18 Mart 1915 ÇANAKKALE – 18 MART 2003 IRAK

18 Mart 1915 ÇANAKKALE – 18 MART 2003 IRAK

18 Mart 1915 ÇANAKKALE – 18 MART 2003 IRAK:
“ÇANAKKALE RUHU” IRAK’TA

Ve Çanakkale Harbi’nin 102. yıldönümü…

Üstad Necip Fazıl, Çanakkale Harbi ile ilgili verdiği konferansa şu cümlelerle başlar;

Çanakkale Zaferi, benim için bir vesileden ibaret… Davamız ve mevzuumuz Mehmetçik!

Çanakkale, İslâm Milleti’nin topluca Ordu-Millet Ruhu ile Barbar Batı’ya karşı tutunma ve bu uğurda yüz binlerce yiğidini kurban verdiği bir muharebe…

Birinci Dünya Savaşı ile başlayan Büyük Hesaplaşmanın ilk büyük muharebelerinden…

Çanakkale Harbi 18 Mart 1915 tarihinde zaferle sonuçlanmış ve bu sebeple “geçilmez!” olarak tarihimizde anılagelmiş bir mevzi savaşıyken, daha sonra çeşitli entrikalar ile geçilmiş ve saldırgan Batı, tüm hayat tarzı ile insanımızı köleleştirebilmenin düzenini, içerideki işbirlikçileri ile kurmuştur.

Öyle ki kendisiyle savaştığımız Batı’nın kuracağı yeni organizasyonu NATO’ya üye olunarak gizli/açık üsler yoluyla ülkemiz işgâl edilmiş ve bağımsız bir Mehmetçik ve onun Ordusu olabilmenin önü kesilmek istenmiştir.

Askeri, siyasi, iktisadi ve “kültür” adı altında Batı’nın ahlâksızlığını taşıyan tüm kurum ve kuruluşlarına ardına kadar açılan vatan toprakları, çok daha tesirli bir biçimde sömürülmüş ve yağmalanmıştır.

Bu sebeble;

100 yılı aşkındır süren bir mücadelenin ilk büyük muharebelerinden Çanakkale Harbi, sona ermiş değildir ve sürmektedir…

Bunu böyle kabul etmeseniz de, Batı gayet diri tuttuğu tarih şuuruyla bu savaşı sürdürmeye devam ediyor… Bu sebeple, coğrafyamıza düzenlediği her büyük operasyona, geçmiş büyük mağlubiyet ve zafer günlerinin tarihlerini denk getiriyor ve öyle saldırıyor…

4 Temmuz’da “kuruluş”unu kutlarken, bir aşağılama ve üstünlük ifâdesi olarak Mehmetçiğin kafasına çuval geçiriyor…

18 Mart’ta Çanakkale’de kaybettiği muharebenin yıldönümüne denk gelen 18 Mart 2003 tarihinde de Irak saldırısını başlatıyor…

Batı, Çanakkale Harbini çok yerinde olarak 100 yıldır “bitmemiş bir mevzi savaşı” olarak görüyor… Çanakkale Harbini, Büyük Anadolu Coğrafyası’nın bir diğer noktası olan Irak’ta sürdürüyor…

Ve saldırgan Batı gücü karşısında vatan, millet ve dini için mücadele veren Arab, tıpkı kardeşleri Türk gibi İstiklâl Savaşı’nı sürdürüyor.

Irak’ta Ehl-i Sünnet Arap Direnişinin işgâlci Batı’ya karşı 25 yıldır sürdürdüğü savaş, Ehl-i Sünnet Türk’ün verdiği Kurtuluş Savaşı’nın devamından başka birşey değildir.

Bugün Bağdat’ta, Musul’da ve Tıkrit’te verilen savaş, bizim atalarımızla övünürken ifâde ettiğimiz “7 düvele karşı savaşmış olmak” deyiminin tam da hakkını verir niteliktedir.

ABD, AB, İsrail, İran, Peşmerge ve PKK  nın topyekûn saldırdığı Ehl-i Sünnet Arab, dün Çanakkale’de harbeden Ehl-i Sünnet Türk’ün ta kendisidir.

Bugün “Çanakkale’nin 102. yılı”, “Çanakkale geçilmez” adı altında toplantılar tertib edip sahte güzellemeler düzenler, Çanakkale Harbi’nin Bağdat’ta, Musul, Felluce, Tıkrit ve Rakka’da devam ettiğini bilmeliler.

Dün Ehl-i Sünnet Arab ile omuz omuza Kut’ul Amare‘de bozguna uğrattığımız düşman, bugün topyekûn saldırıya geçmiş bulunuyor!

Düşman aynı düşman; Hıristiyan-Yahudi Batı Emperyalizmi ve onun bölgemizdeki işbirlikçileri!

“Çanakkale Ruhu” Irak Milli Direnişi’ne gıpta ediyor!

Çanakkale Harbi, Irak’ta devâm ediyor!

Cüneyd KARA

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: