RUS AYDINLARDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA MEKTUP

RUS AYDINLARDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA MEKTUP

CARLOS ÖZGÜR KALANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Kumandan Mirzabeyoğlu’nun talimatıyla başlayan Carlos’la alakalı gelişmeler Av. Güven Yılmaz ve Av. Ahmet Arslanın çabalarıyla yeni bir aşamaya girdi. “Carlos’a Özgürlük” kampanyasına dönüşmeye başlayan bu süreçte Rus Aydınların girişimleri oldukça dikkat çekmeye başladı.

Daha önce Gönüldaş Yazar İgor Molotov’un çabalarıyla Rusya Devlet başkanı Putin nezdinde yapılan girişimler Venezuela Devlet başkanı Maduro’ya yazılan mektupla devam etmişti.

Şimdi ise, Carlos’un avukatları, Adımlar Dergisi, Gönüldaş / Yoldaş Rus Yazar İgor Molotov’un Carlos’un hukuki durumunun uluslararası arenaya taşınması, tartışılması ve serbest bırakılması ile alakalı girişimleri,  Rusya’nın dünyaca ünlü yazarı Alexander Prokhanov’un da içinde bulunduğu 6 Rus gazeteci ve yazarlarının Fransa’nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdıkları mektup ile yeni bir aşama kaydetti.

Bu mektubu Gönüldaşımız İgor Molotov’un sunumu ve  orijinal metni ile birlikte yayınlıyoruz.

Bundan sonraki süreçte hem Adımlar olarak bizim hem de diğer gönüldaşlarımızın girişim ve çabaları devam edecek. Yurt içi ve yurt dışındaki bu faaliyetleri anı anına siz okuyucularımızla paylaşacağız.

ADIMLAR DERGİSİ

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’A MEKTUB GÖNDEREN RUS AYDINLARI

Исраэль Шамир

Герман Садулаев

.

Сергей Петров

Андрей Рудаоев

Александр Проханов (1)

İGOR

.

.

.

.

.

.

.

NÜLDAŞ İGOR MOLOTOV MEKTUPLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Bu mektup, Başkan Macron ve Fransız halkının hümanizmine hitap etmektedir. Ve şunu vurgulamaktadır;  soğuk savaş çoktan bitmiştir, o halde askerler evlerine gönderilmek zorundadır. Carlos’un bu  savaşın en meşhur askeri olması da bir sır değildir.

Ona terörist deniyor fakat bu doğru değil. Mektupta da belirttiğimiz gibi, Carlos Ernesto Che Guevera, Nelson Mandela ve Douglas Bravo gibi kahraman şahsiyetlerin yanı başında yer alan seçkin bir devrimcidir. O bağımsız bir kişi olmasına karşın, devrimin bir askeri olarak Doğu Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafında yer almıştır.

Ben ve bu mektubu kaleme alan beş meslektaşım artık sessiz kalmayacaktır. Dünyaca meşhur yazar, Rus edebiyatının piri Alexander Prokhanovda sesini yükselterek “ Carlos serbest bırakılmalıdır.” demektedir. Fransa’nın, Amerikalı partnerleriyle de karşı karşıya gelmeyeceğini ve başarısız devrimin eski askeri için insaniliğini göstereceğini fazlasıyla ümit ediyorum.

İgor MOLOTOV

 

RUS AYDINLARDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA

GÖNDERİLEN MEKTUBUN TÜRKÇESİ

 

MessieursEmmanuelMacron

55 RueduFaubourg Saint-Honoré,

Palais de l’Élysée

75008 Paris, France

 

 

Sayın Başkan!

 

Aşağıda imzası bulunan Rus yazarları olarak sizden af talep ediyoruz. 23 yıldan fazla bir zamandır Venezuela vatandaşı Ilıch Ramirez Sanchez tutukludur; sağlığını kaybetmiş fakat serbest kalma ümidini muhafaza etmektedir. Zamanının çoğunu bildiğiniz üzere Fransa’da yasaklanmış olan, işkencenin bir türü olan hücre hapsinde geçirmiştir.

1994 yılında Sudan’da tutuklanması kafalarda pek çok soru işareti bırakmıştır. Kanuni bir suçluların iadesi prosedürü bulunmamaktadır. Gerici Sudan yetkilileri, DST memurlarıyla birlikte gizli bir anlaşma dahilinde, aslında yabancı bir ülke vatandaşını kaçırma suçunu işlemiştir. Bu durum sadece Fransa için değil tüm dünya için bir hukuk dışılık örneğidir.

Ilich Ramirez Sanchez, Ernesto Che Guevera, Nelson Mandela ve Douglas Bravo gibi kahraman şahsiyetlerin yanı başında yer alan seçkin bir devrimcidir. O bağımsız bir kişi olmasına rağmen, devrimin bir askeri olarak Doğu Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafında yer almıştır.

Ramirez Sanchez’in 1994 yılında tutuklanması dünyanın iki kampa bölündüğü soğuk savaşın bir yankısı gibi görülmelidir. Bugün ise, halihazırda mevcut olmayan siyasi birliklerin çatışmasından dolayı, bir insanın cezalandırılması ihtiyacı gereksizdir. Biz aşağıda imzası olan yazarlar 23 yıllık bir tutukluluğun yeterli bir ceza olduğuna inanıyoruz.

Sayın Başkan, size Fransa’nın haklı olarak Hümanizm ve Merhamet’in Anavatanı olarak addedildiğini hatırlatmak isteriz. Ve şimdi sizin Fransa’nın nasıl affedici olduğunu tüm dünyaya –dosta ve düşmana- ispat etmek için emsalsiz bir fırsatınız var. Buradan hareketle, sizden Ilich Ramirez Sanchez’i affetmenizi ve ona Fransa’yı terk ederek Rusya Federasyonu, Venezuela veya onu kabule hazır herhangi bir ülkeye gitme hakkı vermenizi talep ediyoruz.

 

Alexander Prokhanov

IgorMolotov

HermanSadulayev

YisraelShamir

AndreyRudalev

SergeyPetrov

 

119146, Russian Federation, Moscow,

FrunzenskayaEmbankment, 18

 

RUS AYDINLARDAN FRANSA CUMHURBAŞKANI

MAKRONA GÖNDERİLEN MEKTUBUN RUSÇA ORİJİNAL HALİ

 

Messieurs Emmanuel Macron

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

Palais de l’Élysée

75008 Paris, France

 

Господин президент!

 

Мы, нижеподписавшиеся русские писатели, просим Вас проявить милосердие. Уже более 23 лет гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес находится в заключении, растеряв свое здоровье, но сохранив надежду на свое освобождение. Большую часть своего срока он провел в одиночной камере, что можно расценивать как разновидность пыток, как Вы знаете, запрещенных во Франции.

 

Сам его арест в 1994 году в Судане оставляет много вопросов, поскольку отсутствовали предусмотренные законом процедуры экстрадиции. Власти реакционного Судане в сговоре с сотрудниками ДСТ фактически совершили похищение гражданина иностранного государства. Это совсем не красит Францию, которая для всего мира является примером права.

 

Ильич Рамирес Санчес – выдающийся революционер ХХ века, стоит в одном ряду с такими героическими личностями, как Эрнестно Че Гевара, Нельсон Мандела и Дуглас Браво. Как солдат революции он действовал на стороне Восточного блока и СССР, при этом являясь независимой личностью.

 

Арест Рамиреса Санчес в 1994 году нужно расценивать как отголосок Холодной войны, когда мир был разделен на два лагеря. Сегодня необходимость наказывать человека за борьбу уже несуществующих политических объединений не имеет необходимости. Мы, нижеподписавшиеся писатели считаем, что 23 года проведенные в заключении – это достаточный срок наказания.

 

Господин Президент, хотим напомнить Вам, что Франция по праву считается Родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у Вас есть уникальный шанс доказать всему миру – и врагам, и друзьям – что Франция умеет прощать. Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Российскую Федерацию, Венесуэлу или другую страну готовую его принять.

 

Александр Проханов

Игорь  Молотов

Герман Садулаев

Исраэль Шамир

Андрей Рудалев

Сергей Петров

 

119146, Российская Федерация, Москва,

Фрунзенская набережная, 18-60

 

RUS AYDINLARDAN FRANSA CUMHURBAŞKANI

MAKRONA GÖNDERİLEN MEKTUBUN İNGİLİZCESİ

 

Messieurs Emmanuel Macron

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

Palais de l’Élysée

75008 Paris, France

Mr. President!

 

We, the undersigned Russian writers, ask you to show mercy. For more than 23 years Venezuelan citizen Ilich Ramirez Sanchez has been imprisoned, losing his health, but retaining the hope of his release. Most of his time he spent in solitary confinement, which can be regarded as a form of torture, as you know, banned in France.

 

His arrest in 1994 in Sudan leaves a lot of questions, as there were no extradition procedures provided by law. The authorities of the reactionary Sudan, in collusion with DST officers, actually committed the kidnapping of a foreign citizen. It does not paint France at all, which is an example of law for the whole world.

 

Ilich Ramirez Sanchez – an outstanding revolutionary of the twentieth century, stands alongside such heroic personalities as Ernesto Che Guevara, Nelson Mandela and Douglas Bravo. As a soldier of the revolution, he acted on the side of the Eastern bloc and the USSR, while being an independent person.

 

The arrest of Ramirez Sanchez in 1994 should be regarded as an echo of the Cold War, when the world was divided into two camps. Today the need to punish a person for the struggle of already non-existent political associations is not necessary. We, the undersigned writers believe that 23 years spent in custody is a sufficient sentence.

 

Mr. President, we want to remind you that France is rightfully considered the Homeland of Humanism and Mercy. And now you have a unique chance to prove to the whole world – both enemies and friends – that France knows how to forgive. Proceeding from this, we ask you to pardon Ilyich Ramirez Sanchez with the right to leave France and go to the Russian Federation, Venezuela or another country ready to receive it.

 

Alexander Prokhanov

Igor Molotov

Herman Sadulayev

Yisrael Shamir

Andrey Rudalev

Sergey Petrov

 

119146, Russian Federation, Moscow,

Frunzenskaya Embankment, 18-60

GÖNÜLDAŞ İGOR MOLOTOV BİR AÇIKLAMA YAPTI

 

ALEXANDER PROKHANOV DA “CARLOS’A ÖZGÜRLÜK” KAMPANYASINA KATILDI.

RUSYA’DAN VENEZUELA’YA CARLOS İÇİN ÇAĞRI: “REZİL İCRÂCI FRANSA”

FRANSA’DAN BAHSETMENİN BİR MANASI YOK

CARLOS İÇİN MADURO’YA GÖNDERİLEN MEKTUPLA ALAKALI… (İgor MOLOTOV)

CARLOS’LA İLGİLİ SON GELİŞMELERİ AV. GÜVEN YILMAZ ADIMLAR’A DEĞERLENDİRDİ

VE… RUSYA’DA CARLOS SEFERBERLİĞİ: BOLŞEVİK PARTİSİ’NDEN PUTİN’E MEKTUP!

ПРО КАРЛОСА РЕПОРТАЖ С ТУРЕЦКИМ АДВОКАТОМ

SALİH MİRZABEYOĞLU VE CARLOS’UN AVUKATI OLMAK

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: