“VARLIĞIN SEBEBİ”NE ERMEK

“VARLIĞIN SEBEBİ”NE ERMEK

“Ben kimim?” diye sormak, “ölüm nedir?” diye sormakla birdir… “Ben”…
Bütün hayat, bu soruya cevap vermek üzere yaşadığımız hadiseler dizisinden ibaret!..
(Salih Mirzabeyoğlu / Tilki Günlüğü / Cilt:1 / Shf: 18)

 

*

Hayatın, yaşamanın sırrı işte bu noktada. İBDA Mimarı’nın dediği gibi; “yaşanmaya değer hayatı bulmak, yaratılış gayesini – varlığın özünü kavramak” meselesi…

İnsan… Sırların sırrı… Rahman’ın ruhundan üflediği yaratılışına nice hikmetler sakladığı insan… Yaratılanlar arasında kendisine yüklenen mesuliyet o derece büyük ki, bu sebeple “Mutlak Bir”, kendisine en şerefli mahlûk olma nasibini lütfetmiş…

Ve akıl… İnsanı insan yapan, şuur melekesi. İki uçlu bıçak… Yerli yerinde kullanıldığında O’na ulaştırıcı vasıtalardan, yanlış kullanımda ise eşref-i mahlûk olan insani “esfel-i safilîn”e indirici ve ebedî hüsrana uğratıcı helâk sebebi. Zıtlar arası muvazene meselesi…

Gaye İnsan-Ufuk Peygamber…

İnsanın özünde saklı olan “Tevhîd”i meydana, gözler önüne çıkaran, gayelerin gayesini beyan eden, Zirve Rehber.

Küfrün sistemini alaşağı eden, yaşanmaya değer hayatın sistemini kalplere, kafalara ve âleme yerleştiren en mutenâ varlık. Kâinatın Varlık Sebebi…

O’na yakınlığı nisbetinde kıymet kazanan eşya, cemadat, nebatat ve insan…

O’na, vâz ettiği sisteme, getirdiği Hak olan, hakikat olan anlayışa yakınlığı nisbetinde şeref kazanır insan… Allah’ın halifesi insan…

Kim ki “insan olmak” gayesini idrak etti, o ki varlığının eşref-i mahlûkat olmanın hakkını verdi. Kim ki Gaye İnsan Ufuk Peygamber’in getirdiği “Anlayış”ı cemiyetin her alanına, sosyal, siyasî, iktisadî, sanat ve sair her sahasına -her nefesine- doğru anlayışla aksettirdi, işte o, varlığının sebebine erdi.

Erilmesi gereken “Anlayış”ı İmâr eden, sistemleştiren; “İslâm’a Muhatab Anlayış”ı yenileyen; Kurtuluş Yolu’nun sahibleri Üstad Necip Fazıl ve Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’na selâm olsun!

Muhlise Deniz

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: