RAMAZAN’A KURAN’A MUHATAP OLMAK

RAMAZAN’A  KURAN’A MUHATAP OLMAK

Yine bir mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmanın verdiği sevinçle bu ‘rahmet ve mağfiret ayina bizi ulaştırdığı icin Rabbimize hamd ediyor, bütün müslümanların felahına ve zalimlerin define vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

    Bütün mukaddesler gibi Kuran-ı Kerim’in kendisinde nazil olduğu ‘Kuran ayı Ramazan’ da muhatabının iman, ilim ve anlayışına göre onda tecelli eder; Gerçek mü’min için bereket ve mağfiret olan Kuran ve O’nun ayi Ramazan hain istısmarcılar ve kafirleri icin sapıklık, fısk ve hüsranlarini artırmaktan başka bir şey ifade etmez. 
“Fakat o sûreler, kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.”(Tevbe,9/124 ve 125).
“Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.”(İsra,17/82).  

    Bütün İnsanlık Ramazan ve Kuran’a muhatap olma cihetiyle üç sınıfta toplanmıştır; İnsan ya hâdim-ül Kuran- Kuran’a hizmetçi, ya d hain-ul Kuran- Kuran haini, istismarcısı veya hasım-ul Kuran- Kuran düşmanı olarak Kuran’a dolayısıyla Ramazan’a muhataptır.

   Birinci gurup yâni Hadim-ul Kuran olan muhataplar, Kuran’a hizmeti yaşam gayesi edinmiş, O’nun mukaddes ölçülerini hayatlarına ve toplumlarına hâkim kılmak yolunda mücadele eden gerçek müminlerdir.

İkinci gurup yâni hain -ul Kuran olan muhataplar Kuran’ı yaşama ve toplumlarına hâkim kılma derdi olmayan bilakis icinde bulundukları adeletsiz,ahlaksız yobaz duzenden memnun ve onu yaşatan idareciler ve de Kuran’ı Ramazan’da televizyonlarda  pazarlayan din istismarcısı düzenin medya maymunu hocalardir. Bu zümre hakkında bir hadis-i şerifte ‘ Nice okuyucular vardır ki Kuran onlara lanet eder’ buyrulmustur.

Üçüncü gurup ise hasım-ul Kuran-Kuran’ın düşmanı Haçlı ve Siyonist kafirler ve bütün soylarıyla onlarla işbirliği içerisinde olan hain münafıklardır. Anlaşıldığı üzere ikinci grup ile üçüncü gurup Kuran’a düsmanlıkta ittifak hâlindedir. Bu sebepledir ki İslâm’ın düşmanı Batı’yla ve Siyonist İsrail ile ittifak hâlinde olanlar Allah’a ve Kuran’a hainlik eden münafıklardır.  Bu zümre bizzat Kuran hükmüyle cehennemin en alt tabakasını teşkil etmektedirler.

  Hazreti Aişe annemize Allah Resulü’nü -Salat ve selam O’nun ve âlinin uzerine. Olsun- verdiği cevap bu minvalde söylenecek son sözümüz olsun. Hazreti Aişe annemiz: Kendisinden Allah Resulü’nü soranlara;“O’nun ahlâkı Kuran idi’’ cevabını vermiş, Allah’in kendisini en yüce ahlâk ile ahlâklandırdığı resulünün sünneti ve anlayışı kuşanılmadan Kuran’a ve İslâm’a muhatap anlayışın tezahür etmeyeceğini işaret etmiştir.

Zamanımızda Sünnet Ve Cemaat Ehli sahih çizgisinde İtikadın tashihi, şehitlik şuuru, acz idraki, “kendinden zuhur” gibi prensipler üzerine kurulan Büyük Doğu-İBDA fikir ve aksiyon hareketi İslâm’a muhatap anlayışın’ fert ve toplum planında hayatımıza hâkimiyetinin yegane rehberi ve manivelasıdır.

  Bu mübarek ay ve Onda nazil olan Kuran-ı azim-uşşan hürmetine rabbimizden bizleri ‘İslâm ihtilâl ve inkılabının madde ve mânâ şartlarına eriştirmesini’, Zülüm ve karanlıklar içindeki ülkemizi ve bütün dünyayı İslâm’ın hâkimiyet nuruyla nurlandırmasını niyaz ediyorum.

Mehmet Şakir

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: