TARIMDA YENİ REFORM (FİRAVUNLAŞMA) PAKETİ

TARIMDA YENİ REFORM (FİRAVUNLAŞMA) PAKETİ

Firavun, Nemrut, Kayser vb. gibi ilâhlık iddiasındaki yönetim sistemlerinde, toplum, varlığını kralın varlığına ve menfaatine borçludur! Halkın tek gayesi de “en iyi köle” olma mücadelesi ile kralı memnun etmektir. Bu sistemde köleler iki sınıfa ayrılır; birinci sınıf, kralın etrafındaki (memurlar) vazifeli köleler, ikincisi, birinci sınıf vazifeli köleler tarafından krala yaraşır şekilde nasıl köle olmaları yönünde yönlendirilen teba’dır.

Hiç bir şekilde düşünme ve fikir beyan etme hakları yoktur, kralın dünkü söyledikleri değil, bugünkü söyledikleri onları ilgilendirir.

Devletin tepesinde herhangi bir kanuna kurala ve yasaya riayet etmeden, devletin kendisiyle kaim olduğunu düşünen kral, yanında Haman ve sermaye sahibi Karun vardır. Bir alt tabakada kralın yozlaşmış din adamları vardır. Tepe nokta piramadin en üst ve en dar noktası olduğu için tepede yer bulma şansları olmayan, tabandaki köleler arasında sınıf mücadelesi çok sert ve entrikalı olur. Bu durumu bilen Firavun, kendi saltanatının devamı için bu durumdan ötürü rahatsızlık yerine memnuniyet duyar.

Ve Allah (c.c.) Kuran’da onlar hakkında şöyle buyurur:

“Firavun, böylece halkını ahmaklaştırdı ve onlar da sonunda boyun eğdiler, çünkü onlar aldatılmış, ayartılmış bir halktı.”

…..

25 Nisan’da saray tarafından açıklanacağı söylenen “tarımda holdingleşme” adı altındaki yeni reform paketinin bilgileri ufaktan haberlere düşmeye başladı. Adı her ne kadar Tarımda Millî Birlik Projesi olsa da bu proje Türk tarımının ve hayvancılığının köküne kibrit suyu dökecektir. Şimdi haberlere düşen bu projenin kısaca detaylarına bakalım:

“Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak’ın sözünü ettiği “Tarımda Millî Birlik Projesi”nin bazı ayrıntıları şöyle: Türkiye’nin tarımsal yapısı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilâtı, tarımda faaliyet gösteren Kamu İktisadî Teşekkülleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin organizasyon yapısı tümüyle değiştiriliyor. Projeye göre Türkiye’nin tarımı kurulacak Semerat Holding’e devredilecek. Özel sektörün yüzde 50 ortak olacağı Holding’e Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Türk Şeker, Çaykur gibi tarımda faaliyet gösteren Kamu İktisadî Teşekkülleri de ortak olacak.

Projeye göre, girdi, üretim ve aracı bölümüne ilişkin görevleri Millî Birlik Kooperatifi, sanayi ve perakende kısmını ise Semerat Holding üstlenecek. Buna göre Millî Birlik Kooperatifi’nin yapacağı görevler ise mikro planlama, girdi temini, kaynak (toprak, su vb) planlama, birincil üretim, teşvik ve desteklemeler, finansman, pazarla irtibat, birincil işleme ve aracılar, ithalat-ihracat rejimi olacak.”

Perşembenin gelişi Çarşambadan belliydi; yıllardır örseledikleri çiftçi, hayvancı şimdi hepten saf dışı bırakılacak, köle olacak. Sürekli yükselen gıda fiyatları ve üretim maliyetleri ile çiftçi buhrana sürüklenirken, ithalatçı firmaların ithal ettikleri ürünler ile büyük kârlar elde etmesi ve bugün Semerat Holding ile daha da semirme yolunda projeler üretilmesi ister istemez akla art niyet olduğu düşüncesini getiriyor. Üretici de para etmeyen ürünler, tüketiciye yüksek kâr ile arz edilerek, büyük gelir elde edilecek. Bir kaç yıl önce Sudan’da kiralanan topraklar da, üretimi bırakan çiftçi yerine sermayenin zerzevat satması için miydi? Şu ân için Sudan konusunda yeni bir faaliyet yok ama zaman gösterecek neler olup bittiğini!

Şimdi bu sistem kölelik sistemi değil de nedir? Dünyada tarım konusunda sorunların çözümü noktasında birçok basit örnek varken, tarımı ve hayvancılığı bugün kapitalist bir mantıkla şirketleştirmek, bu topraklara yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesidir.

Sizler maalesef insanları toprağa küstürdünüz; çiftçilerimiz, artık eskisi gibi tohumla beraber umut ekmiyor toprağa!

Bir gün, “İstanbul’a ihanet ettik” itirafınız gibi, “toprağa da ihanet ettik” der misiniz?

Ejder Hüseyin ÇETİNKAYA

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: