YARADANI)

Üstadım: İKİ yıldız arası göğe asılı hamak / UYKU uyku, zamansız ve mekânsız uyumak / UYUMAK istiyorum başım bir cenk meydanı / HARFSİZ, kelimesiz düşünmek yaradanı! (1973)

*

BİRİNCİ MISRA-İki yıldız arası göğe asılı hamak: 1673: DERVİŞ MUHAMMED… MEHDÎ Seyyid Abdülhakîm Arvasî-Üçışık: 48.625: ŞATRANC-I UREFA’nın 100 kabının toplam ebcedi. (21 Sistem)… DESTAR-ÇE-Sultan Vahidüddin’in, Efendi Hazretleri’ne Hırka-i Şerif merasiminde hediye ettiği ve onun birini nedimi Şakir Efendi’ye verdiği iki mendil-havlu: 1673: TECRİS-Doğru fikirli etmek… TEDARRU’-Cübbe ve zırh giydirmek: 1673: MEDHAL-Mukaddeme. Esere başlangıç. Dahil olacak yer. (EL-Mukaddim; Muarife olmuş “Mukaddim”, Allah’ın bir ismi… Süryanice, Melat Hadomuto-Harf-i tarif: 943: Efendi Hazretleri’nin vefatı ve Büyük Doğu’nun çıkışı)… İSTİZARE-Ziyarete gelmesi istenilen: 1673: SALİH İzzet Erdiş… MÜDHİL-Dahil eden, girdiren, sokan: 1673: RÜYA Tabir Etmek.

*

İKİNCİ MISRA-Uyku uyku, zamansız ve mekânsız uyumak: 757: KİLVAZ-Tevrat’ın mukaddes sandığı. Tabut. Kova. (Tabut-üs Sekine: Musa Aleyhisselâm’ın ahid sandığı… Musa Aleyhisselâm’ın bir ünvanı: “Kelim”… O, Kelimullah: “Allah’la konuşan, kendisine hitab olunan”… Sekine: Sükûn ve itminan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hasıl olan kalb huzuru ve sükûneti. Kalb rahatlığı ve kalb kuvveti veren bir duanın ismi)… Süryanice, MAŞTYO-Bayram: 757: BORUYO D’LO MELTO CBAD-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”.

*

ÜÇÜNCÜ MISRA-Uyumak istiyorum başım bir cenk meydanı: 1628: BAROYTO AHSAR MAFRGUTO-Süryanice, “Çöle İnen Nur”. (İctisar-Cüret ve cesaret göstermek. Çölü aşarak gitmek. Geminin denizi yararak ilerlemesi: 1673: Mehdî Derviş Muhammed… Dery: Bilmek. İlim… Derya: Deniz)… Süryanice, QFİSO MELTO-Mücerred Fikir. (Qfiso-Mücerred: 151: Mehdî): 2628: YORUTO-Süryanice, “Mirasçı”… Süryanice, ZORUQTO-Mavi. Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder ve “Utarid-İkizler” yıldızı ile ilgilidir: 1630: ABUTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”.

*

DÖRDÜNCÜ MISRA-Harfsiz, kelimesiz düşünmek Yaradanı. (Hemze, Allah’ın “Mübdi-Güzel Yaratıcı” ismi, İlk Kalem mertebesi, “Seretan-Yengeç” menzili): 1294: HATO MAŞLMONUTO-Süryanice, “Yeni Devir”… Süryanice, BASAR-Meydan okumak: 1294: MAŞLMONUTO İDACTO-Süryanice, “İslâmî Anlayış”… Süryanice, CSİROYO-Onuncu. (Aşr-On. Onuncu. Onda bir: 570: Şer’-Şeriat. Zahir etmek, göstermek… Şiir-İdrakı: 570: Sistem): 1294: JURNAL-İngilizce, “Haber. Bülten”. (İngilizce, Bulletin-Rapor. Bir örgüt veya haber organizasyonunun haber ve raporu. Bildiri. Önemli haber: 528: Şuroyo-Mukaddeme, Takdim… Süryanice, Metalun-Madenler. “Zı harfi ve Allah’ın Azîz ismi ile ilgili bir mertebesi”: 3525= 528: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Müfteh-Hazine, define. “Lisan”: 528: Mütesabike-Madenî eritip süzmek. Bir şeyin kalıba dökülmesi… Şatranc-ı Urefa’nın kablarından, Haslet-Huy, tabiat, ahlâk. Meziyet: 528: Güzariş- Rüyâ Tabir Etmek)… Süryanice, BORUYO D’LO MELTO CBAD-Kelimesiz düşünmek Yaradanı. (Ehadiyet hikmeti; Allah’ın her varlıkta O’na mahsus birlik tecellisini görmek, yaşamak): 956: İFRAT HÂLDE TECRİD. (Derin murakabe)… İngilizce, THINKING OF THE CREATOR WITHOUT WORDS-Kelimesiz düşünmek Yaradanı. (Ruhta erimiş düşünce, nefste gerçekleşmiş fikir, his): 3955= 958: TAHANNÜS-İbadet etmek.

*

Süryanice, BORUYO D’LO ETBAQİ- Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 1168: RAHMAN Suresi’nin 19-20. âyetleri. (Berzah âyetleri)… Boşnakça, BİT-Nokta. Sıfır. On. Zirve. Rüyâ: 168: KLEKOVACA-Boşnakça, “Cin”. (Be harfi Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukammed min-ed delâl”e işaret eder; öne alınmış delile, Takdim’e)… KIST-Adalet etmek. Adalet. Allah Sevgilisi’nin bir ismi: 169: KUSTO-Yay. İki ucun yakınlaşması. Yakınlık. Topalak otu. Arab şâirlerinin aşık için mecaz olarak kullandıkları Suadî ismi. “Vicdan. Mucize”.

*

Süryanice, BORUYO D’LO MELTO HGO-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 5761: FURKAN SURESİ’nin 53. âyeti. (Meâli: Allah, iki denizi salıverdi. Şu tatlı susuzluğu giderir, bu tuzlu ve acıdır. Aralarına da kudretinden bir mania ve birbirlerine karışmayı önleyici bir perde koymuştur)… ZÂT-ÜL HAREKE(T)- Kendinden hareketli, zâtıyla hareketli. “Kendinden Zuhur”: 1760= 761: STÉRK-Kürtçe, “Yıldız”. (Gayn harfi, Allah’ın Zâhir ismi, Kamer menzillerinden “Re’su’l Cevza-Re’sen hareket eden ikizler”e işaret eder… “Cevza-İkizler-Latince Gemini” Burcu, unsuru Hava, tabiatı Sıcak-Nemli, türü Birleşik, yıldızı “Utarid-İkizler”, vücutta tesir yeri Akciğer ve Kollar, cinsi Erkek, simya’da Sabitleme safhası… Sıbahat: Suda yüzenler. Gemiler. Mübarek yıldızlar. İmânlıların ruhları)… Süryanice, MAHŞUTO-His: 1761: CESRİN ŞATO B’ŞAYYUTO-Süryanice, “20 Sene Beraber”. (Süryanice, Goho-Zaman: 1020= 21: Kamer menzilleri ve Şatranc-ı Urefa’nın içinde bulunduğu sistem sayısı… Süryanice, Doro-Zaman: 216: Doro-Yüzyıl… Süryanice, Tavro-Zaman: 613= 1612: Derviş Muhammed)

*

Süryanice, RENYO-Düşünme. Düşünce: 267: BOROYO-Süryanice, “Yaradan”ı… Yakut dilinde, SÜREX-Kalb. “Kelimesiz ve harfsiz”: 266: NURİ-Nura mensub. Nura âit. (Nun harfi, Allah’ın Nur ismi, 4. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Simak-Balıklar. Parlak yıldızlar. İki parlak yıldızdan biri. Bir şeyi kaldıracak âlet”e işaret eder… Nun: Bir harf. Balık. Kılıç. Kalem)… MUAVVEZETAN-Kur’ân’ın Felâk ve Nas Sûreleri. “Üstadım’ın bana yatarken okumamı tenbih ettiği”: 1266= 267: CANGROJO-Süryanice, “Yengeç. Vavî, tilki, gönül. Muamma. Sır”. (Kamer menzillerinden, Yengeç-Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaradan” ismi ile ilgilidir: 83: Cuhdono-Süryanice, “Düşünce”… Hacis: Nefste yerleşen ilk düşünce: Yaradan)

*

Arabça, ZİKRU’L Haliki Bilâ Kelâm-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 732: AHLÂK-Fikrin içine işlemiş işletici sıfat… ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU-Kürsî: 732: AYET-EL KÜRSÎ-Kürsî âyeti. “Allah’ın topyekün varlığı istilâsı ve yol gösteren Peygamberlerin onun hükmünde olduğu”… Süryanice, TURUNUS-Taht. Kürsî: 722: SARTONO-Süryanice, “Yengeç”… Süryanice, QUNOCO ŞEMSO-Mavi Güneş. (Yevmiye: Sokrat, böyle bir mavi ışık görürdü, fikirlerini ona tasdik ettirirdi!): 1722: SETRO MEHDO-Süryanice, “Tez Sırrı”. (Süryanice, Cobudo D’lo Melto Tarcito-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 1564= 565: Kaptan Kusto Müslüman-Takdim ediliş yazım… Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 566: Maunet-Allah’ın Salih kullarına imdadı)… İbranice, ŞİTATİ-Sistematik: 1721: ÇİRANUTAN-Hindçe, “Daima yeni olan”… HATM-İ HACEGÂN-Hacegân Mührü: 7726: DERVİŞ Muhammed Semerkandi-442 mührü. (Süryanice, Boruyo D’lo Melto Tevoriyas-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 1441: Kırnas-Doğan kuşunun avının ardınca gitmesi… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)… Arabça, ZİKRU’L HALİKİ BİDÛN KELÂM-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 720: TERSİN-Süzmek. (Tersin: Ter-Sin… Ter-Yaş. Islak. Sızan. Tabiat: 600: Takannün-Kanunlaşma. Kat’i, değişmez olarak belirme… Hı harfinin ebcediAllah’ın “Hakîm-Herşeyi yerli yerince eden” ismi, Suret-Şekil mertebesi, Kamer menzillerinden “Sarfe”ye işaret eder: 600: Müsenna-İki defa nazil olan Fatiha Suresi. Kat kat olan. İkili. İki bölümden meydana gelen… Müteyakkın-Yakîn ve kat’i olarak şübhesiz olan: 600: Mustashib-Birini yanına alıp götüren… Sin-Bir harf, Allah’ın “Muhyî-Hayatı ihya eden” ismi, Su mertebesi, Kamer menzillerinden “Devekuşları- Nefs Canları”na işaret eder: 60: Müeyyid-Teyid eden, doğrulayan… Sinn-Yaş. Diş. Yaşanmış olan zaman. Yaban öküzü. “Tos vuran, başvuran”: 1109= 110: Hızar-Bahçe çevresine yapılan duvar veya çit. Kuşatan. Dil. Küna… Misbah-Yüzgeç: 110: Udul-Köprüler. İrtibat kuranlar. Adiller, herşeyi yerli yerine koyanlar)

*

Süryanice, BORUYO D’LO MELTO SAD-Kelimesiz düşünmek Yaradanı. (Süryanice, Sad-Düşünmek: 95: Tav’i-Kendiliğinden, içinden… İstihlâb-Tırmalama. “Yengeç, Nath menzili”: 95: İclâs-Tahta çıkarmak. “İstilâ olunmak”… Suddad-Suya varan yol. “Şeriat”: 95: Efid, Hayret. “Tasavvuf’ta en yüksek makam”… Süryanice, Mahmo-Kab: 95: Encam-Son. Nihayet. Netice. Şatranc-ı Urefa’dan… İki devirli harf, Sad-Devreden, dönen. Allah’ın “Mümit-Ölümü Yaratan” ismi ve Toprak mertebesi ile ilgilidir. Hakikati uykuda iz verendir: 95: Halomi-Süryanice, “Rüyâ gibi, harika, güzel”… Sad-Yüz sayısı: 95: Sad-Süryanice, “Merkezleştirmek”… Miat-Yüz sayıları: 441: Mükâşif-Keşifte bulunan… Tahattüm-Hatem, mühür, yüzük takınmak: 1440= 441: Teslis-Üçleme. “Esseyyid Abdülhakîm Arvasî”… Necib Fazıl Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu): 1662: KERAMET-Olağan dışılık. Olağan dışı hâdiseler. (Kökler’den: Veli’nin kendi hâli keramettir!)

*

TOPLAM EBCED: 3353= 356: MUŞA- İki renk üzerine dokunmuş elbise.

 

TÂBİR
(MESEL DARBI)

LEVHA: 16 Eylül 1988… BOĞAZ KÖPRÜSÜ… Ama yarım metre üzerinde… Ablam, Ali Murat ve Aslı, köprüden yürüyerek geçiyoruz… Her ne hikmetse, bu köprü sadece yayaların geçmesi için… Denizden, gerçekte olması mümkün olamayacak bir büyüklükte, muazzam bir gemi geçiyor… “İleride buna bir de kanat takıldı mı, oldu hava gemisi; olacağı o! Bak şimdi de havalanacak!”… Gemi süratle köprünün altından geçiyor ve sürat motorlarını andıran bir hızla KIZ KULESİ civarındaki hafif dönemece varıyor… O ânda, büyük gemilere nisbetle şehir hatları vapurları neyse, yanında onun küçük kalacağı muazzam beyaz bir GEMİ ile karşılaşıyor… “Eyvah! Çarpışacaklar!”… Nitekim müthiş bir çarpışma… Patlamalardan, kendilerine yakın gemilere de sıçrayan parçalanmalar… Köprü üstünde panik… İki küçük kız köprüye sirayet edecek korkusuyla denize atlıyorlar… “Ah çocuklar, ah!”… Halbuki buraya sirayet edene kadar… Biz sakin sakin köprüyü geçiyoruz ve sonunda bir oyuktayız… Ali Murad şımarıklık yapıyor… Ablama, ona darılmasını söylüyorum… Sonra, suya atlayan o iki küçük kıza yardım edeyim diyorum ama, onlar çoktan boğulmuşlardır!

*

Arabça, ISTIDAM SEFİNETEYN- Çarpışan iki gemi. (Qibutu-Süryanice, “Gemi”: 429: Qibutu-Kutu. Kab): 1815: MEHDİ DERVİŞ MUHAMMED, MEREC-EL BAHREYN-Mehdî Derviş Muhammed, iki denizin birleşmesi… BERHABE-Minder. Döşek. Yatak. Mehd. Aynı döşekte beraber yatılan kişi: 816: HAVATIR-Hatıralar. Düşünceler… Arabça, ERÎQETU ABDEL HAKÎM-Abdülhakîm Koltuğu: 815: BAROYTO NAHET MAFRGUTO-Süryanice, “Çöle İnen Nur”… Süryanice, D’LOR KŞOR MENYONO-Bomboş Devir. “Fırsat devri”: 1815: TACBEDTO-Süryanice, “Fiil, faaliyet, operasyon, aksiyon”… Süryanice, BAR TAVRO-Boğa. Öküz. (Sevr-Boğa. Boğa Burcu: 706: Havk-Halka denilen yuvarlak… Fikir Kahramanı: 706: Aksiyon): 1816: YARUQO MDİTO NOSUĞO-Süryanice, “Yeşil Medeniyet Yazarı”.

*

Süryanice, GELFONO ESAR-Kanat Takma: 1435: YACİTO-Süryanice, “Bitki. Ot. Berzah. Rüya”. (İbranice, Ot-Harf: 406: Usmur-Döndükçe suyu çıkarıp dönen su kabları)… Süryanice, 21 URFO QUDOQLOS-21 Sefer Yaz. (Boşanma kağıdı ile ilgili, Rüyâ’da gelen mânâ; “21 Kere yaz, şehid mi ne olursun!”… 21 Vahid; Kamer menzilleri… Talak: Boşanma. Terk. İcâd. Köprü. Yan dal. Atın sıçrayıp kalkması… Itlak: Affetme. Gafr. Yengeç. Salıvermek. Serbest olup her yerde bulunmak… Nass: Tevile ihtimâli olmayan söz… Rüya’da gelen mânâ: “Naslıhan her yerde demektir!”… Boruyo D’lo Melto Hugyono-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 833: Derviş Muhammed. “Büyük ebced”… Süryanice, Tayoyo Qazoro Kusto-Müslüman Kaptan Kusto: 833: Vahdet-i Vücud + Vahdet-i Şuhud): 1453: YARHO D’YAR-Mayıs Ayı. (Mayıs Ayı, Üstadım’ın kendi ifâdesiyle hayatında mühim hâdiselerin cereyan ettiği bir aydır… Boğa Burcu ve Latince, Gemini- “Cevza-İkizler” Burcu’nda: “20 Mayıs – 21 Mayıs”… Benim doğum tarihim: 9 Mayıs… İsmimin konulduğu tarih: 24 Mayıs… Üstadım’ın vefat tarihi: 24 Mayıs)… Süryanice, İTİQİ-Moral. Ahlak. (Süryanice, Gşofo-Çarpma. Vurma. “Söz”: 1392: Ahlâk-ı Hamide-Şatranc-ı Urefanın bir kabı; İbda ahlâkı… Hamide: Kemerli, köprü. Yan dal. Terk, talak… Hamide: Yanıp kül olmuş. “Koç Burcu, vücutta tesir yeri Beyin, simya’da Kül olma safhası”… Ahlâk-ı Hamide: 787: Necib Abdülhakîm Koltuğu… Bismillahirrahmanirrahim: 1787: Trimino Qeso-Süryanice, “Ölüm Odası”…): 1454: MAŞLMONUTO MQABLUNO İDACTO-Süryanice, “İslâma muhatab Anlayış”. (Kaptan Kusto Müslüman: 559: Etnamvas-Süryanice, “Kanunlaştırmak”… Seyyid Mustafa Nur: 1558: Cobudo D’lo Melto Hgo-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”… Şehîd Taha Ceqoro-Seyyid Taha köktür: 559: Mehdî Salih İzzet Mirzabeyoğlu.)

*

Süryanice, METTARYONUTO- Çarpışma. “Mesel darbı. İrtibat. Tâbir. Beyan”. (Muşt-Yumruk vuran. Darbeden: 740: Mütefekkir): 1520: DERVİŞ… İspanyolca, MEDİCİNA FORENSE- “Adlî”-“Tıbb”: 521: TATBİK… İngilizce, FORENSIC MEDICINE-Adlî Tıbb. (İspanyolca, Medico a Forense-Adli Tıbb Uzmanı: 1466: Nüutî-Gemi Kaptanı): 1512: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu.

 

LÛGAT
“BANA DEDİ Kİ…”

LEVHA: 5 Mayıs 1988… ÜSTADIM, yanında yaşlı bir adam, AHMED Güvenli ve ben… Ben helâdayken, yaşlı adam Üstadım’a, “senin yazında…” diye onun feyzine dair bir şeyler söylüyor… Ben de kendi kitablarım kasdıyla, “Efendim, bir kıymet varsa, sizin feyzinizle oluyor; buna inanıyorum!” diyorum… Üstadım da nazlı bir tasdik edasıyla, “eee! İşte!” diyor… Ben elimi yıkamaya davranıyorum… Bu sırada yaşlı adam benim sözümü destekliyor ve “Bizim için fikir, İzzet’in!” diye methediyor… Üstadım da, pek benim duymamı istemez bir tavırla, “Hani sonra da davul, derler!” diye bir atasözü söylüyor; “ceket tamam, şimdi de pabuç ister!” diye, ikramın arttırılmasına dair… Sonra da bana dönerek, takdir ve medih için, “Sen o yazıyı yazmasan, o orucu zor tutarsın!” diyor… Kastettiği yazı, benim “Ufuk ile Hafiye-Tilki Günlüğü” isimli eserime âit yazı!

*

Süryanice, FUŞOQ-Lûgat: 397: YAŞLI ADAM-“Bizim için fikir, İzzet’in!”… SEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek: 1983: İZZET Erdiş. (Mehdî Necib Fazıl Kısakürek: 1476= 477: İzzet)… ISDA’-İ MEKTUBAT-Mektubat’ın yankısı: 1966: YOLUMUZ, HALİMİZ, ÇAREMİZ Konferansını dinlediğim tarih. (Eskişehir’de, Üstadım’ın)… SEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + İZZET Erdiş: 2966: KEZAME-İki kuyu arasındaki yarıklar. Terazi iplerini kendinde toplayan halka… Süryanice, SADYO FGAM MAFRGUTO- Çöle İnen Nur: 2965: HUDOSO MRAYNO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… İbranice, HİT’AMKUT-Derinlik, derinleşme: 965: COBUDO D’LO MELTO ETBAQİ-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”.

*

Süryanice, MELTO-Kelime. Lûgat: 477: MELTO-Fiil. Amel… Süryanice, MATLO-Tabir: 477: TEKNO-Sanat. Marifet. Hüner… Süryanice, QUNOUTO-Gök rengi. “Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder”: 477: BAD-I AŞK-Aşk Rüzgârı. (Kürtçe, Rızgari: Hürriyet. Kurtuluş… Bad-ı Aşk, Şatranc-ı Urefa’nın kablarından biridir!)… İbranice, MUTAL-Fırlatılmış. “Müzill. Hades. Uzak düşmüş. Varlık. İnsan”: 477: İZZET-Bir kimse zelil iken kavi ve kuvvet sahibi olmak. Ziyadelik ve üstünlük. Değer, kıymet. Muhterem ve muteber olmak. Bulunmaz derecede az olan şey. Nadir. (İzzet-i Nefs-“Ruhî ve bedenî olanın çatışmasında tecelli eden vakar, haysiyet”: 1646: Ğobulo D’lo Melto Hedso-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”… Süryanice, Ğobulo D’lo Melto Cuhdono-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 1650: Tefelsüf-Tefekkür. Hakîm olmak… Mütefellik-Patlayan. İnfilâk eden: 1649: Mehdî Muntazır… İzzet: Şatranc-ı Urefa’nın kablarından biridir)… Arnavutça, SYUT-Göze dair. “İnsan, Allah katında bakan göz gibidir, bu yüzden ona, İnsan ve Halife dendi”: 1475: Kürsiyyu ABD-EL HAKÎM-Arabça, “Abdülhakîm Koltuğu”… Süryanice, NUKALTO-Merkez. Nokta: 1475: GUNAVOTO-Süryanice, “Müselles, üçlü”.

*

Süryanice, CUHDONO-Düşünce: 83: YENGEÇ… Kumuk dilinde, SİZGE-Zamiri yönlendiren hâli: 1082= 83: SİYAHA-Suyun akması. Oruç. (Üstadım’dan bir mısra: Soframıza, açlığı besleyenler buyursun… Kuy-i Canan)… İbranice, Süryanice TILAİ CSAR FORYOSO. “Mehdi’yi Hamil 10 Süvari”. (İbranice, Tılai-Yama. “Nakış. Süs”: 451: Tlayi-Farsça, “Altun rengi”… Süryanice, Nuhro Mettarzonuto-Işık Patlaması: 1450= 451: Salih Mirzabeyoğlu… Tıla: Mahpus kimse. Diş sarılığı. Kuzu. Merhem, ilaç. Madeni parlatmakta kullanılan bir yaldız): 1083:SİÇİ- Moğolca, “Sanatçı, oyuncu, aktör”

*

Baştan sona, sondan başa… AHMED GÜVENLİ. (Ahmed-Dünya Çapında Bir Hâdise: 1053: Cin-Gizli… Güvenli-Kendine güvenen. Kendine güvenilen. Emniyette olan. Emin: 1103: Gelyono-Süryanice, “Görünme”. Tecelli): 1156: GONG-Bir şeyi duyurmak için yapılmış, maden veya demirden, tokmakla vurulan asılı nesne… Süryanice, FUŞOQ-Lûgat. “Kâinat’ta her şey, kelimeler hâlinde onda toplu”: 397: YAŞLI ADAM-“Fikir, bizim için İzzet’in!” diyen. (Kadim-Çok eski zaman. Evveli bilinmeyen zaman. Ezel. Evveli bilinmeyen keyfiyet. Ruh-u mugman: 154: Ül’üban-Oyuncu. Sanatçı. Aktör)… BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ. (Tabl-Levha. Kulak zarı. “İşiten”: 433: Bedihiyyat-Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih şeyler. “Bedahetler”… Salih Mirzabeyoğlu: 1432= 433: Tezgâh-Dokuma tezgâhı): 2154: MEHDÎ MUHAMMED.

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: