GÜNSEL AİLESİ’NİN KIBRIS ADALET MEKANİZMASINI İŞGALİ

GÜNSEL AİLESİ’NİN KIBRIS ADALET MEKANİZMASINI İŞGALİ

TAKDİM:

Kıbrıs Davası etrafında Türkiye’de dile getirilmeyen hususları kaleme alan ve yazılarıyla büyük yankı uyandıran Turan YİĞİTALP’in son çalışmasını alâkalarınıza sunuyoruz. 

Amerika’nın başını çektiği emperyalizmin güdümündeki “Uluslararası hukuk” ve “sözleşme” palavraları bir yana, Anadolu bütünlüğünün bir ifâdesi olan Kıbrıs ve Kıbrıs Davası, Milli Davalarımızın başında gelmektedir.

Bu çerçevede İstanbul, Lefkoşa, Sivas, Gazi Mağusa, Diyarbakır, İskele, İzmir, Güzelyurt, bir ve bütündür. Son yıllardaki Batı ve Batıcıların propagandalarıyla bu bütünlüğün kaybolduğu vehmiyle Kıbrıs’ı şahsî menfaatleri ve hizmet ettikleri siyasî mahfillerin (ABD-İsrail-AB) talepleri doğrultusunda kullananlar hakkında yayınlarımıza devam ediyoruz.

Kıbrıs Davası üzerinde yayın yaparken ADIMLAR olarak biz, Anadolu kıtasının bir tarafı olan Türkiye ile birlikte tabiî bir uzantısı olan Kıbrıs’ın İSRAİL’İN NUFÛZ VE ETKİ ALANI HÂLİNE GETİRİLMESİne karşı sessiz kalmamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede BOP Plânı’na hizmet edenlerle, bu plâna karşı duranlar yayınlarımızdaki değerlendirmelerimizde takip ettiğimiz TEMEL AYIRIM noktasıdır.

Günsel ailesinin “itibar” kaygısıyla yayınlarımızın durdurulması talepleri bir yana, bizim için itibar;

BOP içerisinde Kıbrıs’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürerek palazlanan ve Kıbrıs’ta siyasî-iktisadî bütün sahaları ele geçiren menfaatçi çevrelerin değil; Hâk ve Hakikat karşısında üzerine düşeni yapmaya çalışan ve buna bağlı olarak Din-Vatan-Millet temelinde değerlerine sahip çıkan Anadolu-Kıbrıs Ahalisinin gönlünde yatmaktadır.

ADIMLAR Dergisi

 

 

GÜNSEL AİLESİNİN KIBRIS ADALET MEKANİZMASINI İŞGALİ

Önceki makâlelerimde Yakındoğu Üniversitesi başta olmak üzere, Kıbrıs’taki üniversitelerin Etnikçi BOP Militanları tarafından bir üs hâline getirildiğini açık verileriyle ortaya koymuştum. Yazılarımızın Kıbrıs’ta doğurduğu infiâli Anadolu’daki gönüldaşlarım ne kadar müşahede ettiler, bilemiyorum. Fakat, özellikle son bir aydır yine YDÜ başta olmak üzere, Kıbrıs üniversitelerinde yapılan sıkı tahkikatlar, Türkiye ve Kıbrıs’taki “zinde güçler”in bu mesele hakkında harekete geçtiklerini gösterir veriler.

Fakat Kıbrıs hakkında önceki yazılarımda da değindiğim hususa tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum:

Kıbrıs’ta yaşananlar ve Kıbrıs’ın gerçek gündemi, kesinlikle Türkiye tarafından bilinmiyor. Daha doğru bir ifâdeyle Kıbrıs’ta yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi AKP Hükümeti başta olmak üzere “Ankaradakiler” çok iyi bilmekteyken, kendilerinin de dahil oldukları Kıbrıs’taki İHANET SÜRECİ, Anadolu insanından gizleniyor.

Müthiş bir manipülasyon ve sansür var!

Onun için Anadolu’dan yayın yapan ADIMLAR’da bu meselelerin gündeme gelmesi ve sansürü kırması, başta Kıbrıs olmak üzere, büyük bir yankı uyandırdı.

Aslında yazılarımızda ifâde ettiğimiz gerçekler ve belki çok daha fazlası Kıbrıs’ta yaşayan herkesin malûmudur. 70’lik dededen, 7 yaşındaki çocuğa kadar… Üstelik bu çerçevede mücadele veren bir çok isim, teşkilât ve dernek de var. Hattâ artık Kıbrıs’ta “riski göze almak” hâline gelen bir şekilde bu hususları haber yapan yayıncılarımız da var.

Fakat Kıbrıs Davası’nı temel alan bütün çabalar Kıbrıs’ta yaşanan ÖRTÜLÜ İŞGAL altında boğuluyor, boğdurulmak isteniyor.

 

KIBRIS TÜRKÜ, ÖZ YURDUNDA GARİP!

Yukarıda Kıbrıs’ta gerçekleri apaçık söyleyebilmenin artık “riski göze almak” noktasına geldiğini söylemiştim. Üstadımız Necip Fazıl Kısakürek’in tabiriyle “öz yurdunda garip, öz vatanında parya!” hâlinde kıstırılmak istenen Kıbrıs’ın inanan-vatansever Türk Milleti, karşısında bizzat kendi devletini ele geçirenleri bulmakta… Devletin makamlarına yerleşip, şahsi ve yürütücüsü oldukları siyasî çıkarları kollayan isimleri…

Bu çerçevede Yakındoğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel ve babası Suat Günsel’in Kıbrıs Adalet Sistemi’ndeki hâkimiyeti genel olarak bilinen bir gerçek. Bu yazımızda bunun verilerini dikkatlerinize sunacağız.

 

GÜNSEL AİLESİNİN KIBRIS ADALET MEKANİZMASINI İŞGALİ

KKTC’deki yürürlükte olan “sistem”i kavrayabilmeniz için İBDA Mimarı Sayın Salih Mirzabeyoğlu’nun 1991 yılında verdiği bir konferanstaki “Tersine Devlet Ehrâmı” tesbitini başa alalım:

Millet emrinde meclis, meclis emrinde hükümet, hükümet emrinde icra”… Bir devletin tabiî mantığı budur. “Tersine devlet ehramı” tesbitini hatırlıyorsunuz; Üstadım’ın belirttiği “tersine devlet ehramı”… Şöyle oluyor: İcra, âdeta icraya tâbî hükümet, hükümete tâbî meclis –sürü!– ve meclise tâbî millet…

Kıbrıs’ta yaşanan tam olarak budur!

Kıbrıs’ta eğitim sektöründe “Baron” olarak adlandırdığımız Suat Günsel ve ailesi, Kıbrıs’taki hemen bütün Bakanlıklarda sözü geçen bir “iş” adamı… Mesele “sözün geçmesi” değil, dilediği şekilde Kıbrıs’a hükmetmesidir.

Son dönemde özellikle Kıbrıs Adalet ve Hukuk sisteminde ağırlığını hissettiren Günsel ailesi, Kıbrıs’ın en yüksek Mahkeme Başkanlarıyla ilişkilerini sürdürürken, avukatları düzmece “münhal”lerle yargıç tayin ediliyor.

 

YÜKSEK YARGIÇLARLA CANNES GEZİSİ

16 – 26 Mayıs 2012 tarihinde Fransa’nın Cannes Film Festivâline özel uçağıyla giden Suat Günsel’in yanında yer alan iki isimden biri 2008-2014 yılları arasında Kıbrıs Yüksek Mahkeme Başkanlığı yapan Nevvar Nolan, diğeri yine Yüksek Mahkeme Yargıçlarından Şafak Öneri… Bu isimler, Kıbrıs Hukuk sistemiin başında yer alan isimler ve Günsel ile birlikte, “Kod Adı Venüs” adlı bir filmin “özel gösterim”ine katılmak için, özel uçakla Paris’e gidiyorlar…

Temsil ettiği makamın temel vasfı olan “adalet için tarafsızlık” ilkesini ve iradesini “bir işadamının uçağıyla tatil gezisine” gidecek kadar Günsel ailesine devreden Yargıçlar(!)…Ve söz konusu gayrımeşrû ilişkiyi haber yapan Afrika Gazetesi ve sorumlularının başlarına gelenler… Defalarca açılan davalar, gözaltılar, tutuklanmalar ve hatta kurşunlanmalar

Diğer yandan halâ görevde olan, bir nevi Kıbrıs’ın YÖK’ü diyebileceğimiz YÖDAK (Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu) Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un da Günsel ailesine hizmet eden ve Yakındoğu Üniversitesi’ni kayıran hukuksuz kararları. Eylül 2013 tarihinde göreve gelmeden önce Suat Günsel’in bir nevi yaveri konumunda olan Gökçekuş, en son Yakındoğu Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevinde bulunan bir isim… Kıbrıs, YÖDAK Başkanı Gökçekuş’un Yakın Doğu Üniversitesi’ne menfaat sağlayan uygulamalarıyla bugün de çalkalanmakta.

 

SİSTEMLİ İŞGAL: GÜNSEL’İN YARGIÇ OLAN AVUKATLARI

Kıbrıs’ta tam mânâsıyla “güçlülerin delip geçtiği, zayıfların takıldığı ağ” olarak Günsel ailesi tarafından işgal edilen Hukuk sistemi ile ilgili bu verileri bütün Kıbrıs halkı bilmekte ve ifâde ettiğimiz üzere –ne yazık ki- bir şey yapamamaktadır… Önceki yazılarımızda ortaya koyduğumuz üzere Günsel ailesinin desteğiyle Etnik Kürtçü militanların takılmadan geçtikleri bu ağda, inanan-vatansever Türk gençleri kıstırılıp cezalandırılmakta…

Kıbrıs’taki hukuk sisteminde Yargıçlık makâmı, Türkiye’deki “Savcılık” makâmı gibi ve hatta daha büyük bir tesire sahiptir… Kıbrıs’ta “Yargıç alımı” düzenlenen “münhal”lerle gerçekleşir ki, bu çerçevede kısa bir bilgi notu olarak VolkanHaber’de yayınlanan “KKTC’de ve Dünyada Yargıç Atama Sistemleri” başlıklı makâleden alıntıyla konuyu özetleyelim:

… Malumdur ki KKTC Anayasası’nın 141’inci maddesine göre Yargıç atamaları Yüksek Mahkemenin Başkan ve Yargıçları; Cumhurbaşkanının atayacağı bir üye; Cumhuriyet Meclisi’nin atayacağı bir üye; Cumhuriyet Başsavcısı; ve Barolar Birliğinin seçeceği bir üyeden oluşan Yüksek Adliye Kurulu tarafından yapılmaktadır. Peki hangi kıstas ve ölçütlere göre bu atama ve/veya atamalar yapılmaktadır? İşte bu sorunun cevabını da 9/1976 sayılı Mahkemeler yasasında bulabilmek mümkündür. Bu Yasanın 18’inci maddesine göre Kaza Mahkemesi başkanları, Kaza Mahkemesi kıdemli yargıçları ve Kaza Mahkemesi yargıçları Yüksek Adliye Kurulu tarafından Anayasa ve ilgili yasa kuralları uyarınca ve Yüksek Adliye Kurulunca saptanan usule göre atanırlar denilmektedir. Yine Kaza Mahkemesi Yargıçlarının niteliklerini düzenleyen 19’uncu maddeye göre yargıçlık mesleğinin gerektirdiği ahlak, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip olmak; ve Kaza Mahkemesi yargıcı bakımından en az beş yıl Kıbrıs’ta avukat olarak icrai meslek etmiş olmak; Yargıçlık ve savcılık vakar ve onuru ile bağdaşmayan veya haysiyet kırıcı veya görev ile ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsalar bile kesin olarak hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Yukarıda sayılan bu nitelikler pek çok avukatta zaten bulunmaktadır. Ancak bir münhal açılıp da münhale birden fazla kişi başvurduğu zaman hangi ölçütlere göre kimin daha iyi ve bu görev için yeterli olduğu nasıl belirlenecektir. Örneğin biri 5 yıl, ikisi 7 yıl ticari meslek eden ahlaklı ve dürüst avukat bu göreve müracaat ettiğinde bunlardan hangisinin diğerine göre daha yeterli olduğu nasıl belirlenecektir. İşte burada 18’inci madde de belirtildiği üzere Yüksek Adliye Kurulunun belirlediği usuller uygulanacaktır. Peki bu usuller nedir? Bu konuda  tam olarak açıklık olmamakla birlikte öncellikle ilgili yerden edinilerek doldurulması gereken bir müracaat formu var bunu doldurarak müracaat yapılır ve daha sonra bütün adaylar ve/veya bazıları kendini tanıtmaya çağrılır. Bakınız sakın yanlış anlaşılmasın söz konusu kimin daha iyi olduğunu anlamak açısından yapılan bir mülakat değildir. Yani başvuranların hukuk bilgilerini ölçmek adına herhangi bir şey sorulmamaktadır. Adı üstünde yapılan kendini tanıt çağrısıdır. Başka bir deyişle kendini tanıtmak üzere başvuranlar Yüksek Adliye Kurulu huzuruna çağrılıp müracaat formunda yazdıkları özgeçmişleri ile ilgili bilgileri birde sözlü olarak anlatmaları istenmektedir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonrada Yüksek Adliye Kurulu tarafından yargıç atamaları yapılmaktadır. Sonuç olarak bu sistemin bir gereği olarak yargıçlık için atananlar niçin atandığını, atanmayanlarda niçin atanmadıklarını bilmemektedirler.”

Acaba öyle mi?

Söz konusu makâle sahibinin pek yerinde tesbitleri ışığında Kıbrıs Hukuk camiâsının tamamının bildiği, fakat yukarıda alıntı yaptığımız kurulu sözde hukuk düzeni içerisinde çaresiz kaldığı “Yargıç alımları”yla ilgili ifşaatlarımıza devam edelim.

Tam bu noktada yazarın sorusuna cevap olacak çok önemli iki isimden bahsetmeliyiz.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıçlarından RAUF KÜRŞAT ve Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıçlarından UMUT İNAN

Her iki ismin de ortak özellikleri Yargıç olmadan önce Günsel ailesinin avukatlık hizmetlerinde bulunmaları… Hizmetleri dediysek, Yakındoğu Üniversitesi’nin acar avukatlarıdır kendileri… Av. Rauf Kürşat beş yıl önce “yargıç” olurken, Umut İnan geçtiğimiz Ekim ayında “Yargıç alımı”na dair münhal açılmadan önce “yargıç” olacağı bütün Kıbrıs’ta bilinen bir isim. Öyle ki ortaya atılan bu dedikodu, “dedikodu” olmaktan çıkıyor ve başvuru yapmak isteyen avukatlara karşı bir ön alma şeklinde tehdit aracı olarak kullanılıyor… Neticede, İ. Suat Günsel’in adamı olan İnan, 5 yıllık bir avukatlık tecrübesi(zliği) ile Kıbrıs’ta 15-20 yıllık avukatlık tecrübesine sahip insanların önünde “yargıç” seçildi.

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Yukarıda “yargıç alımları” ile ilgili liyakat yerine, menfaatler ekseninde yönlendirilebilir olan düzen ile…

Yargının üst kademesinde Günsel ailesinin menfaatlerine hizmet eden Yüksek Mahkeme Başkan ve Yargıçları eliyle… Bu düzende “denge” vazifesini gören Cumhurbaşkanı dahi, Suat Günsel’in yağveri gibi kararlar alan YÖDAK Başkanı Gökçekuş’u savunabildiğine göre, kurulu düzen işliyor demektir.

Cumhuriyet Meclisi mi dediniz?

Meclis, Günsel ve Çevresinin Kıbrıs’ı ailesine peşkeş çektiği merkezdir.

 

SON SÖZ

Yaşanan son gelişmelerden sonra anlaşılan o ki, Kıbrıs’ı Giovanni Papini’nin “GOG” adlı eserindeki gibi “Satılık Cumhuriyet!” hâline getiren Günsel ailesi, Türkiye Adalet Mekanizmasının da satın alınabilir olduğunu düşünüyor.

Bugün “Adalet Sistemi” temelinde ele aldığımız bu hususlar, Kıbrıs’taki bütün Bakanlıklarda geçerli olduğu gibi, gelip geçen hükümetlerce de sürdürülen bir “TEAMÜL” hâlindedir… Elde ettiğimiz bilgiler ve eklenecek yeni bilgilerle bu konuları da gündeme taşımaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Anadolu’dur; Anadolu da bizimdir.

Anadolu’dan vazgeçmeyeceğiz!

 

Turan YİĞİTALP / ADIMLAR Kıbrıs

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: