“EKREM ALACAĞINA MAKRON(*) ALSIN!”

“EKREM ALACAĞINA MAKRON(*) ALSIN!”

Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa kuvvetleri koca devletin ordusunu bozguna uğratır. Devlet-i Âliye zor günler yaşamaktadır. Tahta oturan Abdülmecid Han, Tanzimat karşıtı Hüsrev Paşa’yı mecburen sadrazam yapar. Hüsrev Paşa’ya olan siyasî hasımlık ve korkusu, Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa’nın Osmanlı donanmasını Çanakkale’den alıp İskenderiye’de Kavalalı’ya teslim edecek kadar gözünü döndürür. Kavalalı’nın hırsı, devleti Rusya’nın ve dâhi devrin düvel-i muazzamasının sofrasına itecek kadardır!

Binlerce askeri ile Selanik’i Yunan’a teslim eden Tahsin Paşa’yı hatırlar mıyız? Şehri teslim ederken güttüğü siyasî nefret ne idi acaba? Yunan’ı ne kadar memnun etmiş olmalı ki kabrini Lozan’dan Selanik’e nakletme lütfûnda bulunmuşlar? Çocuğuna büyükelçilik teşrif etme nezaketini de ihmal etmemişler!

Ya şu meşhur “Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsın!” diyenler… Hangi siyasî ve bencil hırs gözleri bu kadar kör edebilir?

Bir paşa, devleti ve ordusunu acze düşürür, bir diğeri, devleti donanmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda donanmasız bırakır, bir diğeri, Selanik’i Yunan’a başkaları ise Edirne’yi Bulgar’a bırakır.

Bugün okuduğum bir yazı yukarıda naklettiğim felâketleri hatırlattı bana ve beni üzdü. Devlet kurumlarının İBB’ye ait olan Hamidiye su yerine artık başka marka sular aldığı, hatta bir kurumun Fransız şirketi Danone marka suyu artık servis ettiği haberi en az yukarıdaki hâdiseler kadar felaket geldi bana.

 “Hükümet hikmet ile müşterektir

Vezir olan hâkim olmak gerekir”

Diye bir beyit nakledilir, Nihad Sami Banarlı’nın “Devlet ve Devlet Terbiyesi” adlı eserinde.

Acaba muhalif belediyenin suyu yerine Makron’un suyunu tercih ettiren hikmet-i hükümet ne ola ki? Ekrem (İBB) kazanacağına Makron mu kazansın diyor birileri? Yok eğer Hamidiye pahalı geliyorsa artık, Bursa’nın suyuna kıran mı girdi? Eğer yerli su markası kaldıysa Uludağ’ın kaynağı kurumadı ya?

Suat KÜRŞAT

(*) Makron: Fransa Devlet Başkanı

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: