ÖLÜM ODASI (B-7) -384- “ŞAHÎD OL!” – Salih MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI (B-7) -384- “ŞAHÎD OL!” – Salih MİRZABEYOĞLU

 … Böyle daldan dala tedâilerle

-Ahenk helezonu daralan boynuz-

Döllenir kelimeler kelimelerle

Sura üflenmeden önce soyumuz

 

“ŞAHÎD OL!”

Üstadım’ın “Büyük Doğu Marşı”ndan son beyit: “Şahid ol ey kılıç, kalem ve orak / Doğsun Büyük Doğu benden doğarak!”

*

BÜYÜK DOĞU MARŞI: 1611= 612: DERVİŞ MUHAMMED… BEYT’in Birinci Mısraı: 995: TILAİ CESRO FORES-Süryanice, “Tılaî 10 İranî”; Mehdi’yi Hamil On Süvari… Süryanice, GRİMO RUCUTO ANANQİ-Bütün Fikir Gereklilik: 1994= 995: QELEYTO TKOLO-Süryanice, “Ölüm Odası”… ARAB ALFABESİ’nin harflerinin ebced toplamı: 5995: MAHZUMOĞULLARI. (Noktalı harflerle, Rahman Sûresi’nin 19. âyeti: 1635: Kalem + Kılıç + Orak… Salih Erdiş: 1635: Dâhil-İç. İçinde)… BEYT’in İkinci Mısraı: 3523: KELİME-İ TEVHİD… HIRKA-İ TECRİD: 1523: DEDEKTİF-İçyüz mânâları araştırma. Hafiye… İSTİBTAN-Gizliliğe, bir kimsenin iç işlerine vakıf olma: 523: TA’CİB-Noktalama. Noktalatma… TECNİS-Cinas yapma. İki mânâlı söz söyleme. İki şeyi birbirine benzer hâle koymak: 523: ESASAT-Esaslar. Temeller. Kökler… Süryanice, HLAFTO-Kaim. Naib: 3525: ŞEHİD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasî + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu… SİZGU-Şahıs zamirinin yönelme hâli: 524: EHADİS-Hadîsler. “Allah Sevgilisi’nin ruhaniyetine taalluk”… Süryanice, ZAVCO DA’CLAYMUTO-Gençlik Hareketi: 524: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ-332 mührü. “En küçük ebcedle”…

*

BEYT’in Toplam Ebcedi: 4518: METBU’-Hükümdar. Kendisine uyulan, tâbi olunan; Başyücelik Devleti… ASTANE-Merkez: 518: MÜTEMAHHİL-Hayâl eden… MÜTEHAMMİL-Tahammüllü: 518: MÜLAZEMET-Devamlı bir işle meşgul olmak. Staj görme. Gidip gelme. (Üstadım’ın, 1982 tarihli “Külhan Yeri” isimli şiiri: “Yaklaştım hamamda külhan yerine / Yaklaştıkça daha sıcak bölmeler / Saplandı mı akıl bir kez derine / Her ân dirilmeler, her ân ölmeler // Necibcik, Necibcik, dem çekiyor kuş / Yokuşlar iniştir, inişler yokuş / Bir yokluk, bir varlık, ne değiş tokuş / Bir şu yan, bir bu yan, gidib gelmeler!”… Bu şiirin son mısraı: 1231: Kaffan-Büyük Terazi… Vahdet-ül Vücud + Vahdet-ül Şühud: 1231: Ebu Bekir-Hacegan yolunun, ilk şahsiyeti; Sahabîler kadrosunun en büyüğü)… Süryanice, FELETO-Mesele: 518: MA’ATSAMA-İbranice, “Büyük Devlet”. (Devlet-i Ebed Müddet: Dünya ve ahiret devleti, saadeti)

 

BUZLU CAM’DA BEN!

DÜŞVARÎ: Zamanın YENDA Kitab Dağıtım Evi’nde, Cağaloğlu’nda, “Filistin Mücadelesi’ne destek gayesiyle” İBDA Yayınevi’nin tertiblediği bir imza gününde, kitablarımı imzalamıştım… Sonra, 1 Nisan 1988 tarihinde, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Ankara temsilciliğinden bir teşekkür mektubu geldi… EBU FİRAS şöyle diyordu: “Filistin Halkı’nın Siyonistlere ve işgale karşı kahraman mücadelesine vermekte olduğunuz güçlü mânevî desteklerinizin yanı sıra yapmış olduğunuz maddî yardımınız için de şükran ve teşekkürlerimizi sunmak isterim. İşgal altındaki topraklarda halkımıza bir ân önce iletilmek üzere gönderdiğiniz çek, dostlarınız tarafından bize verildi. Kardeş Türk halkının böylesine güçlü katkı ve dayanışmaları, savaşan Filistin Halkı’nın gücüne güç katmakta ve unutulmayacak yürekten bir saygı ile anılmaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi, acı ve kutsal kan, bağımsızlık mücadelesi ve hürriyetin kaçınılmaz vergisidir ve halkımızın kaçınılmaz zaferi yolundaki yiğit mücadelesi süresince bu vergiyi ödemeye hazırdır. Bir kez daha teşekkürlerimi sunarken, ben de size ve Türk Halkına başarı ve mutluluklar diliyorum.”

*

LEVHA: 27 Eylül 1988… Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Ankara Temsilcisi EBU Firas, bizim evde… Ev, onun evi… Gayet rahat hareket ediyor… Zeyn-âb, kendini benden sakınıp, mutfakta dudağını boyayıp süsleniyor; içerde ışık yandığı için, mutfak kapısının BUZLU CAM’ından onu görüyorum… Ebu Firas, sokak kapısından çıkıyor… Nedense onu, TUNUS’daki evinde İsrailliler’in baskını sonucu şehid edilen F.K.Ö liderlerinden EBU CİHAD imiş diye hatırlıyorum… Evin salonu… Yine Firaslar’dan bir küçük çocuğa, benim duvarda asılı resimleri anlatıyor, izâh ediyor!

*

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ: 2317: GAŞİYE-Ziyarete gelen dostlar grubu. Dilenci ve cerrar; suâl eden, cevab bekleyen, toplayan. Perde. Örtü. Perde, örtü; ardında hareket hazırlanan. Kıyamet; keskin çığlık. Son, netice; kıyam et, ayağa kalk, dik dur. “Tarihteki dersi”… ŞEHÎD-Allah’ın, “O’ndan saklı yok” mânâsında 99 güzel isminden biri: 319: ŞEHÎD-Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Şâhid’in mübalağalısı. Allah ve Resûlü yolunda can veren Müslüman… ŞEHVA-Yay yapımında kullanılan ağaç. “Yakınlık”. (Süryani lûgatı’nda Kusto: Yakınlık): 319: BEYHUŞT-Kökünden takımıyla çıkarılmış şey. “Yakınlık şuuru”… TARÎK-Yol. Vasıta. Usul. Sistem: 319: MEDRAA-Kaftan; bürünülmesi gereken suret, renk, sıfat.

*

EBU FİRAS. (Ebu-Baba: 9: İbda… Firas-Çok kırmızı renk; ism-i cemi olan “Allah” isminin nuruna işaret eder: 351: Şâmî-Şam şehrinden olan. Şam şehri ile alâkalı. Vücudunda “benleri” olan adam… Üstadım’ın “İmân ve İslâm Atlası” isimli eserinden: Kâab-ül Ahbar, “Eski kitablarda yazılıdır ki, Allah’ın Resûlü Mekke’de doğacak, Medine’ye hicret edecek ve mülkü Şâm’da olacak. Evet; Allah’ın Resûlü Mekke’de zuhur etti, Nebiliği kendisi hayattayken Şam’a kadar uzandı. Onun içindir ki, Miraç Gecesi, Şâm sahasındaki Beyt-ül Makdes’e vardı. İbrahim Peygamber de Şâm’a göç etmişti. Hazret-i İsâ’nın dünyaya iniş noktası Şâm olsa gerek. Mübarek toprak Şâm, Nebilerden nicesinin ilişkisi olan yer!” der… İslâm âlimlerinden çok kimsenin rivayet ettiği bir Hadîs: “Şâm, Allah’ın yeryüzünde seçtiği yerdir. Kullarından seçtiği kimseyi de Şâm’a çeker!”… Eşyem-Yüzünde ve vücudunda çok beni olan adam. “Şâmi”; Abdülhakîm Arvasî Hazretleri hatırda: 351: Sinimmar-Gece uyumayan adam. Erk; güç, kuvvet, kudret… Şe’n-İş, yeni olan hâl. Vâkıa. Kasdetmek. Emr ü hâl. Baştan göze gelen kan damarı. Bir şeyin hususiyetinin fiili tezahürü neticesi ve eseri: 351: Kıran-Yakınlık; Süryanice’de Kusto): 361: ARBACMO ARBCİN TLOTO-Süryanice, “Dörtyüz kırkiki”. (Süryanice, Taem-İkiz doğurmak: 442: Yarho D’iyor-Süryanice, “Mayıs Ayı”… Betil-Ağacın gövdesi veya ana ağaçtan ayrılıp kök salan fidan: 442: Velüt-Aynısı… Süryanice, Taht Hzugyo-Taht menzili: 442: Tamga-Moğol dilinde, “Damga. Mühür”; net… Süryanice, Saiko Zabno-Bomboş Devir; fetih devri: 442: Kohe Ardhshame-Arnavutça, “Gelecek olan zaman”… Şeriat: 1980: İstikbal İslâmındır… Yevmiye: “İstikbâl İslâmındır diye, güvendiğim bir gence bir etüd yaptırdım, güzel oldu etüdü!”… Etüd-İnceleme: 411: D’lo Skolo Menyono-Süryanice, Bomboş Devir)

*

EBU CİHAD. (Cihad-Cehd: 1013: Salih Mirzabeyoğlu… İstisna-Ayırmak. Kaide dışı bırakmak. Müstesna kılmak, kılınmak; “Üstadım ve Ben”: 1012= 13: Müstahdis-Yeni bir şey bulucu): 1021= 22: YUROQO MDİNO-Süryanice, “Yeşil Medine Yazarı”.

*

BASİA-Çok kırmızı dudak: 578: QELEYTO CUNDONO-Süryanice, “Ölüm Odası”… BİCAD-Kırmızı dudak: 3025: Yüz sürüp zeyline takbil ederek / KIL Şerif-i ümeme arz-niyaz; “Zeyline yüz sürüp, Ümmetlerin Şefaatçisine et arz-ı niyaz”… Zeyl: Ek. Etek. İlâve. Taşkın. (Bu beyit, Sultan Vahdeddin tarafından Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık’a “Hırka-i Şerif” merasiminde verilen iki Destimalin birinde, onun kenarlarına işlenen beyittir… Destar-çe-Destimal. Havlu. Mendil: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Rahman Sûresi’nin 20. âyeti: 2022: Bcoqo-Süryanice, “İhtilâl”; inkılab… Süryanice, Huqo-Âyet: 25: Xixe-Arnavutça, “Kıvılcım”… Bicade-Alaca Boncuk: 15: BD-İBDA)

*

Lâtince, PICTURA-Resim. (Yevmiye: İkimizi anlatıyor şiirlerim, bayılacaksın… “Ölmeden önce nefsini hesaba çek!”… Nefs muhasebesi! Ben yaşadığımı, fikrimi, şiirimde de yazarım… Yaşamak lâzım! Şerlok Holmes’i yazan… Kimdi o? Büyük resim koleksiyonu vardı… — “Hatırlayamadım efendim!”… Neyse… Polisiye roman. Ama onda basit hâdise anlatma değil… Küçük şeylerin arkasını kurcalıyor. Gerisi hep onun kopyası… —“Teferruatçılık şuuru”… Evet!.. Yevmiye: “Biz yazıda mütemadiyen imtihan hâlindeyiz. Beğenmeyiz, sileriz, yine yazarız… Küçük bir detay sanılan şey, birden patlayıverir. Kafakağıdı’nda ben, böyle patlamaların maziye doğru izini sürüyorum; vak’aya göre ruh değil de, ruha göre vak’a!”… Bir not: Suret olmadan mânâlar tecelliye gelmez; ruhla varılanın kelâmla zarflanışı gibi!): 622: MAVDCONUTO-Süryanice, “Takdim Etmek”… Süryanice, RUĞİĞUTO-Rağbet: 622: QAŞİŞO-Süryanice, “Dede”; ezel, mavera. (Sırrı arayan, suretin öbür yanını kurcalayan, Hafiye)

 

TEMENNİ

(BÜYÜK ORTA DOĞU’DAN)

LEVHA: 17 Aralık 1983… Filistin… Halk bölük bölük toplanmış… Konuşmalar yapılıyor… Hicret edilecek… Ricât hâli… Bir genç kız yanıma gelip, hüzünlü ve mütebessim bir çehre ile, “Sen hiç değişme, böyle kal!” diye iltifat ediyor!

*

“HİÇ değişme, böyle kal!”: 1683: MTAHMO HAVNO ANANQİ-Süryanice, “Mutlak Fikir Gerekli”; Bütün Fikrin Gerekliliği… Süryanice, DENHO TARZO-“Işık Patlıyor”: 683: DREJTESİ-Arnavutça, “Hukuk ilmi. Adalet”… İSLÂMÎ TELAKKÎ-İslâma Muhatab Anlayış: 2682: RADYUTO MEHDO-Süryanice, “Kültür Tezi”… BİN DÖRTYÜZ: 683: ERBAİYYET-Dört Olmak. (Keynunet-Varlık, var olma. “Dört sayısı; varlık sayısı”: 536: Müste’hil-Lâyık ve ehil olan… Seyyid Abdülhakîm Arvasî. “Üçışık”; ileri ve geri: 536: Heftan-Kaftan. Zırhın altına giyilen pamuklu elbise. Üstten giyilen kürk biçiminde elbise… Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş)… Süryanice, ROYUNUTO-İdeolocya; Büyük Doğu: 684: SKEPTER-Boşnak dilinde, “Asa”… Süryanice, FİLOSUFUTO-Felyesof. Mütefekkir. (Felye: Keskin kılıç. Şiirin ince mânâlarını çıkarmak; şiir idrakı, ince idrak. Bit toplamak… Rüya’da gelen mânâ; Muhyiddin-i Arabî Hazretleri bir yazısında benim için, “Bit ve Pire hakkında ilk yazan odur!” buyuruyor… Bit: Nokta. Sıfır. Zirve): 1683: SALİH İzzet Erdiş… Lâtince, UTRINQUE-Her iki tarafta: 684: DEFTER-Yunanca, “İki kanatlı” mânâsına gelen bir kelimeden türetilmiştir. “Üstadım’dan: Akıl sormaya memur / Gökleri kalbur kalbur / Eliyorum!”… MAHLUCE-Rey ve fikri doğru olmak. (Tecris-Doğru fikirli olmak: 673: Mehdî Derviş Muhammed): 684: MUHALATA-Karışma, güzel uyuşma, anlaşma… Halene-Ağaç. Şecer: 1683: MÜTEREMMİD-Yanıp kül olmuş. “Ümmet”. (Üstadım’dan: “Allah, Resûl aşkıyla, yandım, bittim kül oldum / Öyle zaif düştüm ki, sonunda Herkül oldum!”; fertte toplu, topluluk hakikati… Kuvve-i Hayaliye-Hayâl Kuvveti: 685: Nahle-Bir fidan. Hurma fidanı)

*

TEMENNİ-Dilek. İstek. Dua: 500: GÜFT-Dedi, söyledi: “Hiç değişme böyle kal!”

 

SELÂM!..

LEVHA: 20 Eylül 2017… Altında Hâlid bin Velid yazan, “Salih Mirzabeyoğlu’na bin selâm” diye bir yazı görüyorum… Uyanıp tekrar uyuduğumda, yine aynı yazıyı görüyorum! (Abdülmetin Torsun)

*

“SALİH Mirzabeyoğlu’na Bin Selâm!”: 1695: MAHADİM-Mahdumlar. Oğullar. (Hâlid bin Velid Hazretleri’nin soyundan)… TERFİYE-Sevindirmek. Rahat etmek. (Terfi’-Yükselme. Yukarı kaldırma. İ’lâ etme. Rütbe alma. Rütbe verme: 760: Mahlâs-Nâm. Lâkab. Halâs olacak yer… Terfie-Dirlik. Düzenlik. Temennide bulunma. Sevindirme, sevindirilme: 1685: “Salih Mirzabeyoğlu’na bin selâm!”–Hâlid bin Velid… Levha: 5 Nisan 2003… Birisi bana, dedem İzzet Bey’in babası Musa Bey hakkında, “Musa Bey, 10 Vilâyetin Mirliği’ne terfi etti!” diyor. Ben onun “Mir” olduğunu ve 10 Vilâyetin Mirliği’ne ne dendiğini düşünüyorum… Mir-Amir. Vâli. Bey. Kumandan: 250: Tamir-Sıçrayan, sıçrayıcı. “Pire”… Musa Mirzabeyoğlu: 1417= 418: Necib Fazıl Kısakürek… Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 1302: Mirzabeyoğlu-Mahzumoğullarından gelen bir kol)… SURET-Biçim. Görünüş. Kılık. Tarz. Yol, gidiş. Hâl. TASVİR. Dıştan görünen şekil. Çare: 696: YUROQO MDİNO SOFRO-Süryanice, “Yeşil Medine Yazarı”… HASSA-Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan şey. İnsanın kendisine “tahsis ettiği” şey, özden. Bir şeye mahsus kuvvet. Tesir. Adet ve alâmet. Ekâbir, kavmin ulusu: 696: HAFİYE-İnsan bedeninde gizli olan can. “Arayanı, araştırıcı yapan”

*

“SALİH Mirzabeyoğlu’na Elf Selâm!”. (Elf: Bin şeyle ünsiyeti olan): 4741= 745: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Arabça, “ELFÜ SELÂMİN Salih Mirzabeyoğlu: 1679: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED. (İbranice, Medeha-Havan. “Aslan, esed”: 59: Mehdî… Anter-Gök sinek. Süryanice’de “Kara sinek”; ben, hâli siyah. Zirve. Nokta. “Aslan. Kahraman. Hükümdar”: 720: Halife)

 

RIZA

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın Birinci Kabı, RIZA-Razı gelmek, memnunluk, hoşluk. (Salih Mirzabeyoğlu’na bin selâm: 1684: Hiç değişme böyle kal… Mersed-Aslan. Esed: 1741= 745: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Salih Mirzabeyoğlu: 1441: Kısakürek): 1001: RIZA. (Rıza-yı Bari-Allah’ın rızası… Muhammed. “S.a.v”, büyük ebcedle: 224: İlm-i Ledün… Ruhî: 224: Tahtaha-Beraber etmek… Rıza-Bade-Razı olmuş, kabul etmiş: 1014: Bd-İbda)

*

Süryanice, METRACYONUTO-Rıza: 1123: MELHAME-Kanlı harb. Büyük muharebe sahası. (Hadîs: Ben melhame nebisiyim!)… UNAB-Büyük burun; ileri uç. Karın; kemer bölgesi. Akıl. “Aklın öncüsü içgüdü; aklın murakabesinde içgüdü”: 123: MİNCEL-Orak. Ekin bıçağı. “Kesen, toplayan irfan”… VAHDEDDİN-Dinin vahîdi: 123: ESASEN-Kendiliğinden, aslından, temelinden… SİPAS-Dua etmek. Şükretmek: 123: KÂMBİN-Meramına erdiren… ABDEST-HANE-Abdest alınacak yer. Temizlenme yeri. (Mevlüd Koç ile umumî bir Abdest-hane’ye gidiyoruz… Ve dönüşte merdivenlerden çıkıp çay bahçesine geliyoruz… Orada beni Rıza isimli 60 yaşlarında bir adamla tanıştırıyor… Adam benim arabanın ne olduğunu soruyor… Yeşil arabayı satıp, Skoda’yı aldığımı söylüyorum… Levha: 5 Mayıs 1988… Üstadım, yanında yaşlı bir adam, Ahmed Güvenli ve ben… Ben helâdayken, yaşlı adam Üstadım’a, “senin yazında…” diye bir şey söylüyor… Ben de kendi kitablarım kasdıyla, “Efendim! Bir kıymet varsa, sizin feyzinizle oluyor; buna inanıyorum!” diyorum… Üstadım da, “Eee, işte!” diyor… Ben, elimi yıkamaya davranıyorum… Bu sırada yaşlı adam benim sözümü destekliyor ve “Bizim için fikir İzzet’in diye beni medhediyor… Üstadım da, pek duymamı istemez bir tavırla, “Hâni, sonra davul derler!” diye, bir atasözü söylüyor; “ceket tamam, şimdi de pabuç ister!” gibi, ikramın arttırılmasına dair… Sonra bana dönerek, takdir ve medih için, “Sen o yazıyı yazmasan, o orucu zor tutarsın!” diyor… Kastetdiği yazı, benim “Ufuk ile Hafiye-Tilki Günlüğü” isimli eserime âit yazı… Medih-Methetmeye mevzu olan şey: 62: Hevn-xevn-Kürtçe, “Rüyâ”… Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 154: Mehdî Muhammed… Mehdî-Hidayete vesile olan. Beşik, döşek, kaynakla ilgili: 62: Beyin… Mütefekkir Mirzabeyoğlu: 1062: İhtilâl-İnkılâb)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: