Bolivya Halkı Pes Etmeyecektir! – CARLOS (Salim MUHAMMED)

Bolivya Halkı Pes Etmeyecektir! –  CARLOS (Salim MUHAMMED)

CumhurbaşkanıErdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme son derece iyi geçti. Erdoğan,çok akıllı bir adam ve Suriye’de ABD ile yaşadıkları problemleri tüm dünyanıngözleri önünde ortaya serdi. Türkiye’nin gücünü de gösterdi, bunlar güzelgelişmeler. Bunu belirttikten sonra Latin Amerika’daki hareketlilik vesilesiylebu bölgeden ve neler yaşandığından bahsetmek istiyorum.

Bolivya hakkında bir kaç hatırlatma yapalım.Bolivya, sömürgecilik sürecinde Peru’nun dağlık bir eyaletiydi. Peru yerlileriİspanyollar tarafından ihanete uğradı, suikastlar yapıldı, işgal edildi.Yerliler baskı altına alındı, bu mesele o gün bugün tartışılan bir meseleoldu. 

Latin Amerika’nın bağımsızlığı Venezüella’nınbaşkenti Karakas’tan başladı. Venezüella’ya Kolombiya ve Ekvador’unkatılımıyla, Venezüella merkezli Büyük Kolombiya ordusu oluşturuldu. Bir bayraketrafında mücadele etmeye başladılar, bayraktaki üç renk bu üç ülkeyi temsilediyordu. Bağımsızlık mücadelesi Francisco Miranda tarafından başlatıldı.Akabinde bu mücadeleyi Simon Bolivar sürdürdü. Bolivarcı ordu Peru’ya ulaştı veİspanyolları mağlubiyete uğrattı. Arjantin’den cüzî bir destek gelmişti.Bolivar, Anthony Jose’yi gönderdi. Kendisi dürüst ve iyi bir generaldi.Bolivya’nın dağlık bölgelerine bu komutan gönderildi. Kendisi bu bölgeyiözgürleştirdi. Bolivarcı Kolombiya ordusu oraya ulaştığında insanlar son derecemutlu olmuştu. Nitekim insanların bu mutluluğu sebebiyle bu ülke adınıBolivar’dan almış ve Bolivya olarak adlandırılmıştır. Bolivar, Latin Amerikahalklarının bağımsızlığının sembolüdür.

Peru ile Bolivya arasında birçok bakımdan büyükfarklar bulunmaktadır. En başta insan yapısı olarak bu iki ülke çok farklıdır.Simon Bolivar’ın ismini onurla taşıyan ülkenin halkı, Rondonia bölgesiinsanlarıdır. Rondonia bölgesi, bugün Brezilya’nın kuzeyinde bulunan bireyalettir. Bundan iki yüzyıl evvel Peru ve Bolivya, Şili tarafından mağlubiyeteuğratılmış, Bolivya Şili tarafından işgal edilmiştir.

Bolivya’da halk namına güzel gelişmelerinolabileceği birçok şansın ortaya çıkmasına mukabil ülkede kargaşa ne yazık kihiç eksik olmamıştır. Bolivya nüfusunun büyük çoğunluğu yerli Kızılderililerdenoluşmaktadır. Ülkede az miktarda Avrupa kökenli beyazlar bulunurken; karışıkkan melezler de bulunmaktadır. 

Bu yapısına mukabil Kızılderili yerlilerinyönetimde yeteri kadar söz sahibi olmasına müsaade edilmemiştir. Ülkede sık sıkdarbeler yapılmıştır. Morales’e kadar böyle olmuştur. Morales ise yerli halkındesteklediği bir siyasetçi olarak üç dönem devlet başkanlığına seçilmiştir. Sonolarak devrimci birisi olan Morales de bir askerî darbeye muhatapbırakılmıştır. 

Dünyada örnek bir demokrasi ülkesi olduğusöylenen ABD, kendi dışındaki ülkelerde demokrasiye saygı göstermemektedir.Morales, Bolivya’nın seçilmiş devlet başkanı idi. Bu sadece Bolivarcı hukukagöre değil, uluslararası hukuka göre de böyleydi. Buna mukabil Morales’e karşıharekete geçildi. Venezüella, Chaves’in iktidara gelmesinden sonra Bolivya ile sonderece yakın ilişkiler geliştirmişti. Aynı şekilde Küba da Bolivya ile iyiilişkilere sahipti. Küba, Bolivya’ya sağlık hizmetleri vermek adına binlercedoktor göndermiştir. Bu durum ABD açısından büyük bir problem olarakgörülmüştür. 

Bölgede ABD’nin kendisi açısından tehlikeligördüğü ülkelerde Washington’dan gelen üst düzey CIA ajanları bulunuyor. Buajanlar vasıtasıyla bölge ülkeleri zayıf düşürülüyor ve ABD düzen vermeçabasına girişiyor. Aslen Arjantinli olmasına rağmen Kübalı doktorlar açısındansembol bir isim olan Che Guevera da Bolivya’da mücadele etmiş isimlerdenbiridir. O da Bolivya’da, dönemin devlet aygıtının yapmış olduğu CIA desteklioperasyon neticesinde öldürülmüştür.
Bolivya halkı çok uzun bir süredir acı çekiyor.Ülkede yaşayan vatansever yerliler sürekli ihanete uğruyorlar. Küba’lıdoktorların Bolivya’ya gelmesi, Küba’nın ülke üzerindeki hâkimiyet çabasıolarak görülse de, ülke halkının sağlık alanında yardıma ihtiyacı bulunuyordu.

Bölgedeki Bolivarcı ülkelere ve halklarayapılanlar insanlık adına utanç vericidir. Tarihî olarak emperyalistler, diğerülkeleri kontrol altında tutmak isterler ve bunu sözde insan hakları adınayaparlar. Bu ülkelerde bulunan satılmış hainler de onların işlerinikolaylaştırır. Bolivya’da da meclis çoğunluğunun Morales’te olmasına rağmenABD’nin menfaatleri doğrultusunda ülkede bir darbe gerçekleştirilmiştir.Hadiselerin bu noktaya gelmesinde Morales’in yanlışlarının da etkisi oldu.Özellikle ordudaki değişim hususunda…

Morales’in tekrar ülkeye dönmesine izinverilecek mi göreceğiz; fakat muhalefetin yanlış bir noktada bulunduğu aşikâr.Bolivya halkı muhalefete karşı tavrını koydu ve mücadeleye devam edecektir. Buda yeni bir devrimin habercisi olacaktır. Elbette süreç sancılı geçecektir.

Elbette Venezüella’daki gibi Bolivya’da daiçeride iktidar yozlaşması, dışarıda ise Amerikan emperyalizmi ve Siyonizm gibitesirler bulunmakta. Dolayısıyla sabotaj faaliyetleri de olacaktır. Fakatiyileri temsil eden insanlar mücadelesini sürdürecektir. Türkiye, Filistin, Venezüella,Bolivya, Fransa ve sayamadığım bir çok ülke emperyalizmin ve Siyonizm’in kanlıellerinden kurtarılacaktır.

Her zaman söylediğimiz gibi bizim en büyükavantajımız hiç bir korkumuzun olmaması, emperyalistler ise her zamankindendaha fazla korkuyorlar, korktukları için de her zamankinden daha fazlasaldırıyorlar. 
 
Allahü Ekber!
16.11.2019

Görüşen: Av.Güven YILMAZ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: