EN BÜYÜK FİTNE MEZHEPSİZLİKTİR / M. Şevket EYGİ

EN BÜYÜK FİTNE MEZHEPSİZLİKTİR / M. Şevket EYGİ

Tayyip Erdoğan’ın “ne Şiîyim, ne Sünnî”, “mezhepçilik fitnesi” laflarının ardından gündeme taşıdığımız MEZHEPSİZLİK fitnesi etrafında “dilsiz Şeytan”lığı reddeden bazı yazar ve hocaefendiler konu hakkında yazmaya devam ediyor. Bu çerçevede Vahdet Gazetesi’nden Mehmet Şevket EYGİ’nin “En Büyük Fitne Mezhepsizliktir” başlıklı yazısını dikkatlerinize sunuyoruz.

ADIMLAR Dergisi

 

EN BÜYÜK FİTNE MEZHEPSİZLİKTİR

EHL-İ SÜNNET Kur’an, (adından anlaşılacağı üzere) Sünnet İslamlığıdır.
Ehl-i Sünnet Fırka-i Nâciyedir.
Ehl-i Sünnet İslam’ın doğru yorumlanması ve anlaşılmasıdır.
Ehl-i Sünnet, ilk üç mübarek kuşağın, Selef-i Sâlihînin yolundan gitmek, İslam’ı onların anladığı gibi anlamak ve onların uyguladığı gibi uygulamaktır.
Ehl-i Sünnet Sevad-ı Âzam’dır.
Ehl-i Sünnet cadde-i kübra-i İslâmiyedir.
Ehl-i Sünneti terazinin bir kefesine koysanız, öbür kefeye bid’at ve dalalet fırkalarını koysanız, Ehl-i Sünnet ağır basar.
Bütün ihtilaflı meselelerde Ehl-i Sünnet doğrudur, Ehl-i Sünnetin karşısındakiler haksızdır, yanlıştır.
Dört hak Ehl-i Sünnet fıkıh mezhebi vardır. Bunlar birbirini dalaletle (sapıklıkla) suçlamaz.
Bu dört hak mezhebin teferruata ait küçük ihtilafları geniş bir rahmettir.
Müslüman bu dört hak mezhepten birinin fıkhını bütün olarak kabul etmeli ve uygulamalıdır.
Fıkıh mezheplerinin kolaylıklarını cem etmek, telfik-i mezâhib yanlış bir metottur ve dini oyuncak etmektir.
Telfik-i mezahibe fetva ve ruhsat verilmemiştir.
Asr-ı Saadet’te mezhep mi vardı, sözü ve itirazı gülünçtür. Asr-ı Saadet’te Mushaf da yoktu! O da mı bid’at?İtikad, inanç meselelerinde Ehl-i Sünnetin iki imamı vardır: İmamı Mâturidî ve İmamı Eş’arî. Her Sünnî Müslüman bunlardan birine tâbi olmalıdır.
Mezhepsizlik, İslam Şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid’attir.
Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.
Bâtıl bid’at fırkalarını Ehl-i Sünnet ile eşit görmek İslam’a zarar veren büyük bir yanlıştır.
Ehl-i Sünnet eimme, ulema ve fukahasına göre mutlak müctehid derecesinden olmayanlar kendi heva ve re’yleri ile ictihad yapamaz.
Fıkıh olmadan, iki rekat namaz bile dosdoğru kılınamaz.
Her cahil Müslüman eline bir Kur’an tercümesi ile bir hadis kitabı alsın, dini kendi kafasına göre yorumlasın, ictihad yapsın saçma ve bâtıl fikrini dinsizler ve fesatçılar çıkartmıştır.
Ölmüş bir fırka iken son elli altmış yıl içinde Türkiye’de hortlatılan Mutezile mezhebi, Ehl-i Sünnete uymayan bütün yorumlarında hatâlıdır, bâtıldır.
Mutezile mezhebini benimseyen ilahiyatçılar taqiye ve kitman yaparak Sünnî Müslümanları aldatıyor.
Din konusunda şaşırmamak, sapıtmamak, Ümmet birliğini korumak isteyen her Müslüman; itikatta iki imamdan birine ve amelde dört fıkıh mezhebinden birine bağlanmalıdır.
İslam Protestanlığı cereyanı büyük bir fitne ve fesattır.
Kemalist, Mutezile, Selefî ilahiyatçıların bâtıl ve saptırıcı ictihadlarına, fetva ve ruhsatlarına, görüşlerine itibar edilmemelidir.
Onlar dinin içine boşaltmak, musalli Müslümanları, musalla Müslümanı yapmak istiyor.
Fazlurrahmancılık korkunç bir bid’at ve dalalet cereyanıdır.
Hak mezhepler fitne değildir, asıl fitne mezhepsizliktir.

M. Şevket Eygi / Vahdet Gazetesi

 

Konuyla ilgili:

tayyip-erdogan-ne-sii-sunni-mezhepsiz-2

akp-mezhepsizlik-2

timthumb

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: