KIRGIZİSTAN’DA DEVRİM ŞARTLARI: MADMAROV ABDİMACİT BEY TUTUKLANDI!

KIRGIZİSTAN’DA DEVRİM ŞARTLARI: MADMAROV ABDİMACİT BEY TUTUKLANDI!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de gerçekleştirilen toplantılar sonrası dünya kamuoyuna duyurulan Kırgızistan GÖLGE Hükümeti üyelerinden, gönüldaş Madmarov Abdimacit (Macit Bey) dün sabah Bişkek’te gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.

Macit Bey, Banka kredileri marifetiyle evlerine el koyulan Kırgızların hakları için Bişkek’te kurduğu 50 ailelik kampta yüz polisin saldırısı altında gözaltına alındı. Gözaltına alınması sırasında gelen subayların (Kırgızistan’da polis teşkilâtı da askeri rütbelidir) en düşük rütbelisinin Yarbay’dan başlaması ise dikkat çekti.

timthumbKırgızistan’da 1992 yılından beri Kırgız halkı yararına öncülük ettiği eylemler dolayısıyla bir halk kahramanı olarak görülen Madmarov Abdimacit beyin sabah gözaltına alınmasıyla birlikte Bişkek’te gerilim had safhaya vardı. Gerek 2005, gerekse 2010 yılındaki Kırgız Devrimleri’nde meydanları tutan dinamik kuvvetleri sevk ve idare eden rolüyle stratejik bir isim olarak öne çıkan Macit Bey ile ilgili kısa bilgileri haberimiziz sonunda okuyabilirsiniz.

Dün sabah saatlerinde, tam da kurduğu kampta kalan ailelere yemek dağıtımı hazırlığı yaparken onlarca polisin fiilî saldırısı altında gözaltına alınması sonrası, Bişkek’te bulunan Sverdlov polis karakoluna götürülen Macit Bey’in burada da işkence altında “sorgulandığı” ifâde edildi.

Macit Bey’in gözaltına alınıp işkence görmesi haberinin Kırgızistan’da duyulması üzerine duruma ânında müdahil olmak isteyen gönüldaşlarımızı ve Kırgız halkını sükûnete davet eden Macit Bey, durumun kontrolü altında seyrettiğini ve halkı için mücadele veren bir Kırgız’ı ne işkence ve de zindanlarla korkutamayacaklarını iktidarı işgal edenlerin iyi bildiğini ifâde ederek, sistemli bir şekilde sürdürdükleri faaliyetlerinin resmi provokasyonlarla sekteye uğramaması, fakat gerilimin tırmandırılmasından da geri durulmaması yönünde tavsiyeleriyle, kendisini merak eden kitlelere selâmlarını iletti.

2012 yılında benzer şekilde Kırgız hükümetinin gerek ortakları arasında olduğu bankalar, gerekse tamamen yabancı sermayeli bankalar üzerinden halkını sefalete sürüklemesi karşısında Bişkek merkezinde bulunan Gorki Park’ta bankaların evsiz bıraktığı mağdurlar için bir kamp kurmuş ve halkına sahip çıkarak onların hakları için gösteriler tertib etmişti. Macit Bey’in bu girişimleri karşısında harekete geçen Hükümet, üç ay sonra Gorki Park’taki kampı basarak evsiz banka mağdurlarının çadırlarını ateşe verirken, Macit Bey’i de cezaevine mahkûm etmişti.

Macit Bey, yağmacı-soyguncu hükümetleri rahatsız eden tutumları dolayısıyla, hakkında onlarca davalar açıldığı için 5 senedir başkent Bişkek’e giremiyordu.

timthumb (1)Kurulan Kırgızistan Gölge Hükümeti’nde Devlet Hazinesi Vakıf Başkanı ve Yerel İşler Bakanı olarak, tam da mücadele hayatını adadığı çerçevede görev üstlenen Macit Bey, Türkiye’ye gelişinde ADIMLAR’ı da ziyaret etmiş ve Genel Başkanımız Sayın Ali Osman Zor’la Kırgızistan’ın içerisinde bulunduğu devrim şartları etrafında görüşmeler gerçekleştirmişti.

Dün gözaltında işkence gören Macit Bey, bugün tutuklanarak Bişkek’in azılı haydut, katil ve çetecilerinin kaldığı koğuşa koyuldu. Yaşanan bu son gelişmeler sonrasında, bölgede, zaten had safhada bulunan gergin bekleyiş patlak verebilir ve Macit Bey’in maruz kaldığı muamele tetikleyici bir rol oynayabilir. Dolayısıyla bu hadise, yeni bir Kırgızistan Devrimi’ne yol açabilir.

Kırgızistan’daki yağmacı iktidarın sürdürdüğü Yolsuzluk Düzeni’ne karşı gerçek inanan-vatansever ve Türkiye dostu Kırgız gönüldaşlarımızın iktidara gelişleri, en başta Türkiye’yi ve Anadolu insanını mutlu edecektir.

Halen iletişim içinde olduğumuz gönüldaşlarımızdan yeni haberler geldikçe size ulaştırmaya devam edeceğiz.

Aşağıda gönüldaş ABDİMACİT MADUMAROV’un dün gözaltına alınış sürecini ve gönüldaşımızın ADIMLAR’ı ziyareti üzerine kaleme aldığımız yazıdan kısa bir bölümü dikkatlerinize sunuyoruz:

 

BİR HALK KAHRAMANI: ABDİMACİT MADUMAROV

92 yılına kadar çiftçi olarak yaşamını sürdüren Macit Bey, Sovyetlerin dağılmasının ardından başgösteren yağmacılığa karşı harekete geçmesiyle bölgede, ardından bütün coğrafyada şöhret bulmuş bir isim. Macit Bey, ilk olarak Sovyetlerin dağılışının ardından kollektif “Sovyet çiftçiliği”nin de ortadan kalkmasıyla başgösteren çiftliklerin, tarım ve hayvancılık ürünlerinin eski komünistler arasında yağmalanması sırasında adını duyurmuştur. Bu “resmi yağmalama” üzerine harekete geçen Macit Bey, Kolhozlardaki (kollektif tarım çiftliklerine verilen ad) mal paylaşımı karşısında, eski komünist yeni kapitalist yağmacıların ellerinden Kırgızların mallarını geri almış ve adaletle dağıtımını gerçekleştirmiş bir kahraman olarak dikkat çekmişti.

Sonraki yıllar boyunca Amerika’nın da desteği ile iktidara kurulan bu kapitalist-Batıcı gruplar, Macit Bey’i daima hedef tahtasında tutmuşlardır. Bu dönemlerde defalarca hapsedilen Macit Bey, cezaevlerinde tanıştığı diğer muhalif kişi ve gruplarla da ilişkiler kurmuş ve zamanla “profesyonel devrimci” olarak anılmaya başlanmış bir Kırgız. Bu süreçte kendisiyle tanışıp desteğini talep eden isimler arasında eski Cumhurbaşkanları Kurmanbek Bakiyev ve Roza Otunbayeva yanında, mevcut Cumhurbaşkanı Atambayev de var. 2005 yılında Bakiyev’i iktidara getiren devrimde oynadığı rolden dolayı kendisine başkent Bişkek’in meşhur ALA ARCA’sında köşk verilen Macit Bey, üç ay geçmeden “devrime ihanet”le suçladığı Bakıyev’in bu hediyesini iâde ederek, muhalefet saflarına geçiyordu.

2005 yılındaki söz konusu Devrim sürecinde bütün Güney Kırgızistan’ı ayağa kaldırarak Devrim’i mümkün kılan halk desteğini sağlayan Macit Bey, Bakiyev ve çevresinin ilk uygulamalarından sonra Kırgızların gerçekleştirdiği devrime ihanet etmekle suçladığı Bakiyev’e karşı yeni bir Devrim’i tezgâhlamaya başlıyordu.

2010 yılının Nisan ayında Roza Otunbayeva’yı iktidara taşıyan Devrim’de de benzer şekilde Aktör olarak meydanları tutan isimlerden birisi de Macit Bey’dir.

 

MACİT BEY VE OYNADIĞI TARİHÎ ROL

Fakat devrim öncesinde başlayan süreçte iki kardeş millet Özbekler’le Kırgızlar’ın birbirlerine düşmesinin Otumbayeva, Atambayev ve Geçici Hükümet üyelerinin provokasyonları ile gerçekleştiğini öğrenen Macit Bey, şahsına, kadrolarına, Kırgız ve Özbek milletine yapılan bu ihanet üzerine bölge açısından tarihi bir rol üstlenerek uzun uğraşlar sonucunda bu fitneyi bertaraf etmeyi başarmıştır. Devrim öncesi söz konusu provokasyonlar için Otumbayeva ve Atambayev ile anlaşan Kırgızistan’daki Özbek liderlerden Kadircan Batirov (ki, günümüzde Türkiye’de ikâmet etmektedir) 2010 yılı başında yaşanan olaylardaki rolünü daha sonra itiraf etmişti.

Macit Bey, kendi siyasî ikballeri uğruna bölgede fitne tohumları ekmekten çekinmeyen bu yeni düzen sahiplerine karşı (Otumbayeva, Atambayev ve Geçici Hükümet üyeleri) sokak sokak mücâdelesini sürdürmüştür.

Bu çerçevede özellikle Kırgızistan’ın kaynaklarını yağmalayan Bankalar karşısında Kırgızların haklarını savunmak gibi bir yol izleyen Macit Bey, aynı zamanda bir Ekonomist olarak, yüksek faizli kredilerle evlerine, tarlalarına ve mallarına el konulan kardeşlerinin sözcüsü oluyor ve onlara bu soygun düzeninde kola kanat geriyordu. Hükümetin yürüttüğü politikalar neticesinde Kırgız nüfusunun neredeyse tamamı bankalara borçlandırılmış durumda. Kredisini ödeyemeyen Kırgızlara karşı da, Bankalar adına hareket eden hükümet tam bir terör politikası uygulamakta. Öyle ki, borçlarını ödeyemedikleri için cezaevlerine attıkları binlerce Kırgız dışında, kendisine bağlı bazı mafya unsurlarını da Kırgız vatandaşların üzerine salan Hükümetin bu yasadışı girişimleri sonucunda birçok ailenin akıbetleri meçhul kalmış durumda.

Macit Bey, hükümetin Kırgız halkına uyguladığı bu terör sebebiyle 2012’de Gorki Park’ta bankaların evsiz bıraktığı mağdurlar için bir kamp kuruyor. Bu yağmacı-soyguncu bankalara karşı büyük bir mücâdele veren Macit Bey’in o dönem hemen her gün bir banka şubesini basması ve görevlilerini dövmesi meşhurdur. Aynı zamanda bu süreçte birçok gösteri de tertib eden Macit Bey’in bu girişimleri karşısında harekete geçen Hükümet, üç ay sonra Gorki Park’taki kampı basarak evsiz banka mağdurlarının çadırlarını ateşe verirken Macit Bey’i de cezaevine mahkûm ediyordu.

 

ZİNDAN DUVARLARINI YIKAN SAMİMİYET

Macit Bey’in Kırgız halkı için verdiği bu mücâdeleler yanında, onun bugün bölgede efsâne hâline gelmesine sebeb olan en büyük özelliği ise, atıldığı zindanlarda yağmacı düzen sahiplerini bezdiren direnişidir. Öyle ki, aralarında kendisini öldürmek üzere cezaevlerine gönderilenlerin de bulunduğu birçok mafyacı unsurun tam bir Müslüman Kırgız olmasına sebeb olan samimiyet, cesaret ve atılganlıkları karşısında, dönemin Cezaevi Polis Müdürü, Hükümete resmi olarak şu talepte bulunmuştur:

Ya bu adam akşama kadar cezaevimi terk etsin ya da ben personelimi de alarak bu akşam cezaevini terk edeceğim!

Kırgızistan şartlarını bilmeyenlere garip gelebilecek bu resmi talep sonrasında cezaevinden salıverilen Macit Bey, hakkında açılan onlarca düzmece dava dolayısıyla Bişkek’e girememektedir. Fakat, hâlen Kırgızistan’ın başkentindeki siyasî etkinliğini sürdürmekte, kendisine bağlı kadrolar bir güç olarak etkinliklerine devam etmektedir.

Bişkek Atambayev ve kuyrukçularınınsa, kalan bölgeler bizimdir” diyen ve TAZA DİN Hareketi bünyesinde pek yakında yaşanacak Gerçek Devrim sürecini tezgâhlamakta olan Kırgız Halk Kahramanı Macit Bey ve diğer TAZA DİN mensuplarına ziyaretleri vesilesiyle tekrar teşekkür ediyoruz.

Gözümüz-kulağımız Kırgızistan’da!

Aydın KALKAN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: