“BÜYÜK DOĞU”NUN 75., “BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ”NİN 40. YILI – II

“BÜYÜK DOĞU”NUN 75., “BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ”NİN 40. YILI – II

Bütün Fikrin Gerekliliği, kitap olarak her ne kadar 1979 senesinde basılmış olsa da ilk olarak Gölge dergisinin ikinci döneminde 1978 senesinde tefrika edilmeye başlanmış olması hasebiyle, bu sene 40. senesi.

Gölge’nin ilk çıkış tarihi 1975…

Bu çıkış sonrasında, Üstad’ın, “hareket için hareket teşebbüsleri olmaz” şeklindeki mücerret bir eleştirisini kendi üzerine aldığını söyleyen Kumandan Mirzabeyoğlu, davanın liderine, hareketlerinin hareket için hareketten ibaret olmadığını göstermek için hareketlerini temellendirmek üzere Bütün Fikrin Gerekliliği’ni tefrika etmeye başladığını söyler.

Bütün Fikrin Gerekliliği 1979’da kitap olarak basılıp Üstad’a takdim edildiğinde, O’ndan, “Mücerret fikir istidadı tamam!” takdirine mazhar olur.

Üstad’a o gün sunulan eser, bugün elimizde iki kısım olarak tertip edilmiş olan eserin ilk kısmından ibarettir.

Mücerret, derinlere inmek veya yükseklere çıkmak, araştırmak…

Kumandan Mirzabeyoğlu, Bütün Fikrin Gerekliliği eseriyle, Batı felsefesinin idam fermanını yazmıştır.

Bütün Fikrin Gerekliliği ortadayken,  felsefenin devam edebilmesi için Bütün Fikrin Gerekliliği’ne bir cevap getirmiş olması gerekir. Oysa bugün bu çapta bir felsefî teşebbüse Batı’da şahit olmadığımız gibi bizdeki felsefecilerin de zaten bu çapta bir hamleyi anlayacak ve takdir edecek kabiliyetleri yoktur. Onlar, Batı’da ortaya çıkan akımların buradaki üçüncü sınıf kopistleri, şubeleri.

Oysa Bütün Fikrin Gerekliliği, topyekûn Batı medeniyetinin ölüm ilânıdır.

Felsefe ile, akla tahakküm ile bu günlere gelen Batı’nın bu sahadaki üstün görüntüsünü, izafi üstünlüğünü yok edecek hamle. Batı-Haçlı medeniyetinin -Haç’ın- fikirde savletini kıran… Üstünlüğün Haç’dan Hilâl’e geçişinin müjdecisi.

A. Bâki AYTEMİZ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: