İHVAN, MISIR, İSRAİL, ABD, BENNA, KUTUB, SUUD, İRAN VE MİT

İHVAN, MISIR, İSRAİL, ABD, BENNA, KUTUB, SUUD, İRAN VE MİT

Suudi rejimi, Selefîler, Mısır darbecileri, İsrail yönetimi, sessiz onay makamında ABD ile AB ve nihayet idam edilecek Mısırlı Müslümanları “yanlışlıkla” bu katil sürüsünün eline teslim eden malûm yer!

Mısır İslâm mücadelesi ve İhvan hareketi içinde Seyyid Kutub alakaya şayan bir figürdür. Ben kendisine herhangi bir kem söz söylemeksizin -zira zalime kafa tutmuş ve zulüm kılıcıyla öldürülmüştür- onun etrafında meydana gelen hareketliliğin kısa bir özetini çıkarayım:

İhvan hareketi ve onun kurucusu Hasan el Benna’ya amansızca düşman olan Suud rejimi, İhvan hareketi içinde bir tür revizyonizmi ve ayrışmayı temsil eden Seyyid Kutub’un kitaplarının yayınında ve dünyaya tanıtımında başrolü oynamıştır.

Keza Suud rejimine amansızca düşman olan İran devrimi, şimdiki gibi aleni Şiacılık değil de mezhepsizlik propagandası yaptığı hızlı devirlerinde, yine Seyyid Kutub’un fikirlerinin ve eserlerinin dünyaya yayılmasında, Suud rejimiyle yarışan bir rol oynamıştır.

Bir zamanlar Suud rejimi ve İran devriminden kaçabilmek için çalınmadık kapı bırakmayan Türkiye’de ise Seyyid Kutub’un eserleri, içten şahitliklerle sabit olduğuna üzere, güya komünizme karşı kullanılmak amacıyla, MİT tarafından basılmış ve dağıtılmıştır.

Tekraren, yine Seyyid Kutub’un kendisine kem söz söylemeksizin… Onun eserleri ve fikirleri etrafında bu üç ayrı dünyayı bir merkez etrafında halkalayan ortak menfaatin –fikrî menfaat!– ne olduğunu ben bilmiyorum; ama araştıracak ve bulacak fikircilerimiz olduğuna inanıyorum!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: