MÜSLÜMAN AHALİYİ MÜTEYAKKIZ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

MÜSLÜMAN AHALİYİ MÜTEYAKKIZ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Projesi denilen ve Haçlı Avrupa Birliğince fonlanan Müslüman Anadolu ahalisini yozlaştırma projesi karşısında kamuoyunun tepkisi ayyuka çıkınca, Milli Eğitim Bakanlığı 6 Ocak 2019 tarihinde web sitesinden aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2014 – 2016 yılları arasında yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Söz konusu projenin pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. Basından gelen talepler üzerine, Sayın Bakanımız yapılan pilot uygulamaların çıktılarını değerlendirmiştir.

Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur.”

Bakanlığa geri adım attırılarak ihanet projesinden vazgeçirilmesi, Müslüman ahalinin bir başarısıdır.

Oysa daha Bakanlık bu açıklamayı yapmadan bir hafta kadar önce, 29 Aralık 2018 tarihinde Akşam Gazetesi’nde yayınlanan haberde “toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul” projesinin geliştirildiği ve pilot çalışmanın 162 okulda başlatıldığı belirtildikten sonra Bakan’ın şu açıklamalarına yer veriliyordu:

“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Kitabı hazırlandı. Kitap kapsamında 9. ve 10. sınıf seviyesinde derslerde ünitelere uygun, etkinlikler yaptık. Uzmanlar tarafından hazırlanan taslak etkinliklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla branş ve rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, Taslak Değerlendirme ve İyi Uygulama Örnekleri Raporu hazırlandı ve revize süreci başlatıldı.”

Bakanın yaptığı açıklama ile, gelen tepkiler üzerine yapılan açıklamada birbiriyle çelişen faktörler gözden kaçmıyor. Bakan, ETCEP devam ediyor derken, gelen tepkiler üzerine ETCEP’in zaten 2016’da tamamlandığı söyleniyor.

Bu çelişki ve tutarsızlıklar karşısında Müslüman ahaliyi müteyakkız kalmaya davet ediyoruz.

Çocuklarımızın piç bir nesle dönüştürülmek istenmesine karşı pür dikkat kesilip tepki vermeye devam.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: