VEFATININ 58. SENE-İ DEVRİYESİNDE SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNE RAHMET

VEFATININ 58. SENE-İ DEVRİYESİNDE SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNE RAHMET

VEFATININ 58. SENE-İ DEVRİYESİNDE
SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRELERİNE RAHMET

1959 senesinin 16 Eylül günü aramızdan ayrılan Süleyman Efendi Hazretleri’nin arkasından boş kelâm etmektense, sözü Üstad’a bırakmak uygun olacaktır.

 

ÜSTAD NECİP FAZIL’IN KALEMİNDEN SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİ

Zahirî cephesiyle Süleyman Efendi, gayet güzel bir dış yapı içinde, fevkalâde şahsiyetli tavır ve edalara sahip bir zat… Bu zatın yine dış plandaki İslâmî ilimlere nüfuzu, onları iç plandaki hikmetlerine ulaştırıcı çapta derin…

Fakat birçok insanda toplanması mümkün olan bu meziyetlerin Süleyman Efendiyi en nadir örnek hâline getiren nev’i, her vesileyle tekrarladığımız gibi, ondaki şeriat hiddet ve gayretidir. Temaslarımın bende bıraktığı perçinli intiba olarak kaydedebilirim ki, onun, İslâm vecd ve şevki dışında 71 yıllık ömrüne nisbetle 24 saatlik bir başıboşluk hayatı olabileceğine inanmam. Kendini bir dâvaya vakfetmiş ve onun dışında hayat ve faaliyet kabul etmemiş olmanın tam misali… Böyle olduğu için de, tesir ve sirayet kabiliyeti pek büyük…

Dâvasına o kadar bağlı ve o dâva içinde o türlü fâni ve müstehlek (harcanmış) hâlde ki, bana defalarca şahıs ve nefs kaygısının kendisinde nasıl sıfıra indiğini şöyle ifade etti:

«— Dâva muvaffak olsun da isterse bizim yerimiz Caminin pabuçluğu olsun!..»

İşte Süleyman Efendi’de Kur’ân Kursları hamlesi, zahir planında tecelli eden, fakat her şey gibi kuvvetini bâtından alan bu ruha bağlı…

Kur’ân Kursları hakkındaki kıymet hükmümüzü daha evvel billûrlaştırdık. Şimdi Süleyman Efendi’ye ait umumi kıymet hükmü içinde onu tekrarlamak ve yeni bir ifâde çerçevesinde belirtmek lazımsa, diyebiliriz ki, küfür kalesinin kapısı önünde bir cenkleşmedir giderken, bu kurslar, kanuna tam uygun olarak, toprak altından kalenin merkezine doğru açılmış tünellerdir ve yuğurduğu ruh ve yetiştirdiği iptidaî madde bakımından, Fatih’in, gemilerini karadan Haliç’e indirmesi kadar muazzam bir buluştur. Bu buluşun ecr ve makamı çok yüksek olmak gerek…

(Son devrin Din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek, BD Yayınları, 23. Basım)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: