SİYONİSTLER KORKTUKLARI İÇİN SALDIRIYOR! – CARLOS (Salim MUHAMMED)

SİYONİSTLER KORKTUKLARI İÇİN SALDIRIYOR! – CARLOS (Salim MUHAMMED)

Biraz önce yaklaşık yarım saatten uzun birsüre boyunca Venezüella ile konuştum. Bu bana yaklaşık 40 Euro’ya mâl oldu.İnsanlar rahat şekilde hareket ederken ben 25 senedir cezaevindeyim. Hainlerinihbar etmesi neticesinde yakalandım. Beni ihbar edenler sadece bana değil,Filistin davası ve Bolivarcı devrime de ihanet ettiler. Onlar para için herşeyi yapabilecek insanlardır. İnşallah bir gün Venezüella’ya dönecek ve Türkgönüldaşlarımı da davet edeceğim.

Venezüella’da yozlaşmış insanların hükümete nüfuz etmesi neticesinde ülke harapbir vaziyete geldi. Bu şartlar altında, Maduro’ya ve devrime destek verilmesi,devletin bu yozlaşmış ve hain insanlardan temizlenmesi gerektiğini belirttim.Venezüella hükümeti esasında vatanperver bir hükümettir. Yapılan hatalarsebebiyle devrimi destekleyen bir çok insan hükümetten desteğini çekti. Buhafta da ülkede, muhalefet cephesinde bir takım hareketlilikler yaşanıyor.
***
Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara dönelim. Bölgedeki mevcut sınırlar, I. DünyaSavaşı’nın ardından Britanya tarafından çizilmiştir; fakat yine de saygıduyulması gerekir. Bölgede ABD tarafından manipüle edilen Kürt savaşçılarınneredeyse tamamı bugün Suriye sınırlarında bulunuyor. Başkan Erdoğan, bu Kürtsavaşçıların Türkiye sınırından uzaklaştırılması için çaba sarf ediyor.Unutulmaması gereken nokta şu ki; İslâm coğrafyasındaki tüm insanların,Kürtlerin, Türklerin, Arapların düşmanı aslında ortaktır. Bu düşmanSiyonist-emperyalistlerdir; düşmanın yegâne amacı İsrail’i korumak ve hâkimiyetalanını genişletmektir. 1947’den önce Filistin topraklarında Müslümanların,Hıristiyanların ve Yahudilerin yaşadığı bir devlet vardı. Birlikteyaşayabildikleri ve haklarının muhafaza edildiği bir devlet.

Şunu unutmamalıyız; Filistin’e göç eden bir çok Yahudi oldu. Bunların arasındamülteci statüsünde gelip Siyonist olmayan, sicili temiz insanlar da vardı. BuYahudiler mülteci kamplarına sevk edilmişti ve kamplar ise Siyonistlerinidaresi altındaydı. Burada kendilerine Siyonist anlayış ve İsrail’in kuruluşunadair eğitimler verildi. Bunların büyük çoğunluğu Filistin’de kaldı. Oradabulunan orijinal Filistinli Müslüman, Hıristiyan ve tabiî ki Yahudilerlebirlikte yaşamaları gerekiyordu. 1948’de resmî olarak Filistin’de anti-siyonist15 bin Yahudi; gerçek Filistinli ve gerçek Yahudi bulunuyordu. Siyonistler, birSiyon devleti kurmak adına tüm Yahudiler manipüle etmek suretiyle gücü eldeetmek istediler. Neticede bunu başardılar.

Siyonist devlette gerçekleşen seçimlerin ardından Netanyahu görevi bırakıyor.Netanyahu son derece yozlaşmış birisiydi. Yerine gelecek olan kişi de ondan çokfarklı değil. Hatta daha fazla Arap ve Müslüman düşmanı. Fakat, Filistin’inbüyük kısmını kontrol altında tutan bu habis insanlar, memleketleri ne kadarharabeye çevirirlerse çevirsinler, neticede Filistin’in hürriyetine maniolamayacaklarını er yahut geç anlayacaklardır. Filistin’in bir gün hürriyete kavuşacağınainanıyoruz.
***
Türkiye’ye dönelim. Erdoğan’ın aldığı tüm pozisyonlara katılmıyor, bazıpolitikalarını desteklemiyorum. Şu anda Müslüman Kardeşler ideolojisi ile Türkmilliyetçiliğinin birleştiği bir pozisyonda bulunuyor. Bu çizgide Kürtlere hoşgörüsüzdavranılmasından endişe ediyorum; çünkü Kürtlerin büyük kısmı Müslüman veErdoğan’ı destekliyorlar. Onların bir kısmının manipüle edilmesi sebebiyleKürtlerin meşru anayasal haklarının hiç bir şekilde önüne geçilmemeli.Gelecekte neler olacağını göreceğiz; fakat Türkiye’nin geleneğiyle mutabık birşekilde tam bağımsızlığa kavuşacağını düşünüyorum. Yabancı askerî üslerdenarındırılmış, emperyalist uçaklarının Türkiye’deki üsleri kullanarak bombalamayapamayacağı, ilerde Şii İran’a karşı bir operasyonda topraklarınınkullanılmayacağı bir Türkiye ortaya çıkacaktır.

Şii İran ile Türkiye arasında bir takım farklılıklar olduğu malûm; fakat İranşu an bir Siyonist-emperyalist saldırganlığına maruz kalmakta. Bu ileride fiilibir duruma dönüşürse İran halkı hükümetlerini destekleyecektir; çünkü onlarvatanperver insanlardır. Böyle bir durumda Başkan Erdoğan da İran halkınıdesteklemelidir. Siyonist-emperyalistlerin saldırılarına mukavemet gösterecekdevrimci çizgi korunmalıdır. Mesela; Venezüella’da Bolivaryan komünistleriktidara muhalif olmalarına mukabil ülkeye yönelik gerçekleştirilensaldırılarda devrimi korumak için Başkan Nicholas Maduro’yu desteklemektedir.

Ben, Venezüella’da dönen hainliklerin kanıtı olarak cezaevindeyim. Rejimindevrilmesi için çalışan hainler Fransa’da Lambertistler adına iş yapıyor. HattaChavez iktidara gelmeden önce bunlar aktifti ve benim bir Amerikan ajanı hâlinegelmem gibi asla olmayan bir şey için de çalıştılar.

Türkiye’den bana her zaman destek olan gönüldaşlarımı asla unutamam. Ne olursaolsun mücadelelerine devam ediyor ve korkmuyorlar. Filistinliler de korkmuyor.Asıl korkan Siyonistler, emperyalistler! Bu korku sebebiyle saldırıyor ve masuminsanları öldürüyorlar. Daha bir kaç gün önce Gazze’de silahsız insanlara saldırdılarve Müslümanları şehid ettiler. Her ne olursa olsun, daha iyi şartların ortayaçıkması için savaşacak ve dayanışma içinde olacağız!
 
Allahü Ekber

26.10.2019

Görüşen: Av. Güven YILMAZTercüme: Faruk Hanedar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: