GERİLLA KİMDİR?

GERİLLA KİMDİR?

Tarihte gerilla-çete harbi dendiğinde bu işin pîri olarak elbette ki İSLÂM gâzileri görülür.

Davud Aleyhisselâm’ın, sapan ile koca dev Calut’un gözünü kör edip öldürmesindeki gibi bir güç dengesizliğine muvafık olarak, çok defa bir avuç İslâm gazisi kâh vur-kaç taktikleri kâh istişhâdî taarruzlar, yani fedâ eylemleri ile tarihe mührünü vurmuştur.

Ashab Radıyallahuanhum Veraduanh’dan Hz. Ebû Cendel (r.a.) ve çetesi bilinen ilk gerilla hareketidir. Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Halid (r.a.) da bir çok harekâtı kumanda etmiş ve nice kalabalıklar arasına dalıp döne döne harb etmişlerdir… Onlara Kerrâr ve Esedullah ve Seyfullah denmiştir…

“İbrahimin Milleti” üzere bir “Tevhîd Ümmeti”

Tevellüdde kulağına, içinde şehadet kelimeleri, tevhîd ve tekbîr olan “ezân” okunup, kabre defninde de “Alâ Millet-i Resulillah” denilen kurt şahsiyetli, “İbrahim tek başına bir ümmetti” beyânı ve “Fefirrû İlallah” hükmünce, asla sıradan ve sürüden olmayıp, hak yolda icabında yalnız kurt kalmasını bilen ve ancak kendisi gibi kurt karakterliler ile bir sürü teşkil eden, asla kula kul olmayan, asla köpekleşmeyen adamlar…

Atlantik’ten Hind ve Pasifik’e, Atlaslar’dan Altaylar’a, Habeş ve Yemen’den Kafkaslar ve Balkanlar’a, Endülüs’den, Pireneler’den Tanrı Dağları’na “Kızılelma” yolunda cennete kanatlanan nice kahraman ile doludur tarihimiz…

Ve bu harplerin bir kısmı büyük meydan ve deniz muharebeleri iken, birçoğu da çete savaşlarıdır…

“İnfirû hifâfen ve sigâlen” hükmünde geçen, “gerek ağırlıklı gerek hafif olarak sefere, Allah yolunda cihada çıkın” emri gereği asırlarca her daim sefer ve akın yapmış şerefli ecdadımız. Bazen ağır yüklü ve dev ordularla, bazen hafif birlikler, Akıncı çeteler şeklinde…

Akıncılar ve Leventler, ister meydan muharebelerinde ister çete akınlarında ve şehadet taarruzlarında; sömürgeci, emperyalist, zalim küffara dünyayı dar etmiştir. Mazlumlara ümit zalimlere kâbus olmuştur…

Bu arada, hemen ekleyelim, Kızılelma; ilây-ı kelimetullah ve nizâm-ı âlem için, yani Arz’da hiç bir tağut kalmasın, sadece Allah Teâlâ’ya ibadet edilsin, Şeriat-ı Muhammedî hâkim olsun diye Halife Sultan’ın atının gideceği nihai ve aslında nâmütenâhi serhadlerdir…

Akıncılar ve Deliler hakkında gerek yerli, gerek yabancı sayısız mühim kaynak vardır. Hammer Tarihi veya Evliya Çelebi (r.h.) Seyahatnâmesi gibi… At sırtında ve seferde, akında da, hazerde mukim iken de, hatta yatarken veya helâya, gusle vs girince dahi techîzâtını, silahlarını yanından ayırmayan deli fedailer idi. Deniz Akıncısı da diyebileceğimiz Leventler için ise Barbaros Hayreddin Gâzî (r.h.)nin Gazavât’ı en muhteşem ve birincil kaynaktır. Ve Kızılelma için; Peç’li İbrahim Efendi (r.h.) tarafından yazılan Târih-i Peçevî çok esrarlı ve muhteşem bilgiler verir. Meraklılarını oralara havale ederiz.

İktidarda üç kıta yedi derya hükümdarı, Hak’kın, Şeriat-ı Muhammedî’nin hizmetkârı, Halife Sultan Süleyman Gâzî (r.h.), serhadlerde Akıncı Bali Bey ve Akıncı Hüsrev Bey gibi gâziler, Kaptan-ı Deryâ’lıkta Barbaros Hayruddin Gâzî (r.h.), Şeyhülislamlıkta Ebû Suud (r.h.) gibi Ehli Sünnet ulema, sadarette Sokullu Mehmed Paşa gibi gâzâ ehli ve âkil erler olan bir HİLAFET Devleti nasip olur yine inşallah.

Levent Akıncı – Psikolojik Danışman-Tarihçi

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: