GUAİDO VE KOLOMBİYALI ÇETE LİDERLERİ – CARLOS (Salim MUHAMMED)

GUAİDO VE KOLOMBİYALI ÇETE LİDERLERİ – CARLOS (Salim MUHAMMED)

Dünyanın en zengin ülkesi olan Venezüella uzun zamandır yoğun bir saldırı altında. Ülkenin sistemi çökertilmeye çalışıldı. Uluslararası alanda bir kaç istisna dışında yalnız bırakıldı. Ülkenin kötü bir vaziyete düşmesinde iki amil etkili oldu. Bunlardan birincisi; maddî çıkarları için çalışan yozlaşmış insanlar hükümete iyice nüfuz ettiler. Bunun önüne geçilemedi, Chavez de önüne geçemedi ve Venezüella 10 sene içerisinde çok kötü bir hâl aldı. Düşmanlar ve ajanlar bu yozlaşmayı sonuna kadar istismar etti. İkinci amil ise tabiî ki Siyonist-emperyalist saldırılar. 

Venezüella’ya her cepheden organize bir şekilde saldırıyorlar; çünkü Venezüella Siyonizm’e boyun eğmeyen ve kurdukları uluslararası sistem için tehlike arz eden bir ülke. Dünyada İsrail’e karşı duran sayılı ülkelerden birisi. Chavez dönemiyle birlikte, Katolik bir ülke olarak Filistinlilere bir çok Müslüman’dan daha fazla sahip çıktı, İsrail’in uygulamalarına karşı olduğunu deklare etti. Geçmişte İsrail’i tanıyan ve hainlerin zaman zaman devlete hâkim olduğu Venezüella’nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından saldırılar daha da yoğunlaştı. Uluslararası bankacılık sistemi vasıtasıyla yapılan ekonomik sabotajlara maruz kaldı. 

Son olarak askerî bir saldırı beklentisi var ve Venezüella buna karşı hazırlık yapıyor. Bu yönde açıklamalar yapılıyor. Venezüella ordusu yabana atılmayacak bir ordudur ve vatanperver unsurlardan oluşur.

Geçtiğimiz hafta Juan Guaido’nun Kolombiyalı paramiliter bir çetenin liderleriyle çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Bu hadisenin bizi sevindirmesi gerekiyor; çünkü Guaido’nun fotoğraflarının çıktığı kişiler kriminal olduğu tescilli tipler ve bu durum Guaido’nun ilişkileri hakkında Venezüella’da bir takım şüphelere yol açtı. Onu destekleyen kişilerin aklında da soru işaretleri oluştu. 

ABD ve Avrupa devletleri Venezüella devlet başkanı olarak Guaido’yu tanımıştı. Bu bir çeşit darbeydi. Norveç’in teşebbüsleriyle Maduro hükümeti ve Guaido yanlıları arasında bir müzakere süreci başlamıştı; fakat bu süreç Venezüella hükümetinin yerinde tavrı ile askıya alındı.

Guaido’nun ise çete liderleriyle görüştüğü ortaya çıktı. Seçimlerde çoğunluğu kazanmak istiyor; ama bu fotoğrafların etkisi olacaktır. Komünist muhalefet içerisindeki yozlaşmış tipler de hükümetin bazı politikalarını bahane göstererek ona destek veriyor.

Uluslararası arenada Venezüella’ya destek olanların başında Rusya geliyor. Rusya da çok iyi durumda değil; fakat Rus hükümeti millî bir hükümet. Ruslar devletteki yozlaşmaya karşı mücadele ediyor. Rusya, ideolojik farklılıklara rağmen Türkiye ile ileri düzeyde ilişkiler geliştirdi. Bu iki devletin hem ortak çalıştığı hem de sorun yaşadığı saha ise Suriye. Türkiye’de, Müslümanlara karşı bir çok defa kullanılan NATO üsleri bulunuyor. 

Artık Suriye’de de NATO ve İsrail’in kontrolü altında olan askerî üsler bulunuyor ve rejim toprak bütünlüğü için mücadele ediyor. Esad iyi bir adamdı; fakat tecrübesizliği sebebiyle halkına silah doğrultması büyük bir hataydı. 

Rusya’nın yanı sıra Türkiye de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Venezüella’ya destek verdi. Erdoğan bir sosyalist veya komünist değil, bir Türk vatanperveri. Bu desteği ideolojik farklılıklara rağmen verdi. Erdoğan anti emperyalist cephe ile iyi ilişkiler geliştirdi. Türkiye’nin bu politikalarını sadece çıkar ilişkileriyle açıklamaya çalışmamak lazım. Ümid ediyorum ki; Türkiye tam bağımsızlığına kavuşacak. Suriye’den gelen milyonlarca mülteciye kucak açarak gücünü ve anlayışını gösterdi. Milyonlarca dolar harcadı. Bu Türkiye’nin çıkarına değildi. 

Tekrar Venezüella’ya dönersek, dünyanın bir çok önemli devleti Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdı. Onunla açıktan işbirliği yapıp desteklediler. Nihayetinde ise Guaido’nun Kolombiya’nın kriminal çetecileriyle irtibatı ortaya çıktı. Bu hususta, Guaido’nun Venezüella devlet başkanı olarak tanınmasını destekleyen devletlerden ses çıkmıyor. Çünkü destekledikleri kişinin kriminal faaliyetler içerisinde olduğu ispatlanıyor. 

Müzakerelerin askıya alınmasının ardından Venezüella’ya karşı saldırılar farklı bir boyut kazanabilir. Guaido’nun illegal işlerinin internet vasıtasıyla tüm dünyada duyulmasına rağmen kimsenin bu konuda konuşmamasından bu anlaşılıyor. Venezüella’nın başta petrol olmak üzere yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak istiyorlar. 
 
14.09.2019

Görüşen: Av. Güven YILMAZ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d