DÜNYANIN GÖRDÜĞÜNÜ TÜRKİYE NİÇİN GÖREMİYOR

DÜNYANIN GÖRDÜĞÜNÜ TÜRKİYE NİÇİN GÖREMİYOR

Türk dış politikası, AKP iktidarına dek, istikrarlı bir dış politika olarak bilinirdi. 1923’te Lozan’daki müzakerelerde çözemediği sınır sorunlarını çözmüş, 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle istediğini almış, 1939’da Hatay’ı anavatana katmış, yani savaşmadan sınırlarını büyütmüş bir ülke olarak dikkat çekerdi. Tarafsızlığı, komşularla iyi ilişkileri, dünya dengelerine göre tutum almayı önemseyen Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda da başarılı sınav vermişti. Savaş sonrasında batıdaki tüm kurumların, örgütlerin üyesi olmaya çalışmıştı. BM, NATO, OECD, Avrupa Konseyi gibi… Soğuk Savaş boyunca, batı kampının sadık bir müttefiki olsa da, Moskova’yla dengeleri gözetmeye özen göstermişti. ABD’nin liderliğini benimseyen Türkiye, Menderes döneminde Suriye ve Irak’a müdahale etmeyi düşünmüştü. 27 Mayıs 1960 sonrası, özellikle de 1964’te Johnson Mektubu’nun ardından ve Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanan bunalımın da etkisiyle, ABD’ye koşulsuz sadakatin maliyetini gecikmeli de olsa, biraz biraz sorgulamaya başlamıştı. Büyük bölümü İkinci Cihan Harbi sonrasında bağımsızlığına kavuşan ve doğal olarak batıya karşı mesafeli olan Ortadoğu ülkeleriyle yakınlaşmaya çalışmıştı. Bunda bazen başarılı olmuş, bazen, geçmişte Cezayir’in Fransa’ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesine karşı tavır alması, batı kampına fazla bağımlı olması veya pek çok Arap ülkesi tarafından milli ve laik kimliğinin eleştirilmesi nedeniyle, umduğunu bulamamıştı.

Dış politika, bölgesel ve küresel gelişmelerden, ülkedeki darbelerden, ekonomik bunalımlardan da etkilendiğinden, misal; 24 Ocak 1980 kararları sonrasında, ithal ikameci modelden vazgeçilmesi, dış ticareti, ithalatı, tüketimi önceleyen tercihin öne çıkmasıyla, dış politikanın da yönelimi değişmişti. SSCB’nin dağılmasından önce, Moskova-Türkiye ilişkileri gelişmeye başlarken, dış politikada şüpheci ve temkinli olmak için haklı tarihsel, siyasal, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik nedenleri olan Türkiye’de, niteliği ve birikimiyle öne çıkan Dışişleri Bakanlığı’nı ve Hariciye kadrolarını dışlama merakı Turgut Özal ile başlamıştı. Öyle ki, bu konuda Mesut Yılmaz, Ali Bozer gibi ANAP’lı dışişleri bakanlarıyla bile ters düşmüştü. Dış politikayı kendine yakın birkaç gazeteci, birkaç danışman, birkaç işadamıyla yürütmeye kalkmıştı Özal. Cengiz Çandar, Kaya Toperi, Şarık Tara bunlardandır.

 

TÜRKİYE’NİN YAPISAL SORUNU

İktidarlardan bağımsız olarak Türkiye’nin dış politikada yinelemekte ısrar ettiği birkaç yanlış vardır ki, bunların başında ABD’yle olan ilişkilerdeki karşılıksız, sınırsız sadakat gelir. ABD’nin iç siyasetteki, ekonomideki, üniversitedeki, iş dünyasındaki, siyasal partilerdeki, kültür – sanat kurumlarındaki, medyadaki, ordudaki, dini kurum ve cemaatlerdeki ağırlığı, kaçınılmaz olarak dış siyasete de yansıdığından, ABD’nin kadir-i mutlak olduğuna, asla yenilmeyeceğine inanılır. İki ülkenin temel güvenlik önceliklerinin, stratejik hedeflerinin, tehdit algılarının örtüşmediği hesaba katılmaz. Türkiye; İran, Irak, Suriye konularına ABD’nin gözlükleriyle bakar. ABD’yle kendisini uyumlu hale getirmeye çalışır. ABD’nin terör örgütü PKK-PYD’ye büyük destek verdiğini de bilir Türkiye. Ama sadece mırın kırın eder. ABD uyarınca, İran’dan yaptığı petrol ithalatını azaltır. Çin’den füze kalkanı almaktan vazgeçer. Yüzölçümü açısından dünyada ilk 40, nüfus ve ekonomik büyüklük açısından ilk 20 içinde olan Türkiye, ABD’nin son yıllarda, yorucu, yıpratıcı, yüksek maliyetli, uzun süren savaşları, işgalleri, saldırıları göze alamadığının farkında değildir. ABD’nin bölgesel müttefiklerini daha fazla inisiyatif almaya zorlamasının nedenlerini anlamamıştır. ABD’nin, kendisini takip eden 9 ülkenin toplamı kadar savunma bütçesine sahip olsa da, son yıllarda siyasi, iktisadi, askeri olarak inişte olan bir güç olduğunu, bu durumun onun dış politikasına da yansıdığını, İran ve Suriye siyasetinin, bu durumun en son ve en somut kanıtları olduğunu görememiştir. Dilinde “Yeni Türkiye”“Yeni Osmanlı” düşü görenler, Rus uçağını düşürdükten sonra, Türkiye’nin sınırlarını koruması için NATO’dan yardım isteyince, halimiz çıktı ortaya.

Dış politikadaki gelişmeleri, soğukkanlı biçimde, iç kamuoyundaki algı üzerinde değil, dünyadaki gerçekler, olgular üzerinden izleyince, İsrail siyasetinde yapılan U dönüşünü, Rusya’yla arayı düzeltme çabalarını, içine düşülen yalnızlığı anlamak kolaylaşıyor. Hâlihazırda 5 ülkede (Suriye, Mısır, Libya, İsrail, Yemen) büyükelçisi olmayan Türkiye’nin dostları; Katar, Suudi Arabistan, Barzani, İhvan. Suudi Arabistan İhvan’dan hoşlanmıyor. Baskı yapıp onunla arası iyi olan Katar’ın İhvan’la arasına mesafe koymasını sağladı. Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğündeki 10 ülkenin Yemen’de İran’a karşı yürüttüğü vekâleten savaşta, Suudi Arabistan’ı destekledi. Suudi Arabistan liderliğinde kurulan, 34 Sünni İslam ülkesini bünyesinde toplayan “Teröre Karşı İslam Ordusu” içinde Türkiye var. İran, Irak, Suriye yok, mezhepsel nedenlerle. Arap dünyasının liderliği için alttan alta rekabet eden, eskilerin deyimiyle “dışı dostane, içi hasmane” bir ilişkileri olan Suudi Arabistan ve Mısır; Arap Ligi bünyesinde, Suudi Arabistan’ın parasıyla, Mısır’ın komutasında ortak Arap ordusu kurulması için çalışıyorlar. Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri ise gergin. Yani, Ortadoğu’da “düşmanımın düşmanı, dostumdur” siyaseti her zaman geçerli olmuyor.

 

KUZEY IRAK POLİTİKASINDAKİ YANLIŞLAR

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta, Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Barzani’ye siyasi, askeri, iktisadi destek verdiği biliniyor. Barzani petrolü, Türk gemileri üzerinden dünyaya satılıyor. İsrail’e giden jet yakıtını da Barzani veriyor. IŞİD Musul’a girince, bunu fırsat bilip Kerkük’e fiilen el koyan Barzani, sık sık bağımsızlık ilanı yönünde demeç veriyor. Ama bölge dengeleri bu hevesini kursağında bırakıyor. Bunu herkes biliyor, Türkiye hariç. Misal; birkaç yıl önce, Irak cumhurbaşkanıyken, “Türkiye’ye bir Kürt kedisi bile vermem” diyen Celal Talabani, Barzani’nin heveslerine karşı. İran’la ilişkileri oldum olası sıcak olan Talabani, bağımsız Kürt devletinin, ABD, İsrail ve Türkiye ne kadar destek verirse versin, İran’a rağmen yaşamasının mümkün olmadığını biliyor. Birkaç yıl önce, “Türkiye Kerkük’e karışırsa, biz de Diyarbakır’a karışırız” diyen, sonra da AKP büyük kurultayında onur konuğu olarak, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla selamlanan Mesut Barzani de bunu biliyor. O nedenle İran’la arasını hoş tutmak istiyor. Bölgede ağırlığı artan, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD üzerindeki nüfuzu kuvvetlenen Rusya’yla, ilişkilerini geliştiriyor. Suriye’de mezhepçilik yapan, Irak’ta hem mezhepçi, hem Kürtçü siyasetleri destekleyen, batıda güvenirliği sorgulanan, Rusya’yla sorun yaşayan Türkiye’nin, İran’la yıllardır yaşadığı dengeli rekabette, son dönemde geriye düştüğünü görüyor.

Suriye 2011 Mart ayında karışınca, “Suriye’de nüfusun yüzde 70’i Sünni, Esad fazla dayanamaz, birkaç haftaya kadar Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılarız” şeklinde dışa vuran dış politikamız iflas etti. Ordunun, istihbaratın, polisin ötesinde, Beşar Esad’ın sadece bir mezhebe (Nusayrilere, Arap Alevilere) veya Hristiyan Suriyelilere değil, Sünniler dahil halkın çoğunluğuna, sanayi ve ticaret erbabına dayandığı görüldü. ABD ve Avrupa emperyalizmine, onların bölgesel müttefikleri Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’ye, IŞİD başta, onlarca eli kanlı terör örgütüne, onbinlerce teröriste karşı savaşan rejimin direncini, sadece Rusya’nın, İran’ın, Hizbullah’ın desteğiyle açıklamak, fazla sığ, fazla basit bir yaklaşım olur. Suriyeli ortak kimliğini, Baas’ın şekillendirdiği Arap dünyasının en laik rejimini, enerji zengini olmadığı halde kendi kendine yeten ekonomiyi, öteki Arap ülkelerine oranla daha ileri olan sanayi altyapısını da dikkate almak gerekir. Rejime eleştirel bakanların bir bölümü dahil, halkın büyük bölümü, vatan savunması ortak paydasında buluştu. Ülkesini savundu. Irak’ta, Libya’da olanlardan, IŞİD vahşetinden ders çıkardıkları anlaşıldı. Böylesi kanlı iç savaşlarda, bu kadar güçlü düşman cephesine karşı, içeride halk desteği olmaksızın, sadece dış dinamiklerin desteğiyle ayakta kalmak mümkün değildir çünkü. Dünya tarihi, kendi Kurtuluş Savaşımız dahil, bunun örnekleriyle doludur. Tarih bilgisi, tarihsel bilinci olanlar, yabancı bir ordu tarafından işgal edilmekten daha onur kırıcı, daha alçaltıcı olan şeyin, yabancı bir ordu tarafından kurtarılmak olduğunu bilirler. İkinci Cihan Harbi’nde Alman işgali yaşayan Fransa’nın,  ABD ve İngiltere öncülüğündeki müttefikler tarafından kurtarılması, buna örnektir.

 

BATI TÜRKİYE’YE NE GÖZLE BAKIYOR?

Türkiye’nin, Suriye’yle ilişkilerinin iyi olduğu 2011 öncesinde, asıl amacının Şam’ı, İran ve Rusya’yla kurduğu ittifaktan koparmak, Lübnan’da Hizbullah’a verdiği desteği kesmek, İsrail’le uzlaştırmak, ABD’yle arasını bulmak, Esad’ın iktidarda İhvan’a pay vermesini sağlamak olduğu anlaşıldı. Suriye’de rejimin direnci, Rusya’nın desteği, batının İran’la nükleer anlaşmaya varması, Avrupa başkentlerindeki IŞİD vahşeti, AB kapılarına dayanan Suriyeli sığınmacıların sayısı, ABD ve AB’nin Suriye siyasetini değiştirmesini sağladı. Esad’la doğrudan ve dolaylı temaslar kuruldu. “Önceliğimiz Esad değil, IŞİD” denilerek, değişen siyasetin ipuçları verildi. Bunu bütün dünya gördü, Türkiye hariç. Batı destekli Suriye muhalefetinin dağınıklığı, yaygın, saygın bir tabana sahip olmayışı, terör örgütleriyle iç içe oluşu, çok başlılığı geçen 5 yıl içinde iyice anlaşıldı. Esad koltuğunu bıraksa bile, yerine kimin geleceği konusunda batı içinde de bir uzlaşma yok. Gelecek kişinin Rusya ve İran’a rağmen gelmesi zaten olanaksız. O yüzden batının, Esad’ın varlığını kabul etmekten başka seçeneği bulunmuyor. Hele de ABD ve Avrupa’nın, Suriye’de bir kara savaşını göze alamadığı, IŞİD vahşetine karşı mücadelede, Rusya ve İran’a ihtiyaç duyduğu, Türkiye’ye “güvenilmez müttefik” dediği ve Türkiye’nin samimiyetini sorguladığı bir süreçte. Kaldı ki, kendi sınırlarını PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı korumakta zorlanan, Süleyman Şah Karakolu’nu bile koruyamayıp sınırın 200 metre ötesine taşıyan Türkiye’nin, içeride terörle mücadelesini yoğunlaştırdığı bir dönemde, dikkatinin, enerjisinin, kaynağının ne kadarını, sınır ötesine verebileceği de tartışmalı. Dahası, Rusya’yla yaşanan bunalım, Türkiye’nin güvenlik gerekçesiyle Suriye topraklarına girmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Ana fikir: ABD istihbaratının kıdemli Türkiye uzmanı Henri Barkey“AKP ile anlaşarak Türk ordusunu kafesledik”demişti. Barkey’in adını vermediği cemaat de kumpasın içindedir. Kumpas davalarıyla, orduda yaşanan istifalar, tasfiyeler, iftiralarla ordunun kamuoyunda itibarı azaldı. Morali bozuldu. Açılım süreciyle birlikte şevki kırıldı. Caydırıcılık yeteneği hırpalandı. Son yıllarda sadece ordu değil, Türkiye de saygınlığını yitirdi. Batı basınında çıkan haberlere, yorumlara, karikatürlere böyle bakmak gerekiyor.

Barış Doster / Odatv.com

 

ADIMLAR’ın Notu: İktibas etmeye değer bulduğumuz yazıdaki fikirler yazara ait olup, Adımlar’ın ideolojik ve siyasi anlayışına zıt görüşler sitemizi bağlamaz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: