ÖLÜM ODASI (B-7) -386- “ÖLÜM ODASI” – Salih MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI (B-7) -386- “ÖLÜM ODASI” – Salih MİRZABEYOĞLU

… Böyle daldan dala tedâilerle

-Ahenk helezonu daralan boynuz-

Döllenir kelimeler kelimelerle

Sura üflenmeden önce soyumuz

 

 

“ÖLÜM ODASI”

LEVHA: 5 Ekim 1986… Yanımdaki iki kişiyle odaya giriyorum… Yanımızda bir çuval var… İki kişiden biri Üstadım… “Sen benim odaya git, az yazdığım zaman hatırlat!” diyor… Üstadım, genç bir delikanlı hâlinde ve gözleri parlak!..

*

“SEN Benim Odaya Git, Az Yazdığım Zaman Hatırlat”: 1965: AHŞİCAN-Zıtlar. İnsanda toplu Kâinat’ı meydana getiren dört temel unsur: Ateş. Toprak. Hava. Su. (Ufuk ile Hafiye-Tilki Günlüğü’nün alt başlığı. “Arayan ve Aranılan”: 1923: Roman Maktabzabnoyo-Süryanice, “Tarihî roman”; rüyâlardan mürekkeb… Cem-i Ezdad-Birbirine zıd olan şeylerin bir arada bulunması: 923: İktisa-Biriktirme, toplama, yığma… Hizriyye-Sağlam ve sert yer: 923: Mqadmut Hzoto-Süryanice, “Basiret, ihtiyat, tedbir, önceden görme… Süryanice, Cbad Eştoro-Kontrola bağlı. Muayene: 1923: Cumhuriyet’in ilânı… Yevmiye: “Beni, Cumhuriyet devrine dahil edebilirsiniz!”… Süryanice, Msaytuto-Yangın: 923: Cesrin Şato Maktoit-Süryanice, “20 Sene Beraber”… Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin vefatı: 1943: Büyük Doğu’nun Doğuşu… İstikrar-Karar ve sebat üzere olmak. Karar kılma. Yerleşme: 962: Tilki Günlüğü… Lâtince, İtstadyum-Spor salonu. Stadyum. Talim yeri. “Rüyâ’da gelen mânâ; Üstadım Stadyum’da önündeki kitleye konuşma yapıyor ve ölü kitleyi canlandırmak üzere, “İnanmıyorum bana öğretilen tarihe!” diye haykırıyor. Ben ileri atılıp aynı şekilde tekrarlıyorum ve kitleden yer yer heyecanlı topluluklar buna katılıyor!”… Zurhâne-Spor salonu. “Tâlim yeri”: 869: Mektubat-İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri… Lâtince, Pertingere-Yayılmak: 1868= 869: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Daroşuto-Spor. “Ruhî Talim”: 1922: Qfiso Masbronuto-Süryanice, “Mücerret Fikir”… Süryanice, Tavono Mavto-Ölüm Odası: 1922: Marnito Gaboro-Süryanice, Fikir Kahramanı)… TESNİYE-Vasıfladırma. Arabça’da bir kelimenin iki şeye delâlet etmesi hâli: 965: NEZİRE-Nezredilmiş olan şey, adak. (Nezr-Adak adamak. Allah’a ta’zim için mübah bir fiilin yapılmasını deruhte etmek, öyle bir işin yapılmasını kendi nefsine vacib kılmaktır: 1950: Doğum Tarihim… Adak: 1112: Salih İzzet Erdiş… İmkân-Olacak hâlde bulunmak: 1112: Hadîs-i Şerif… Ehadis-Hadîsler: 524: Çistan-Bilmece. Bulmaca. “Üstadım’ın, bütün kimliğimin görüneceğini söylediği Takdim Yazım”… Nezr-Suâlde ısrar etmek; “Takdim yazımı bulma çabam boyunca ve halihazır yolumca: “Ben Kimim?”: 257: Cem-ül Cem-Cemî’ olan kelimenin tekrar cem’ olması; Vahdet üzre… Urgan-İp: 1257: Mavera-Bir şeyin gerisinde veya ötesinde bulunanlar.” Takdim yazımı bulmam için, Seyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ne, Üstadım’a ve Seyidet-ün Nefise Hazretleri’ne 30’ar gün oruç sevabının mislini hediye etmeye niyet etmiştim; ancak 2006-2007’de nasib oldu… Levha: 5 Mayıs 1988… Üstadım, yanında yaşlı bir adam, Ahmed Güvenli ve ben… Ben helâdayken, yaşlı adam Üstadım’a, “Senin yazında…” diye onun feyzine dair birşeyler söylüyor… Ben de kendi kitablarım kasdıyla, “Efendim, bir kıymeti varsa, sizin feyzinizle oluyor; buna inanıyorum!” diyorum… Üstadım da nazlı bir tasdik edasıyla, “Eee, işte!” diyor… Ben elimi yıkamaya davranıyorum… Bu sırada yaşlı adam benim sözümü destekliyor ve “Bizim için fikir İzzet’in!” diye methediyor… Üstadım da, pek benim duymamı istemez bir tavırla, “Hani, sonra da davul derler!” diye, bir atasözü söylüyor; “Ceket tamam, şimdi de pabuç ister!” diye, ikramın arttırılmasına dair… Sonra da bana dönerek, takdir ve medih için, “Sen o yazıyı yazmasan, o orucu zor tutarsın!” diyor… Kastettiği yazı, benim “Ufuk ile Hafiye-Tilki Günlüğü” isimli eserime âit yazı!)

 

SAYFA NUMARASI

(KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN)

LEVHA: 12 Mart 1989… Üstadım’ın elinde, sayfalarını numaraladığı bir defter… Benim “Tilki Günlüğü” gibi… Ama o rüyaları değil, sadece günlük hâdiseleri yazıyormuş… Bana, “Senin yazdıklarında kendimi buluyorum!” diyor.

*

Süryanice, MAMLALTO-Yazı: 548: HAYE D’KOTUBO-Süryanice, “Yazarın hayatı”… Süryanice, METKATBONUTO-Yazı: 1416= 1417: NECİB FAZIL Kısakürek… MÜZEKKİREH-Hatıra. Hatıra defteri. Günlük defter: 1965: Hİ’TAMKUT-İbranice, “Derinleşme”. (Romen dilinde, Nume-İsim: 101: Gusto… Romen dilinde, Numer-Sayı. Rakam: 301: Rasim-Resim yapan, çizgi çizen. “Ruh”; Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr-Silmek. Rahmet”… Uhuz-Göz ağrısı. “Üstadım”: 1301: Uhz-Sihir. Efsun. Kendine cezbedici, hayret verici güzellik… Erk-Güç. Kuvvet. Takat: 301: Erk-Uykusuz adam… Huz-“Al!” emri: 1301: Ahz-Alma. Tutma. Kabul etme. Çile çektirme… Miran-Beyler. Mirzabeyoğlu: 301: Mührbend-Mühürlü; “Derviş Muhammed-442” mührü)… Süryanice, ŞTACSAR-Onaltı. (1966 + 16= 1982… 1982 + 16= 1998… 1998 + 16= 2014… 16 senelik devreler hâlinde, ilkinde “Kapan Kusto Müslüman” takdimim; “İstikbâl İslâmındır” isimli eserim için verildi… İkinci devrede tutuklanışım… Üçüncü devrede yeniden mahkeme edilmek üzere salınışım, Haliç Kongre merkezinde “Adalet Mutlak’a” konferansım ve yılın son gecesi mührümün farkedilişi… Kürtçe, Çüz-Bitkide yeni sürgün: 16: Pacet-Arnavutça, “Mühür”… Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Salih Mirzabeyoğlu: 2016: Cüz-Karaçay Malkar dilinde, “100 sayısı”… Süryanice, Bazyo-Öküz. Tek. “Sevr-Boğa. Boğa Burcu: 706: Fikir Kahramanı-Aktör; oyuncu, yapan, eden”: 1016: Systematical-İngilizce, “Sistemleştirme”: Yaruqo Mdino Soruto-Süryanice, “Yeşil Medine Yazarı”… Süryanice, Tirto-Niyet: 1016: Hava-İbranice, “Olmak. Var olmak”… Üstadım’dan: Çözdük her müşkülü derlerse de ki / Sonunda var olmak müşkülü kaldı!): 965: TŞACSAR-Süryanice, “Ondokuz”. (Arnavutça, Quaj-İsimlendirmek: 1018= 19: Mşarro Madco Ananqi-Süryanice, “Mutlak Fikir Gerekli” demek)… Süryanice, HUDOSO MARYO MALQUTO-Başyücelik Devleti: 1965: YOLUMUZ, HALİMİZ, ÇAREMİZ-Üstadım’ın bir konferasının ismi; 1966’da dinlediğim… KEZAME-Kuyular arasındaki birinden diğerlerine su geçiren yarıklar. Terazi ipleri kendinde toplanan halka: 2966: SEYYİD Abdülhakîm Arvasi + NECİB Fazıl Kısakürek + İZZET Erdiş… SAYFA NUMARASI: 559: SEYYİD MUSTAFA NUR.

*

Arabça, MÜZEKKİRAT-Hatırat. Günlük. Yevmiye: 1360= 361: TAZALLÜL-Gölgelenme, gölge altına girme… NEVŞE-Genç Hükümdar: 361: TA’ZİF-İki kat, kat kat etmek. Çoğaltmak: 361: NEFİS-Çok iyi, çok güzel, çok hoş… NİŞVE-Koklamak. Haber vermek. Bilmek: 361: ARBACMO ARBCİN-Süryanice, “Dörtyüz Kırkiki”. (Kısakürek: 1441= 442: Salih Mirzabeyoğlu)… Arabça, MÜFEKKİRE-Fikirlerin yazılı olduğu defter. Günlük. Fikirlik defter: 345: MÜFEKKİRE-Düşünme gücü ve kuvveti… ALEMDAR-Bayrağı veya sancağı taşıyan: 345: İMAM-I RABBANÎ. (Yevmiye: “Ben ilhamımı İmam-ı Rabanî Hazretlerinden alırım!”; Mektubat’tan)

*

“SENİN Yazdıklarında Kendimi Buluyorum!”: 5995: ARAB Alfabesi Harflerinin Ebced Toplamı… ŞAHSÎ-Şahsa mahsus, şahsa âit, dair. Kişi ile alâkalı: 1000: ŞAHÎS-Büyük cüsseli, iri yapılı kimse. (Ebed-İri yapılı kimse, büyük cüsseli: 7: Ebed-Sonsuzluk… Hâlid-Sonsuz, ebedî, daim: 635: Hulle-Dostluk… Dahil-İçinde. İç. İçeri girmiş: 635: Salih İzzet… Yevmiye: “Sen artık içime girmişsin, kanıma!”… Süryanice, Maktbono-Yazar. Muharrir: 605: Smad-Süryanice, “Ambalaj Yapmak”; Estetik, yâni güzellik, bedî ölçüsü… Üstadım: Güzellik, doğru ve iyinin, tek kelimeyle hakikatin zarafet ambalajıdır ve kordelası kopunca, kimse yere dökülen maddeleri toplamak ve değerlendirmek zahmetine katlanmaz. Bediî idrakı, içinde akıl ve mantığın pek az, seziş ve bedahet hissinin pek çok olduğu bir mevhibe. Allah onu içimize öyle nakşetmiştir ki, adeta doğru ve iyinin en dakik terazisi ve nizam âleti olarak kalbimizde ayrı bir göz teşekkül etmiştir; bütün güzel sanatlar bu idrakın temelinde… Ve madde gözü şu kadar kilometrenin ötesini göremezken, bu göz hayâlin kanatları üstünde aşk hızıyla uçar, varır, erer ve fetheder. “Allah güzeldir ve güzeli sever!” Hadîsi, İslâm estetik ölçülerinin tohumunu verir. Bu tohumu yetiştirmek ve geliştirmek, cemiyet bahçesini onun fidanları, ağaçları ve çiçekleriyle ziynetli bir fidelik hâline getirmek şart; Şeriate aykırı olmayan her güzel şey İslâmın malıdır. Umulur ki, 15. İslâm asrının yenileyicisi, İslâm’da estetik plânı başa alsın. Zirâ güzellik, hesab ve kitab sordurmadan yakalayıcı, zabt ve teshir edicidir. “Bediî idrak, insan’da güzeli gördüren, mukabili bir yapıp etmedir. Bunun en güzel misâli, yine Üstadım’ın İmân ve İslâm Atlası’nda bir naklinden”: Bir gün Hâlid bin Velid Hazretleri, Arab kabilelerinden birine uğramış ve kabile reisi kendisine: “Yâ Hâlid, bize Allah’ın Resûlü’nü tasvir et! Şekil ve biçimi nasıl?”… Hâlid bin Velid Hazretleri: “İmkânsız… Kelimeler yetişmez!”… —“Şöyle kaba taslak anlat, hülâsa et!”… Cevab: “Gönderilen, gönderenin kadrince olur. Gönderen Allah olduğuna göre, gönderdiğinin şanını hayâl et!”… Üstadım: Hâlid bin Velid Hazretleri’nin bu ifâdelerinden de anlaşılıyor ki, Allah Resûlü’nün güzelliklerini hakkıyla anlatmak mümkün değil!)

 

“BEN YAZARIM YANE YANE”

LEVHA: 18 Kasım 1987… Ufuk, “Sen benim söylediklerimi yazıyorsun!” diyor!

*

BEN: 52: QUAM-Lâtince, “Mümkün olduğu kadar çok”… YAZARIM YANE YANE: 390: MUKRİN-Birlikte. Beraber. (Lâtince, Lacto-Tohum serpme. “Kaf harfi, Allah’ın Muhit ismi, Arş mertebesi, Kamer menzillerinden Zira’; Tohum ekme. Kürsî mertebesi, Allah’ın Şekür ismi, Kürsî mertebesi, Kamer menzillerinden Nesre; Yazma, saçma, serpme”: 1440: Leteyya-Büyük emir… Üstadım’ın “Çile” şiirinden: “Gaiblerden bir ses geldi bu adam / Gezdirsin boşluğu ense kökünde / Ve uçtu tepemden birdenbire dam / Gök devrildi künde üstüne künde!”… Birinci Mısra: 1738= 739: Pershendetje-Arnavutça, “Selâmlama”; ayet meâli, “Allah katından inananlar için bir selâm vardır”… Metris Cezaevi’nde: 739: Turfanda-Mevsiminden önce yetiştirilen meyve… İkinci Mısra: 1943: Büyük Doğu’nun çıkış tarihi… Üçüncü Mısra: 1405: Gurur… İbranice, Dat-Din: 1405: Ot-İbranice, “Harf”; meyve, kültür… Beraber-Birlikte bulunma. Müsavi, eş. Bir hizada olan. Refakat, birlik: 1405: Mrakbono-Süryanice, “Yazar. Muharrir”… Süryanice, Mnashonut Msafarto-Zafer takı. “Üstadım’dan bir mısra: Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler”: 405: Tarihe mâlik olmak… Dördüncü Mısra: 1008= 9: İbda-Benzersiz oluş… Dört Mısra’nın Toplamı: 5095= 100: Kaf harfinin ebcedi… Miât-Yüz sayıları: 441: Mirar-Kerreler. Defalar. İdd; tekrar gelen, bayram… Leteyya-Büyük emir: 441: Tevalüd-Doğmak. Doğurmak… Mükâşif-Keşifte bulunan: 1440= 441: Teslis-Üçleme… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Tezkiye-Doğruluğuna şehadet etmek: 1441: Tahattüm-Allah’ın ariflerin gönlüne koyduğu işaret. Hatem, yüzük takınmak… Derviş Muhammed-442 mührü): 390: MEŞÎM-Benli kimse. “Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık”… MUARRİF-Tarif eden. Tanıtan. Tercüman olan; “Üstadım”: 390: MUARREF-Tarif edilmiş, anlatılıp bildirilmiş. Bildik. Bilinen. Belli. Sınırlı. Hudutlu; “Hadd-i Zât”. (Kabtan Gusto Müslüman: 485: Kabtan Mirzabeyoğlu… Fette-Hüküm. Yardım. Açmak: 485: Hetf-Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Seslenmek. Fısıldamak)… İbranice, ERSCHEİNUNG-Tecelli: 1391: FULUS ERUO-Lâtince, “Çiçeği kökünden takımıyla sökmek”; küll.

*

“SEN benim Söylediklerimi Yazıyorsun!”: 812: ŞAH-I Nakşibend. (Rabıta’da gelen bir mânâ eseri, rabıta edenin hiçbir ihtiyarı olmaksızın ağzından dökülen: “Li küllî emrin fehim işlerinden, Allah razı oldu!”… Li Küllî Emrin Fehim-Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kirâm: 496: Derviş  Muhammed-442 mührü. “En küçük ebcedle”; senedim!)… HABİR-Haberli. Mütefekkir. (Habîr, “Kulunu imtihan edici” mânâsında, Allah’ın 99 güzel isminden biridir): 812: MUAZZEB-İdrak çilesi çeken. Sıkıntıda kalan… Süryanice, MBARYUTO FAYNO-Hırka-i Tecrid; tecrid hırkası. (Yevmiye: Benim yazılarımı anlayamadıklarını söylüyorlar, dönüp bir daha okuyorlar! Ben öyle anlaşılmaktansa, hiç anlaşılmamayı tercih ederim; benim kumaşım mücerret, ben mücerretler adamıyım!): 1812: SPECTRUM-Lâtince, Asa; yol gösteren… Süryanice, YATET-Teşkil etmek. Tesis etmek. Tasdik etmek. Kurmak. Meydana getirmek: 812: TRAQLİNO HOMON-Süryanice, “Ölüm Odası”; zamanın maksatlılığı… MÜTEBERKİ’-Peçelenen. Maskelenen. (Peçe-Yüze örtülen örtü: 10: Beçe-Çocuk “Hikmeti”… Boşnak dilinde, Maska-Maske: 1302: Kaptan Kusto Müslüman-Dünya Çapında Bir Hâdise. “Noktalı harflerle”… Noktasız harflerle, Derviş Muhammed: 1302: Uhuz-Göz ağrısı. “Üstadım”… Bakar-Dana, öküz, sığır yavrusu. “Fikir Kahramanı; Aktör, oynayan, yapıp eden”: 1302: Salih Mirzabeyoğlu… Boşnak dilinde, Krinka-Maske: 461: Külliyat): 1812: RİŞONO MRAYMO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… UFK-Ufuk; Üstadım. Kıyı, kenar, uç. Rüzgarın estiği cihetler. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüş ve düşünüş derecesi: 1180= 181: MEHDÎ Salih İzzet Erdiş. (Sen benim odaya git, az yazdığım zaman hatırlat + Senin yazdıklarında kendimi buluyorum + Sen benim söylediklerimi yazıyorsun: 3002= 5: He harfinin ebcedi; Allah lâfzının son harfi ve zikir harfidir. En büyük ebcedi “705”dir… Hamse-Beş sayısı: 705: Hâbnâme-Rüyâ kitabı)

 

NAZAR

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 69. Kabı, NAZAR-Göz atmak. Mülâhaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünmek. Bir türlü kabul etmek. İltifat. İtibar. Kötü bakış, yan bakış; hased, kıskançlık, gıpta etmenin zıddı. Göz değmesi; “maşallah” denmesi gereken gıpta ve basbayağı kötü nazardan başka, hamd ve şükür hâli dışında insanın kendi kendisine verdiği kötü tesirden de olur. Felâk ve Nas Sûreleri hatırda”. (Nazr: Bir tek bakış… Nazra: Altun… Nazar: Altun. Tazelik… Nazire: Mühlet vermek. Tehir etmek… Nazire: Bir şeye benzemek üzere yapılan şey. Denk, eş, örnek. Benzeyen): 1150: MÜSEMMA-İsimlendirilen. Muayyen zaman. Belirli vakit. Zatı kasdıyla, “İsmiyle müsemma”. (Rüyâ’da gelen mânâ, Fikir İzzet“in”: 777: Mibzele-Hergün giyilen kaftan. Günlük elbise. “Sıfat. Suret. Renk. Ahlâk”… Fikir Salih Mirzabeyoğlu: 4751= 755: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Salih Mirzabeyoğlu: 300 + 151= 451: Fikir Kaan; Hükümdar)… İbranice, MAKİF-Kuşatan. Kapsayan: 151: MEHDÎ MUHAMMED… Süryanice, HELMONOYO-Rüyâ gibi: 154: MEHDİ MUHAMMED.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: