MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ ABLUKA ALTINDA!

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ ABLUKA ALTINDA!

Beykoz Çavuşbaşı’nda inşâ edilen Mahmud Efendi Camiî’nin yapımı durduruldu.

Daha önce 8 Şubat 2016 tarihinde ve sabah namazı saatlerinde Kur’ân Kursu ve Medrese binalarının mahkeme kararı gösterilmeden yıkıldığı Mahmud Efendi Külliyesi’ne bağlı bulunan caminin kapısında iki gündür zabıtalar nöbet tutarak, sona yaklaşılmış olan inşânın tamamlanmasına engel olmaktalar.

17097943_1253474358040047_7253947285770413772_oİstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi’ne bağlı Zabıta kılığına girmiş bir takım kişilerin Cami kapısında nöbet tutmasıyla, adetâ kilit vurulması şeklinde sürdürülen bu hadise, tam da Marifet Derneği tarafından yapılan “Mahmut Efendi Camii Şerifi’nde sona yaklaşıldı” şeklindeki açıklamanın üzerine gelmesi de dikkat çekti.

Mahmud Efendi Hazretleri’nin hizmetini görmek için bizzat kendisinin talimatıyla kurulan Marifet Derneği’nin 5 Mart 2017 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifâdeler kullanılıyordu:

Mahmut Efendi Camii Şerifi’nde sona yaklaşıldı

Yıkım sonrası karşılaştığımız bütün engellemelere rağmen şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerinin duası ve himmeti bereketi ile zor şartlarda ve kısıtlı imkânlarla bitirmeye çalıştığımız camiî şerifte sona gelmiş bulunuyoruz.

Yapı itibariyle Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan camimizin, inşallah faaliyete geçtiğinde Selçuklu ve Osmanlı’nın İslam anlayışını yaşatacak; Mevlana, Yunus Emre, Şeyhedebali, Akşemseddin misali âlimlerin ve evliyanın akaid, amel ve ahlakının öğretildiği bir ilim ve marifet yuvası olmasını ümid ediyoruz.

Yüce Mevlamızdan muvaffakiyet ve hüsn-ü hitam niyaz ediyor siz değerli müslüman kardeşlerimizden de dualar bekliyoruz.

 

Tasavvuf Temelli Ehl-i Sünnet Düşmanlığı

Anadolu topraklarında yaşayan her vatan evlâdını heyecanlandırması gereken bu müjdeli haberden kimler ve niçin rahatsız olur da, İslâm-Türk tarihini günümüz imkânlarıyla bugüne taşıyan, hem sanat zevki ve hem de ifâde ettiği tarihî karakteri icâbı çok değerli olan bu caminin yapımı engellenir?

timthumb (4)Cevabı bizim için nettir:

Tasavvuf temelli Ehl-i Sünnet anlayışına düşmanlık… Mezhepsizler, reformistler, cümle sapkın fırkalar yanında ve çok daha tehlikelisi, sözde “tasavvuf temelli Ehl-i Sünnet anlayışı”na mensupluk iddiasında olup da, asıl hedefi Mahmud Efendi Hazretleri olan bu açık düşmanlığa tevil bulma yoluna girenler, rıza gösterenler ve dilsiz şeytanlık rolüne bürünenler!

Yıkılan Kur’an Kursları ve Medreselerden sonra kamuoyunda oluşan büyük tepkiye rağmen saldırılarını sürdürmesi için bayındırlık-imar-belediye işlerine Hükmedenlere, bu saldırılarını sürdürmesi için “cesaret” aşılayanlar…

Mahmut Efendi Camii Şerifi, Efendi Hazretleri’nin gerçek bağlılarının maddi desteği ile, dışarıdan ve özellikle vatanın zenginliklerini nefsi hesabına sömüren hiçbir “yönetici”nin bir kuruşunun dahi geçmemesine özen gösterilerek inşâ edilmiş pâk bir mesciddir her şeyden önce.

Böylesi hassas insanların, kendileri gibi “haksız kazançtan kaçınan” kardeşleriyle toplanıp cem olmak istedikleri bir camidir Mahmut Efendi Camii Şerifi…

timthumb (3)Muhammed Keskin Hoca’nın kamuoyuna yaptığı açıklamasında geçtiği üzere, bu son hâdisenin Mahmud Efendi Hazretleri tarafından “Ayıp şey ettiler…” ifâdesiyle karşılanması, saldırganlık gösterenleri ne kadar ürkütse yeridir… Fakat, mezhepsizliğin, tasavvuf düşmanlığının iktidar olduğu bu dönemde ne bu emri verenler ve ne de “emir kuluyum” şeytani tesellisi altında cami kapılarında nöbet tutanlar, elbette “rızası Allah rızası olan gerçek bir Velî’nin “ayıp” ifâdesinin “Kim’e karşı ayıb edildiği?” şeklindeki muradını da kestiremezler.

Damadına 33 milyona sattığı arsayı, Anadolu insanından “hizmet” için aldığı 370 milyon liraya geri alan Kadir Topbaş gibi yağmacının yada Belediye Seçimlerini kazanırken “seçimi kazanırsam, medrese, Kur’an kursu ve cami yıkacağım!” şeklinde bir vaatte bulunmadığı için seçilebilen AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek kimin muradı dahilinde bu saldırıları gerçekleştiriyorlarsa, Mahmud Efendi Hazretleri’ne düşmanlık gösteren Ehl-i Sünnet Düşmanı da odur.

 

“Semerkand-Buhara Hattının Zevki Ve Kültürü”

Marifet Derneği güdücülerinin misafiri olarak Mahmud Efendi Hazretleri’ni ziyaret ettiğimiz 26 Ekim 2016 tarihinde, Sayın Muhammed Keskin Hoca’nın refakatinde gerçekleşen “Mahmud Efendi Külliyesi” gezimiz üzerine Adımlar Sözcüsü Sayın Cem Türkbiner’in intibâlarını kaleme aldığı yazısında, söz konusu cami ile ilgili bölümde şunlar ifâde edilmişti:

timthumb (2)Beraber gittiğimiz heyet adına da rahatlıkla söyleyebilirim ki, hiçbirimiz zaten kalkmayı istemiyorduk. Muhammed Keskin Hoca ve Abdülkadir Hoca ile beraber Külliye’yi gezmeye başladık. İlk dikkatimi çeken, inşaatı devam eden Mahmud Efendi Camii’nin Selçuklu usulü mimarîsi oldu. Bütün işlerini rüşvet ile görmeye alışanların artık başka türlü bir ihtimalin varlığını dahi unutmaları neticesi olarak Allah’a rüşvet verir gibi yıkmadıkları cami, hem merkez kubbenin hem onun etrafındaki küçük kubbelerin zarif kıvrımları ile beraber harikulâde denilebilecek el işi oymalarıyla Semerkand-Buhara hattının zevkini ve kültürünü yansıtıyordu.Külliye boyunca belirli noktalara kondurulmuş kitabelerde Şeyh Edebali’nin, Ertuğrul Gazi’nin ve Osman Gazi’nin hikmetli sözleri ile Marifet Derneği’nin amblemindeki birbirine doğru kıvrılmış üç hilâl, iç avlu düzeni ile inşa edilmiş evler ve cami mimarîsi ile beraber düşünüldüğünde, nisbet edilen meşrebi kolayca ifade eder. Yıkıcılar tarafından herhalde “Allah’a ait olmadığı” zannedilen medrese ve diğer binaların yıkıntıları arasından geçerken bu durumun bir fazilet nişanı şeklinde taşınması gerektiğini düşündüm. Belki her zorluk hakikati vacib kılmaz ama her kolaylık bâtılın vacib şartıdır.”

P1100069Bir İBDA mensubu olarak Cem Türkbiner’in “Allah için muhabbet, Allah için buğz” ölçüsüne sımsıkı bağlı bir şekilde ve sanat zevkiyle tasvir ettiği camiî şerife, Anadolu insanının verdiği tepkiler üzerine “Allah’a rüşvet verir gibi”el uzatılamamışken, bugün, aynı zihniyet tarafından Tasavvuf temelli Ehl-i Sünnet düşmanlarına rüşvet verir gibi kapısına kilit vurulmaktadır…

Değil sanat, bütün hakikatleri kuşatan biricik Hakikat olarakİslâm’ın kendisine, Sünnet ve Cemaat Ehli’ne düşmanlık gösteren bu zihniyetin zabıta marifetiyle inşâ çalışmalarını durdurması ile ilgili Marifet Derneği’nin son açıklamasıyla bu konuyu, kapatılmasına fırsat vermemek üzere açıyoruz:

KAMUOYUNA DUYURU!

İslam’a, Müslümanlara, vatanına ve devletine sayısız hizmetleri olan Mahmud Efendi Hazretlerini görmek için Çavuşbaşı’ndaki ikametgâhına her gün yüzlerce, binlerce insanın akın ettiği herkesin malumudur.

Mahmud Efendi Hazretleri’nin hizmetkârları olarak ziyaretçilerin rahat etmesi ve ibadetlerini eda etmeleri için Mahmud Efendi Camii Şerifini inşa ediyorduk. Lambaların takılması, halıların serilmesi, gibi bazı ince işlerin tamamlanmasıyla tahminen bir buçuk ay içerisinde Camii Şerifi ibadete açmayı planlıyorduk.

Lakin gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerekse Beykoz Belediyesi tarafından gelen baskılar, ‘Ya çalışmayı durdurursunuz ya da caminin girişini yıkarız.’ denmesi ve geceli-gündüzlü zabıta nöbetleri neticesinde bütün çalışmaları durdurmak zorunda kaldık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Demokrasiyi Din Edinmişlerin Düşmanlıkları

Mahmud Efendi’nin bizzat etrafına halkaladığı gerçek bağlılarına, nihâyetinde bizzat Efendi Hazretleri’ne karşı gerçekleştirilen bu yeni saldırının Referandum öncesinde gerçekleşmesi de ayrıca dikkate şayândır…

timthumb (1)Beştepe İktidarı’na biat etmeyen, her türlü icraatına koşulsuz bir şekilde “evet” demeyen, şahsiyetli bir duruş sergilemeye çalışan Marifet Derneği ve güdücüleri, bunun da bedelini uğradığı saldırılarla ödemek durumunda kalmaktadır ve saldırının asıl arka plânında da bu vardır: “Haksızlığa karşı susmamak!”

Bütün gerçek değerlerimizi aşan bir şekilde demokrasiyi “din” edinip, bu “yeni din”lerinin meczubu olanlar, bir dinî ritüel/ibadet kabul ettikleri “referandum”da bütün cemaat ve derneklerin “evet!” şeklinde rey vereceklerini açıklamalarını istemekteler. Üstelik her türlü hakikate kıymak pahasına bu emirlerini yerine getiren birçok “cemaat”, “dernek” ve “grup”, bununla yetinmeyip, herkesi kendileri gibi olmaya zorluyorlar… Buna yanaşmayan herkese de fütursuzca saldırıyorlar.

timthumbTerör, tarifi gereği gayrımeşru bir şekilde “baskı, şantaj ve tehdit”le sürdürülen bütün eylemlerdir. Dolaysıyla Mahmud Efendi Camiî’ne düzenlenen bu saldırı da Terör Saldırısı kapsamında değerlendirilmelidir.

Biz, böyle görüyoruz!

Her fırsatta insanımızı, tıpkı Firavun’un büyücüleri gibi etkilemek için geçen iktidarların “cami ve Kur’an Kursu düşmanlığı”nı dillerine dolayanlar, şimdi ve bugün bir vakıâ hâlinde Beykoz’da inşâ edilen her yönüyle temiz ve pâk bir caminin kapısına kilit vurmaktalar.

Mahmud Efendi Hazretleri Camiî’nin uğradığı bu saldırı şunu da göstermektedir:

Beştepe ve etrafında öbeklenenler için bütün “camiler kışla” değildir… Bazı “camiler”… Bütün “müminler asker” değil, bazı “mümin”ler BOP’a asker.

Bunun için Çavuşbaşı ABLUKA altında!

Allah, elbet “mühlet verir, fakat ihmâl etmez”!

Allah ve Resûlü’nün rızâsını gözetenlere selâm olsun!

O’nlara düşmanlık gösterenlere ise lânet!

Aydın KALKAN ADIMLAR Dergisi
08 Mart 2017

 

17155258_1253474511373365_7862989201088349883_n 17191189_1253916044662545_8646057874218461158_n 17191505_1253474248040058_4336628131064134808_n 17200981_1253474404706709_8298593903442550237_n 17097943_1253474358040047_7253947285770413772_o

 

MAHMUD EFENDİ HZ. CAMİÎ’NE YIKIM TEHDİDİ! MUHAMMED KESKİN’DEN AÇIKLAMA

VİDEO: MUHAMMED KESKİN HOCA REFAKATİNDE, MAHMUD EFENDİ KÜLLİYESİ VE MARİFET DERNEĞİ

TARİHİ GÜNLERDE TARİHİ ZİYARET

ALEA IACTA EST – MAHMUD EFENDİ’Yİ ZİYARET

ŞEFİK KOCAMAN HOCAEFENDİ’YE SALDIRI – HEDEF MAHMUD EFENDİ VE GERÇEK BAĞLILARI

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: