HİCRÎ YILBAŞI 1 MUHARREM 1439

HİCRÎ YILBAŞI 1 MUHARREM 1439

HİCRÎ YILBAŞI 1 MUHARREM 1439

 

Yarın, yeni bir Hicrî yıla giriyoruz…

Müslümanların takvim zamanı, Allah Resûlü’nün Mekke’den Medine’ye Hicret edişi ile başlar. Bu gün, Allah Resûlü’nün, yatağında Hz. Ali’yi bırakarak, kendisini öldürmek üzere pusuda bekleyen ehl-i küfürün yüzlerine bir parça toz saçıp, evinden, Mekke-i Mükerreme’den çıkıp,  Hz. Ebubekir’le Medine-i Münevvere’ye Hicret edişinin başlangıcıdır. Yeni bir zamanın başlangıcıdır…

Allah, bizleri de, Üstad’ın rüyasını gördüğü ve Kumandan’ın bu yolda her şeyini ortaya koyduğu mânâda İslâm’ın yeni nesli olmayı nasip eylesin!

Her ân yenileşme sırrından pay almış olarak, İslâm ihtilâl ve inkılâbını gerçekleştirecek İslâm’ın yeni gençliği…

Selâm olsun O’na, “Hicret”e!

Selâm olsun Hicret’inde O’na ölümüne yoldaşlık yapana ve sadık olana! Mağara dostluğuna, “Nakşî Sırrı”na!

Selâm olsun onun yerine yatağına yatana, O’nun yerine ölüme atılana!

O’nu ve Hicret’ini anlatmaya kalemimiz nasıl kâfi gelsin?

Hiçbir kalem kâfi gelemez de!

Ama bir kalem var ki, O’nu anlatabilmenin insan takati olarak en üst seviyesine çıkabilmiş bir kalem; O’nun “Daveti” ve “Hicret”i, Üstad’ın “Esselâm” kitabından:

DAVET

Peçe altında davet;

Duvaklar şahid olun!

Fısıltılı bir halvet:

Dudaklar şahid olun!

 

Erkam’ın evi dolu;

İlklerin karakolu.

Önü uçsuz çöl yolu;

Uzaklar şahid olun!

 

İlkler, gençten ve kuldan,

Mustaripten, yoksuldan.

Baba ayrı oğuldan.

Ocaklar şahid olun!

 

Kureyşte tepki alay:

Bu ne acaip olay!

Hakaret dolay dolay;

Sokaklar şahid olun!

 

Dillerde bilmeceler,

Büyük günü heceler.

Şahid olun geceler.

Şafaklar şahid olun!

 

Ve emir: Bayrağı çek!

Putlar tepelenecek!

Küfür debelenecek!

Sancaklar şahid olun!

 

İşte, bu “davet”e tepki olarak O’nu katletmek isteyenlere karşı da Hicret, yine Üstad’ın aynı eserinden:

 

HİCRET

Mekke’yle Medine arası yollar;

Çizik çizik, hasret yarası yollar.

Vardığı her nokta yine başlangıç;

Gitgide Allah’a varası yollar.

Mekke’yle Medine arası yollar…

 

Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin

Yalnız iki çift nurdan güvercin.

Bunlar iki dostun ayakları ki,

Yolları göklere bağlayan perçin.

Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin;

 

Hicret, yurt dışında aranan destek;

Dâva sahibine öz yurdu köstek.

Merkezi dışardan sarmaktır murad,

Merkezin çevreden fethidir istek.

Hicret, yurt dışında aranan destek;

 

İnsan koşar, ufuk kaçar beraber;

Ufukta, varılmaz gayeden haber.

O ki, eteğinde, ufuk ve gaye;

O ki, Gaye-İnsan, Ufuk-Peygamber.

İnsan koşar, ufuk kaçar beraber;

 

Ayakta, Medine Müslümanları,

İslâmın «Yardımcı» kahramanları…

Resuller Resulü uğrunda feda,

Malları, canları, hânümanları…

Ayakta, Medine Müslümanları.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: