ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 358 / EL (KÜLLÎ ŞEYLERE DELALET) / SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 358 / EL (KÜLLÎ ŞEYLERE DELALET) / SALİH MİRZABEYOĞLU

EL
(KÜLLÎ ŞEYLERE DELALET)

LEVHA: 15 Eylül 1992… Osman Kısakürek bizde misafir… Aynı yatakta yatıyoruz… Bana, vücudundaki kaşıntıyı, “Ya bit, ya pire” diye izâh ediyor… Ben de ona, kaşıntının otlardaki küçük dikenlerden olabileceğini söylüyorum… Sonra, Üstadım’ın ne yaptığını, nasıl olduğunu soruyorum… Ziyaret edib edemeyeceğimi… Osman, “Ne yapsın; işte bazen, gel Hanım diye annemi çağırıyor, onunla sohbet ediyorlar!” diyor… Üstadım’ın yalnızlığını anlıyorum… Sonra akşam vakti Üstadım’ı ziyarete gidiyorum… Bir odada iki masa, birine ben yerleşmeye çalışıyorum… Eğer gece orada kalmamı isterse, sabah ev halkıyla birlikte kahvaltı etme sıkıntısından kurtulmak bakımından, gitme bahanesi düşünüyorum… Üstadım, dolapta sigara arıyor, sigarası kalmamış… Ona, benim yarım paket “Tokat” sigarasını uzatıyorum ama, bütün gece yetmeyeceği için o yine hayıflanıyor… Sonra, “Hah! Üstadım, yanımda sigara varmış!” diye, naylon torbada bir sürü yabancı sigara gösteriyorum… Birkaç paket de “Bafra” sigarası var… Ama bunlar onun içtiği sigara değil… Üstadım, “Hay Allah!” diye gülüyor… Zaten geldiğimden beri neşeli ve huzurlu bir hâli var… Sonra, sigara bulmak için dışarı çıkacakken, ara yerde kızım Neslihan’a benzeyen 1-2 yaşında bir çocuk; Üstadım’ın torunu imiş… “Üstadım, benim çocuk da bu kadar!” diyorum… O çıkınca, ben de bahçe-balkon benzeri bir yere çıkıyorum… Bulunduğum kayalığın birkaç metre aşağısında, büyük bir dere… Kızım Neslihan, kafası KERTENKELE ve gövde ile ayakları EL şeklinde, yere yapışık ve el büyüklüğünde bir hayvanı elleyecek; hayvan ısırır diye, “Elleme!” diyorum… O hayvan, orada oturan bir kedinin kıçını ısıracakken, onu sopayla aşağı attırıyorum, hızla kayaların içine kaçıyor… Ayakları, –elin parmakları–, ne kadar hareketli… Sonra, yine kedinin yanında avuç içi kadar bir Pars, kedinin kıçını ısırıp bir parça et koparıyor… KEDİ’de acı ses… Isıran hayvanı kovalamaya çalışıyorum!

*

OSMAN Kısakürek: 1102: LOGUS-Lâtince, “Kelime”… Boşnak dilinde, CUVİNT-Kelime: 475: MQAYZUTO-Süryanice, “Dans”, raks, dönüş-en… Süryanice, NUKALTO-Merkez: 475: TEMEHHÜL-Takdim etme… Arnavut dilinde, FJALESH-Kelime: 187: İSLÂMA MUHATAB ANLAYIŞ… Arnavutça, PASURİ FJALESH-Kelime zenginliği. (Müctelib-Sürüp götüren: 475: Serire-Gizli şey, gizli sır. Gizli hâl ve fikir. Yatak. “Mehd. Taht”… Süryanice, Hekmlo-Hikmet: 475: Kürsiyyu Abd-el Hakîm-Arabça, Abdülhakîm Koltuğu): 466: ÜSTAD… Arnavutça, LODER FJALESH-Kelime Oyunu: 421: SALİH MİRZABEYOĞLU. “Raksettiren, yapıp, eden”… Boşnak dilinde, CUVİNT CU CUVÎNT-Kelimesi kelimesine: 956: İFRAT HÂLDE TECRİD. (Hakkımda, Yevmiye: Kafasına kelimeler yetişmiyor!)… CÜZZET-Kaftan. (Levha: Mayıs 2006… Birinin önünde “Münşeat / Önsöz-Bayramlık” isimli kitab var, ona bakıyor. Sonra kitabı kapatıp, “Salih Mirzabeyoğlu’na Bolu Dağı Kaftanı giydirildi!” diyor. —Neslihan Erdiş… Münşeat-Mensur şiir, şiiriyet: 1790: Terakkus-Raksetme, dansetme. Devamlı aşağı inip, yukarı çıkan… İzzet Mirzabeyoğlu: 1790: Nesli-Hân… Bolu: 1044: Derviş Muhammed-442 mührü… Bolu Dağı: 44 + 1015= 1059: Mehdî… BD + İBDA: 15: CEBHE-Yüz. Alın. Bir binanın veya cismin ön tarafı. Ayın menzillerinden birinin ismi, Aslan suretinin cebhesi; 4 yıldız Aslan Cebhesi’ne benzetildiği için bu ismi almıştır. Harb sahası… Heftan-Kaftan: 536: Seyyid Abdülhakîm Arvasî… Kab-Kaftan: 104: Kadd-Boy bos… Hil’at-Mükâfat olarak giydirilen kaftan: 1100= 101: Gosto… Kaftan: 4631: Derviş Muhammed-332 mührü. “En büyük ebcedle”… Bolu Dağı Kaftanı: 5700= 705: Habnâme-Rüyâ Kitabı… Romen dilinde, Nemaivuzut-Eşine rastlanmamış: 1528: Güzariş-Rüyâ Tâbir Etmek… Disar-Kaftan: 705: Hamse-Beş… Süryanice, Şmo Menyonoyo-Sayı: 3525: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Boşnak dilinde, Broj-Sayı: 215: Urco-Süryanice, “Karşılama”. İstikbâl etmek; İslâmı): 103: MAHMİYE-Bir şeyi koruma, muhafaza etme. Muhafazalı büyük şehir.

*

İSTİŞRAF-Ellerini güneş ışığına siper etmek: 1042: İSTİFRAŞ-Aynı yatakta beraber yatmak. (Ceyl-Yengenç. Nesil. İnsan topluluğu: 43: Cem-Hükümdar. Hazret-i Süleyman’ın bir namı)… MUKAMEA-Aynı döşekte yatmak. “Mehd: Yatak. Döşek”: 571: ŞER’-Şeriat. Emir ve nehy gibi hükümleri vaz’etmek. Bir işe başlamak. Dahil olmak. Dalmak. Zâhir etmek, göstermek… MÜFAREŞE-Aynı yatakta yatmak: 1021: EK… Süryanice, AYDO-Kim?: 21: AYDO-Süryanice, “Ne?”… YAY-Kusto. (Kusto: 3166= 169: Rahman Sûresi 19-20. âyetleri): 2019= 21: ZAGZAGA-Süryanice, “Bir nesneyi saklamak”. (Yokken var, varken yok: Mâlik hikmeti… Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 154: Mehdî Muhammed)

*

KERTENKELE KAFASI. “Hızlı hareket ederek avını yakalayan dilleri ve taşlar üzerinde güneşlenmeyi seven, en büyükleri el kadar olan sürüngen hayvanın kafası.” (Kertenkele: 726: Sahro D’bayto-Süryanice, “Ay âyeti”; Menazil-i Kamer… İstikbal-i İslâm: 7726: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Arnavut dilinde, Quaj-İsimlendirmek: 19: Qubo-Süryanice, “Gök kubbe”… Aşkû-Gökyüzü, gök. Tavan. Kat. Ek: 327: Şebeke-Hüviyet. Balık ağı… Lâtince, Repercutere-Yansıtma: 1019: Hubo-Süryanice, “Köprü”… Süryanice, Tedruto-Fizik ötesi. “Mavera”: 1019: Udha-Moğolca, “Üstün gerçeklik”… Lâtince, Repercutio-Yansıtma; Balık Burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da “Yansıtma” safhası: 829 Ctiduto-Süryanice, İstikbal): 979: AKINCI GÜÇ dergisinde, “İdeolocya Örgüsü’ne Ek: İslâmı Yenilemek” bahsinin yayınlandığı tarih.

*

Arnavutça, HARDUCE-Kertenkele: 227: SANKSİON-Arnavutça, “Te’yid”. Doğrulama, doğru bulma… Süryanice, VARİDO-Kök: 227: MADHLONO HELMO-Süryanice, “Korkulu rüyâ”. (Yevmiye: Korkulu rüya!)… Süryanice, TAVTOHUTO-Hicret: 227: QFİSO HEDSO-Süryanice, “Mücerred Fikir”… Süryanice, İQORO-İzzet: 3227: HEGGO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”. Aynı ebcedle, aksiyon… TARİH-Bir işe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne: 2225= 227: SOHART MALYO GANTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”. (Derviş Muhammed-442 mührü)… Süryanice, ŞERŞO D’MELTO-Kelime kökü. Kök kelime: 1288: SHARTO MALYO BUSTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Karaçay Malkar dilinde, ZARF-Mühür: 1288: ROYUNUTO OF MAQSUTO-Süryanice, “İdeoloya ve İhtilâl”.

*

Boşnak dilinde, GUSTER-Kertenkele: 1667: GANDURTO-Süryanice, Dünya… Süryanice, TİBELOYO HUDO KUYONO-Süryanice, “Dünya Çapında Bir Hâdise”: 667: DEQLAT NAHRO-Süryanice, “Dicle Nehri”… Süryanice, SETRO-Gizli. Sır: 667: MIRATIO-Lâtince, “Mucize”… Portekiz dilinde, LAGARTO-Kertenkele: 1638: BD KAFTANI… Portekiz dilinde, LAGARTIXA-Kertenkele: 1648: İDEOLOCYA VE İHTİLÂL. (Mart 1980’de ilk baskısı yapılan eserim ve ondaki ithafım: Davadan zerre tâviz vermez ve her türlü yarım oluşun engelcisi ÜSTADIM’a / Onun bu tavrı karşısında, kaçan keleşlerden olmayan ve “oluş” zorluklarını sıçrama tahtası bilenlere…) Ek yeridir… Hintçe, DINANK-Tarih. (Süryanice, Metmalgonuto-Teemmül. İyice anlama, derin derin düşünme: 1980: İstikbâl İslâmındır-Eserim… Üstadım’ın, “İkimizin şiirleri, bayılacaksın!” dediği Noktalamalar’dan: Şimdi ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın / Şimdi anladığını, sonra anlayamazsın!): 215: URCO-Süryanice, “Karşılama”. İstikbâl etme… Arnavutça, DORE-El: 215: EL MUKADDİM-Takdim eden. Sunan. Öne, ileriye geçiren. Cüretli, çeri kimse. Gözün pınarı. “Allah’ın 99 güzel isminden biridir. (Mukdim-ül Ayn-Gözün pınarı, kaynağı: 345: İmam-ı Rabbani Ahmedi Farukî. “Mehdi’yi Hamil On Süvari’nin Birincisi”… Abdülhakîm el-Ayn. Mehdi’yi Hamil On Süvarinin Sonuncusu”: 1344= 345: A Sersigora-Romen dilinde, “Emin olmak”. Üstadım… Levha: 26 Mart 1987… Rahmetli Üstadım’ın evinin bahçesi. “…” Ve o güzel sevinçli hâliyle, “Artık hiç şübhem kalmadı!” diye, benden emin olduğunu bildiriyor… Süryanice, GRİMO HAVNO ANANQİ-Mutlak Fikrin Gerekliliği: 1344: Rabono Frişo Malquto-Süryanice, “Başyücelik Devleti”; İslâm, devletle tamamlanır!)… Romen dilinde, TARA-El: 602: DERVİŞ MUHAMMED… İngilizce, HAND-El: 59: MEHDİ… DEST-El: 264: İNCİR-Küllî şeylere delalet eder. (Allah, “Tîn-İncir” sûresinde, incir ve zeytin üzerine yemin ediyor)

 

MEBLÂĞ
(RÜYÂ KELAM KAFTANI)

LEVHA: 28 Ağustos 1987… Üstadım, çok genç hâlinde… Elinde desteyle paralar var… Pazarcı nağmesiyle, “Şu paralara bak, şu paralara!” diyor… Güleryüzlü ve sevinçli bir hâli var… Ben, hızla odadan kaçıyorum ve öbür yandan dolanarak tekrar odaya geliyorum… Üstadım, “İhtiyar adam bana paraları verirken görecektin; cebime atarken sanki Cennet kokusu geliyordu!” diyor… Galiba 200.000 lira imiş… Fakat, deste deste görünüyordu… Onun, bu para karşılığında yazı yazdığını düşünüyorum… LEVHA: 17 Mart 2017… Rahmetli kardeşim Cemil, bana ve kardeşlerime kalın desteler hâlinde para veriyor. Paraların rengi kırmızıya yakın. Bu paraları, nişân veya düğün hediyesi olarak birilerine vermemizi istiyor. Fakat ben bunları hediye olarak fazla buluyorum. Cemil de, “Yok yok, o insana münasiptir!” diyor. (Mevlüd Koç)

*

İngilizce, MONEY-Para: 106: SİLO-Süryanice, “Fikir”… MEBLÂĞ: 200.000= 200: EBU SÜLEYMAN-Mahzumoğulları’ndan Halid bin Velid ve Süleyman bin Halid’in “Horoz” mânâsına gelen bir lâkabı… MEBLÂĞ: 1072: MÜTEFEKKİR Mirzabeyoğlu. (Mehdî: 62: Beyin… Mütefekkir Mirzabeyoğlu: 1062: İhtilâl-İnkılâb)… RADI’-Süt kardeş. “Büyük Doğu / İbda”. (Boşnak dilinde, Mluo Fağronoyo-Para: 1441: Kısakürek… Teslis-Üçleme: 1441: Salih Mirzabeyoğlu): 1072: ARIZ-Sonradan olan şey. Bir şeyi arz ve takdim edici olan. Yapışan… NECİB FAZIL: 1976: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ ÜÇIŞIK… Boşnak dilinde, CVAST KORJEN KİDATİ-Çiçeği kökünden takımıyla almak. (Mus’a-Böğürtlen çalısı denilen dikenli çalının, kırmızı küçük meyvesi. “Mus: Müz. Derin düşünce. Suret. Parlaklık”: 2203: Par-İbranice, “Boğa”… Mus’a Mirzabeyoğlu: 1518: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü… Mus’a Mirzabeyoğlu: 3525: Metalun-Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, “Madenler-Kan” mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’z Zabih-Kurban, kurban kesen, fedaî”yi işaretler): 1976: MAHZUMOĞULLARI… Almanca, SUMME-Meblağ: 151: MEHDÎ MUHAMMED.

*

Farsça, PAR-Geçen yıl, bıldır. (Levha: 28 Ağustos 1986… Küçük bir oda… Duvarlarda, eski ve yeni harflerle yazılar… Üstadım’ın yazılarıymış… Harun Yüksel de orada ve güleryüzlü… Üstadım’ın “Oğluma” diye bana yazdığı mektubu… Sehbanın üzerindeki kâseden, başka bir mektubu daha alıyorum… Bu mektub için Harun Yüksel, “Başkasına âit zarf açılır mı?” diye kınıyor… Zarfı açınca, bir metre kadar uzunluğunda iki ip, yapışkan içinde… Zarfın şekli de, içinden çıkanlara uygun olarak dar ve uzun… Eyyüh-el Veled; İmam-ı Gazalî Hazretleri’nin talebesine yol göstermek üzere yazdığı, “Ey Oğul” isimli eseri. Yevmiye: Üstadım’ın önünde, hazırladığı üç-beş bulmaca taslağı, benim “oyun içinde eğitim” sözümü pek beğenmiş, çocuklar için bastırmayı düşündüğünü söylüyor; ve o arada, İmâm-ı Gazalî Hazretleri’nin “Eyyüh-el Veled” isimli eserinden bahisle, öyle bir şey yazacağını da ekliyor: 99: Salih-Mirzabeyoğlu. “Sin harfiyle”… Oğlum: 1082: Müevvil-Rüyâ tâbir eden. Başka mânâ veren. Tevil eden… Binek-Gözbebeği. “İnsan, Allah katında bakan gözbebeği gibidir”: 1082: Cemil-Güzel. Ruhî değer. Bedi’ idrak. “Allah’ın 99 güzel isminden biridir”… Bir-Oğul: 212: Pîr. “Yevmiye: Elime bir genç geçti, pîr geçti!”… Derviş Muhammed Semerkandi, “En küçük ebcedle”: 1082: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu… Arabça, Summe-Sonra, sonra da: 151: Summe-Almanca, Meblâğ): 1203: GURAB-Karga. “Ölüm habercisi”. (Keraker-Karga, kuzgun: 441: Kısakürek)

*

MEBLÂG-Ulaşılan. Tutarı. Yekûn: 1072: EUSE-Fransızca, “Cömert”. (Almanca, Fruchtbar-Cömert: 900: Zı harfi’nin ebcedi; Allah’ın Azîz ismi, “Madenler-Kan; maden kuyusu, bir keyfiyetin bol olarak bulunduğu yer” mertebesine işaret eder… Fransızca, Genereux-Cömert: 264: İncir-Küllî şeylere işarettir… Portekiz dilinde, Dinherio-Para: 289: Merdume-Gözbebeği… Racife-İlk nefha. Şiddetle sarsan sarsıntı. Dünyayı yerinden oynatan hâdise. “Dünya çapında bir hâdise”; Takdim yazımın alt başlığı: 289: Ahruf-Harfler. Uçlar. Şiveler… Fransızca, Aurore-Tam vakti, şafak vakti. Harf. Yemiş toplama: 1417= 418: Necib Fazıl Kısakürek… Tan: 451: Salih Mirzabeyoğlu… Fransızca, Abondamment-Cömertçe: 595: Eskişehir. “Abdülhakîm Koltuğu’nun yan mermerlerinden birindeki yazı”… İktisad-Tasarruf: 1595: Folotin Malyuto Bustono-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Fransızca, Genereusement-Cömertçe: 1811= 812: Şah-ı Nakşibend…. Levha: Ocak 1983… Eski bir zaman şehrinde, sarıklı ve şalvarlı insanların alışveriş yaptıkları pazar yeri… 40 yaşlarında, zayıf, yüzü kemikli ve ince bıyıklı biri, o Pazar kalabalıklığında; ve kucağında da, 3-4 yaşlarında bir çocuk… Aman Yarabbi, o Şahı Nakşibend Hazretleri imiş! Zevk ve heyecan içinde eriyorum!)

*

NAKŞ-I KADEM-Ayak izi: 1288: METCAŞNONUTO-Süryanice, “Para kuvveti”; Fikir kuvveti… Portekiz dilinde, MOEDA-Para: 1288= 289: ROYUNUTO OF MQSUTO-Süryanice, “İdeolocya ve İhtilâl”… GÜZEL MEHDİYYE-Güzel hediye, güzel armağan: 1086= 87: LUHİT TLAFSONE-Süryanice, “Satranç Levhası”; Şatranc-ı Urefa… Süryanice, MALYO-Bütün. Küll: 1087: HAGONOYO-Süryanice, “Bayramlık”. (Levha: 3 Mayıs 1991… Elimde “Mektubat” isimli ve alt başlığı “Bayramlık” olan kalın bir kitab var… Benim eserim imiş ve onun ikinci baskısı imiş!)… VAHDET-ÜL VÜCUD + VAHDET-ÜL ŞUHUD: 1232: BERAAT-ÜL İSTİHLÂL-Takdim. Bir eserin içindekileri güzel bir başlangıçla anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç. “Kaptan Kusto Müslüman / Dünya Çapında Bir Hadise”. (Beraat-Haşmet. Metanet. İlim, fikir ve şecaatte emsallerinden üstünlük: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Rüyâ Tâbir Etmek: 673: Tecris-Doğru fikirli etmek… İstihlâl-Yeni Ay’ı gözleyip görmek; Hilâl’in görünmesi. Kılıcın kınından sıyrılarak görülmesi. İyi ve hayırlı bir başlangıca delâlet etmek: 528: Müfettih-Fetheden, açıcı… Muthef-Hediye. İthaf olunan şey: 528: Müvafat-Teslim etmek)… SAPPUSKA-Net: 1232: EBU BEKİR. (R.A)… PEYGAR-Harb. Muharebe. Kavga: 1232: QOMES MRAYMO QATNUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

 

SAHRA-İ CÜNUN
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 66. Kabı, SAHRA-İ CÜNUN-Delilik Sahrası. (Sahra-Çöl, kır, ova. Yazı. Kızıl dişi eşek. “Ahkab-Yabani eşek. Uzun zamanlar: 1112: Salih İzzet Erdiş”: 300: Fikir… Sahra-Kaya. Büyük taş. Maden kütlesi. “Sahir, büyücü”: 309: Hurufiye-Harfler ilmi. Ebced… Cünun-Delilik. Cinnet. Delirmek. Otun uzaması. Bol: 109: Lâice-Kalbini aşk ateşi saran… Kelm: Dağ. Yaralı. Kelâm… Bol: Ot. Rüyâ. Harf; İbranice,“Ot”… Bolu Dağı Kaftanı: Rüyâ Kelâmı Kaftanı… Rüya’da gelen mânâ; alt başlığı “Bayramlık-Önsöz” olan “Münşeat” isimli eserim için… Kifah-Din için muharebe: 109: Hüsam-Keskin kılıç. “Kurtubî”… Ehakk-Pek haklı. En hakiki: 109: Hasmen-Bir meseleyi kesin bir kararla bitirmek): 1417= 418: NECİB FAZIL KISAKÜREK. “Boşnak dilinde, Djall-Cin. Gizli: 1072: Meblağ-Yekûn”

*

BOLU DAĞI HEFTANI. “Rüyâ Kelâmı Heftanı”: 1595: MEHDÎ Seyyid Abdülhakîm Arvasî… Süryanice, ŞÛNYUTO-Cinnet. “Aklı aşan, zamanüstü yaşayan vecd ehli”. (Cinnet: Cin-Net… Cin-Gizliler, gizlilikler, gizli varlıklar: 1053: Dünya Çapında Bir Hâdise… Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden, “Mukaddem min-ed delâle” işaret eder; öne alınmış delile, Takdim’e… Net: 451: Salih Mirzabeyoğlu… Aynı ebcedle, İdeolocya Örgüsü’ne Ek: İslâmı Yenilemek): 2777: MANZUR-U NAZAR-I PİRAN-I KİRAM… RÜYA Kelâmı Kaftanı: 1938: Ruho Bişto-Süryanice, “Cin”… Boşnak dilinde, DJALL-Cin. “Gizli”: 1072: MEBLÂĞ-Yekûn.

*

Fransızca, FICAR LOUCO-Cinnet getirmek. (Fransızca, Loucura-Cinnet: 252: Kumandan… Süryanice, Raqmo-Sayı: 252: Tan-Süryanice, “Yanmak”… Li Küllî Emrin Fehim-Aynı ebcedle, “Li Malik Emrin Fehim”: 496: Derviş Muhammed-442 mührü; en küçük ebcedle): 1739: MÜTEFEKKİR. “Djall-Gizli: 1072: Meblağ-Yekün”.

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: