KARA PERŞEMBE GÖLGESİNDEKİ FRANSA

KARA PERŞEMBE GÖLGESİNDEKİ FRANSA

 17 Kasım 2018 tarihinde başlayan ve 2019yılında da devam eden “Sarı Yelekliler”hareketinden sonra “Kara Perşembe” diye adlandırılan 5 Aralık 2019 günü büyükbir protesto dalgası bütün Fransa’yı sarmış durumda. Fransız Hükümeti’ninemeklilik kanunda yapacağı reformu kabul etmeyen yaklaşık 1 milyon Fransız,ülke sokaklarına indi. Birçok sendikanın süresizgrev kararı almasıyla iptal edilen tren, metro ve uçak seferleri günlükhayatı adeta felç etti.

Kara Perşembe hareketinin Fransız yöneticilerine bir hayli uykusuzgeceler geçireceğini kestirmek için müneccim olmaya gerek yok. Zira söz konusuhareket sarı yeleklileri de içinealan daha geniş toplum kesimlerinin katıldığı bir birlik manzarası arzediyor. Kazanılmışhaklarını kaybetmek istemeyen avukat, öğretmen, doktor gibi toplumun elitkesimi diyebileceğimiz meslek gruplarının protestolarda aktif görev almalarıyukarıda söylediklerimizi teyit etmekte.

Hayat şartlarının her geçen günkötüye gittiği ve emekçi kesimin aleyhine işleyen paylaşım adaletsizliğikitleleri isyan etme noktasına getiren en büyük sebeplerden birisi. Millîservetin yüzde 42’sine hükmeden yüzde 5’likmutlu azınlığa karşı yoksul insanların nefreti muharrik unsurların başındagelmekte.

Kara Perşembe hareketinde dikkat çeken ve kayda değer bir başka husus: Siyasî seçimlere katılım oranlarının azlığı nisbetinde Batılı insanlara yapıştırılan apolitik yaftasının son derece gerçek dışı olması. İradesini izhar etme ve haklarını savunma söz konusu olduğu zamanlarda akıl almaz şekilde politize olmaları bambaşka bir maharet. Üstelik söz konusu politize oluş, öylesine laf olsun kabilinden değil, tuttuğunu koparan ve netice alan bir ciddiyette. “Apolitizm” ve yanında en uç noktadaki bireyselleşmeyle maruf bir toplumun böyle bir raddede organize tepki verişi karşısındaki şaşkınlığımızı Büyük Doğu Mimarı Necip Fazıl’ın veciz tespitiyle atlatıyoruz:

“Hendese kafalı Batılıda ferdîzekâ yok, içtimaî dehâ vardır.”

Yönetenler cephesinde;protestoculara karşı “dış güçlerin piyonu, çapulcular” ve sair ithamlar henüz duyulmadı.Toplumda bu türden kasaba demagoglarına mahsus söylemlere prim verecekinsanların olmayışı, siyaset erbabının işini zorlaştırmakta.

Hareket genel olarak ekonomiksebeplerle yapılmış olsa da, aynı anda ekolojik kaygıları olan insanların dakendilerini ifade etmek için katıldığı bir platform olmuştur. Hâliyle topyekûnbu hareketin mânâsında “yaşanmaya değer bir hayat” arayışından işaretlergördüğümüzü de ifâde etmek gerekir. Ki, bu sebeble Kara Perşembe, bizim içingözden kaçırılmaması gereken bir olgudur. Mevcut paradigmaya itirazı olan vegidişatı sorgulayan çıkışlar, insanlık adına ümit vericidir. Sistem içiitirazların sistem itirazına dönüşme ihtimâlinin bu tür kaygılarınolgunlaşmasıyla daha da hızlanacağını söyleyebiliriz.

ADIMLAR Fransa

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: