GÜNDEME DAİR SEÇMELER Sosyal Medyadan / Serhat OĞUZ

GÜNDEME DAİR SEÇMELER Sosyal Medyadan / Serhat OĞUZ

ŞEHİD ÜNSAL ZOR

Serhat Oğuz

13 Nisan, 21:43

Her şeyi ama her şeyi anlatan bir BAKIŞ.

Birazdan gidecekmiş gibi ama, gideceğini bir türlü söyleyemeyen bir bakış…

Bir hadis rivayeti:

“Cennetin 7 (9’da olabilir) gencinden biri Mehdi’dir..”

Mehdi “misyonu” “Ahirette komşu olmayı dilediklerimden” diyerek değişmeyecek hükmü verdi… Komşusu olmak istenen karartıldıkça o “misyondan” uzaklaşacaksın…

Karartmaya çalışandan da biz uzaklaşacağız..

Ahirette O’na komşu olmak istiyorsan İnsan imajın bundan sonra bu şehit olacak…

O’nun komşusu olmak istediği bu şehidi parlattıkça bu ruh etrafında birleşebilir parlatana da tereddütsüz adım atabiliriz.

Ama İslam tarihinin en önemli şehitleri arasında yerini alan – bu önem bağlı olduğu kapıdan ve yukarıda verilen hükümden kaynaklanıyor – bu şehide derginde, sitende bir satırlık yer dahi vermeden mücadeleden bahsedersen sana yalnızca ACIRIM..

Bahtsızlığına ve kininin seni kör etmesine acırım…

Ama atılacak her müspet adıma da zevkle, misliyle karşılık veririm..

Vesselam…

15 Nisan, 20:06 ·

Vatanını işgale karşı savunan Müslümanlara Batı öyle istiyor diye ilk önce “terörist” diyorlar, daha sonrada “teröre” karşı “İslam ülkeleri”(!) olarak birleşmekten bahsediyorlar….

“İslam Zirvesi” denilen hain ve münafık soyunun toplantısının ana hedefi bu…
Hıristiyan-Yahudi Haçlı gücü İslam topraklarını işgal edip insanımızı boğazlarken bu işgalci güçle her türlü işbirliği içine giren ve hiçbir tepki vermeyen insanlık düşmanı bu münafık güruh, Batılı efendilerinin çıkarlarına müslümanlar zarar vermeye başladığında onları hemen “terörist” olarak damgalayıp efendileriyle birlikte saldırmaktan bir an bile geri kalmıyorlar….

Bunlar makamlarını koruyabilmek için dış yüzden Allah’a inandıklarını söylüyorlar…

Yaptıkları ise içlerinden zerre kadar Allah ve Resulü‘ne inanmadıklarını gösteriyor…

“İmansız İslamcılar”…

15 Nisan, 22:02 ·

HA FİRAVUNUN SİHİRBAZLARI HA AHLAKSIZ, YALANCI DÜZENBAZ AKP PROPAGANDA MAKİNESİ.

16 Nisan, 12:52

Adam açıkça “Sünni de değilim Şii de…” diyor.
Üstelik bu sözü daha önceden defalarca da tekrar etti.
Tabi her zamanki gibi yine “destekçilerden “tık” yok..

Bu tepkisizlikten çıkan neticelerden biri de şu; Ahlaksızlık, itikadi bozukluğun bir tezahürüdür.

Fanatik AKP‘lilerin veya Tayyip severlerin her geçen gün artan iç ve dış olumsuzluklar ve ahlak erozyonu karşısında bulundukları hali hala muhafaza etmeleri itikattaki yaralanmışlıktan başka neyle izah edilebilir.

Tüm mezhepsizler AKP iktidarları döneminde hayal dahi edemeyecekleri imkân ve araçlara sahip oldular, inanmayan M. İslamoğlu, Abdulaziz Bayındır gibi tiplere baksın…

Aynı şekilde geçmişte İrancı olanların çoğu şu an çok kritik makam ve mevkilere getirildiler..

Yukarıdaki sözü yani, “Sünni de değilim, Şii de..” sözünü Ehli Sünnet’in hangi mezhebine mensup olursa olsun bir Sünni söyleyemez…

 

Bu sözü söyleyen geçmişte de olduğu gibi EHLİ Sünnet İTİKADINA zarar vermek isteyen ya bir MEZHEPSİZDİR, ya da Şİİ…

Ama illaki Ehli Sünnet olmadığı KESİN.

16 Nisan, 13:43

1-Hiç bir devirde insanlar bu kadar ucuza satılmamıştı.

2-Hiç bir devirde bu kadar ucuza satılan insanların kendilerini bu kadar ucuza satmadan önce bu kadar ucuz olabilecekleri hiç akla gelmemişti.

3–Hiç bir devirde kendilerini bu kadar ucuza satan insanlar, ucuza satılmışlıklarını din, ideoloji, siyaset kılıfıyla gizlemeye çalışmamışlardı.

4-Hiç bir devirde satılmaz denilip de bu kadar ucuza satılan insanlar, satılmışlıklarına ortak bulmak için etraflarını KANDIRMAK hedefinde bu kadar GAYRETKEŞ olmamıştı.

5-Hiç bir devirde satılmadan önce belli iddia sahibi olup da daha sonra bu kadar ucuza satılan adamlar sayesinde satılanlarla kendini satmayanlar arasındaki değer ve kalite farkı bu kadar net ve açık olmamıştı.

16 Nisan 15:20

Gündemdeki konulardan ikisi şu: Birincisi Avrupa Medyasında Başkan olacağını düşünen zat için yapılan “hakaret” içerikli mizah…

İkincisi ise, “İslam teşkilatı bilmem ne…

Mezhepsiz olduğunu her fırsatta Ehli Sünnet Milletin gözünün içine baka baka ilan eden “mürted”in, Müslüman ve İslamcı “lider” olduğuna inanan.

İnanmak işine gelen bir kesimin varlığı gibi, BOP’çu münafıkların istilacı düşmana karşı İSLAM TEMELLİ verilen destansı mücadeleyi durdurabilmek için fitne merkezlerinde bir araya gelmesini “İslam birliğinin temelleri atılıyor” diye karşılayan var mı? İnanın bilmiyorum.

Fakat bu vasatta böyle zihne sahip insanların varlığı da beni şaşırtmaz…

Gelelim birincisine…

“Yüzüne bakınca Allah‘ı hatırlatan” yolumuzun BÜYÜĞÜ ve Önderinin, hakkında verdiği “mürted” hükmü aleyhine o günden bugüne bizim için daha henüz herhangi bir fiil ve tutum sergilememiş bu zat, bir kaç Avrupalı şovmenin kendisi hakkında hakaret içerikli yayın yapması üzerine nefsi için gerekirse dünyayı yakabileceğini bir kez daha göstererek tüm devlet imkânlarını seferber ederek bu şovmenlere adeta savaş açtı.

Aynı zat, yine Avrupalı medya mensupları Allah Resulü’ne en adisinden hakaret etmelerinin ardından İslam Milletine mensup bir grup şerefli müslümanın bu medya mensuplarına hak ettiklerini verip cehenneme yolladığında adamlarını bu leşlerin cenaze merasimine gönderirken, diğer taraftan da İslam milletinin şerefli mücahit evlatlarına ” bunlar müslüman olamazlar” diye ağzından çıkan necaset niteliğindeki sözcüklerle hakaret ediyordu.

Mesele İslam’sa, O zaman bu zatın pis nefsi Allah Resulünden haşa daha mı değerli ki, milletin imkanlarını kendi nefsini korumak için harcarken aynı imkanlarla Allah Resulüne hakaret edenleri cezalandıran şerefli mücahitleri düşmanlaştırıyor.?

KÖR ÖMER EMMİ’NİN TAZILARI SİZ NE DERSİNİZ?

” O Cumhurbaşkanı milleti temsil ediyor” filan gibi komik cümleler yakışık almaz yalnız, peşinen söyleyeyim.

 

16 Nisan 17:30

TOPARLARSAK;
Adam KURTULUŞ YOLU-Sünnet ve Cemaat ehline mensup değil,
İsrail’in DOSTU (Yahudileri dost edinmeyin./Ayet) ve müttefiki.

Yahudi İslam düşmanı olduğuna göre bu dostluğun ve müttefikliğin kime karşı olduğu belli..

Amerikanın “stratejik ortağı”..

Avrupa Birliğinin kapısından ayrılmamaya ant içmiş bir AB’ci..

Dini ve kavmi milliyetçiliği ayağının altına alan bir VATANSIZ.

BOP EŞ BAŞKANI.

MEDENİYETLER İTTİFAKI EŞ BAŞKANI.(İspanya ile birlikte)

Hiç bir sıkıntı emaresi göstermeden “Türkiye NATO ÜLKESİ” diyebilecek kadar olayı içselleştirmiş bir NATOCU.

Batı çıkarları doğrultusunda ülkeyi İslam dünyasına “model ülke” yapmak için 14 yıldan beri çırpınan bir BATI TİPİ politikacı..

İslam’ın ve insanımızın aleyhine olan bütün bu vasıf ve fiillerinden sonra bir de “BÜYÜK DOĞUCU” ve Büyük Doğuyu inşa edecek, öylemi?..

Allah bunun işlediği bu suçlardan sonra inşallah “Büyük doğuyu nasip edecek” diye ümit etmek başka, bu zümrenin karşısında duyduğun eziklikle oyundan çıkıp bütün ümidini bu “mürted”e bağlamak daha başka.

Ümitler başka yerlere bağlandıktan sonra oyunda kalmak isteyene çelme takmak da mübah oluyor tabi..

Tüm kurum ve kuruluşlarıyla AKP’ye ümit bağlayanların yaptığı budur..

17 Nisan 16:20

90’lı yıllarda İbda Mensuplarına hırlayan ve daha sonra onlardan tarihe geçtiği üzere hak ettikleri dersi alan MEZHEPSİZ ve Şİİ KIRMALARININ meşhur sloganı şuydu;

“Ne Şiiyiz ne Sünni Müslümanız Müslüman..”

Hatırlatayım dedim.

Başka bir hatırlatılması gereken ise, Bugün bu MEZHEPSİZ ve Şİİ KIRMALARININ İsrailci BOP politikalarını İBDA Mensuplarının desteklemesi düşünülebilir mi?

17 Nisan 21:20

RUH İNTİKAMINI ALACAK!
14 yılda mevcut kadroların gerçekleştirdiği “değişim” ve “dönüşümü” her gün ortaya çıkan yeni bir sapıklık ve sapkınlık üzerinden takip ediyorsunuz değil mi?

Bu “değişim” ve “dönüşüm” girdabına girenler tüm bu sapıklık ve sapkınlıkları kanıksadıkları pisliklerin üzerini örtme gayretlerinden anlaşılıyor.

Ama, hani “deniz bitti” derler ya, hah işte tam da o noktadayız.

Bundan sonra bu zümre içinde satışlar, ayrılıklar emin olun hızlanacak.

Mazeretler hazır;
“Bizi kandırmış”
“Biz taktik yapmıştık”
“Aslında konuştuğumuz gibi düşünmüyorduk”
“Niyetimiz başkaydı”

“Ama biz şunu yapmasaydık şunlar olmazdı” filan…

Fakat bu mazeretleri İNSAN RUHUNA BUNCA YIL GAYET PERVASIZCA, ALLAH KORKUSUNU HİÇE SAYARAK SALDIRDIKLARINDAN dolayı ancak hesapları görülürken sıralayabilecekler.

Bu mazeretler RUHA yaptıkları son cılız saldırılar olacak.

RUH İNTİKAMINI ALACAK!

Mürtedler, hainler, münafıklar,samimiyetsizler,işbirlikçiler,hak yiyiciler, arkadan vurucular,YALANCILAR,müfteriler, sapık ve SAPKINLAR,vatan ve millet düşmanları, HIRSIZLAR, BÖLÜCÜLER, BOZGUNCULAR, kaygısı dahi kalmamış AHLAKSIZLAR, ÖN KESİCİLER, PASİFİST AJANLAR, para göz İSTİFCİLER ve zamanı kendi nefsinde dondurmuş ve ZAMAN DIŞINA DÜŞMÜŞ tüm YOBAZLAR isteme de…

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: