LÂTİN AMERİKA DEVRİMCİ BİR ŞİDDETE SÜRÜKLENİYOR – CARLOS (Salim MUHAMMED)

LÂTİN AMERİKA DEVRİMCİ BİR ŞİDDETE SÜRÜKLENİYOR  – CARLOS (Salim MUHAMMED)

Hükümet niçin artarda böyle önemli hatalar yapıyor bilmiyorum; fakat bunun son derece garipolduğunu söyleyebiliriz. Aptalca şeyler için milyonlarca dolar para harcanıyor.Bu para gereksiz yere harcanmak yerine halkın faydasına bir şekildekullanılabilir. Elbette komünist PFC ve diğer muhalifler bu süreçte hükümetekarşı katı bir tavır almış durumda. Hükümet, insanların daha rahat yaşamasınısağlamak bir yana emekli olmasını geciktiriyor. İnsanlara 20 seneden daha eskibir zaman evvel verilmiş olan haklarını elinden almanın saygı gösterilecek pekbir tarafı yok. Hülasası, Fransa’da enteresan bir hükümet var. Bu hükümetiniçerisinde sağ kanattan insanlar bulunuyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı ise özel ve yetenekli biradam. Kendisi uluslararası alanda bazı konularda iyi bir siyasî pozisyonalabiliyor, Rusya ile Avrupa’nın diyalogunu temin etmesi buna örnekgösterilebilir. Bir Venezüellalı olarak benim evime dönmem noktasında birşeyler yapabileceğini ümid ediyorum; fakat Venezüella konusunda Macron’unVenezüella halkının iyiliğini istediğini düşünmeme rağmen doğru noktadadurmadığını söyleyebilirim. Venezüella’da halkın büyük bir çoğunluğu tarafındankabul edilen ve desteklenen hükümete karşı pozisyon aldı. Ülkede “muhalefet”adı altında Bolivarcı rejime karşı bir isyan başlatıldı. Elbette Venezüella’dakomünistler gibi dürüst muhalifler de fazlasıyla var. Hükümetin yanlışlıklarınıcesur bir şekilde dile getiriyorlar, hükümet de onları biliyor; fakat asladüşman ajanlarıyla birlikte hareket etmiyorlar. Sağ muhalefette de dürüstinsanlar var ve bunların ekserisi Katolik. İlerleyen günlerde neler olacağınıgöreceğiz. 

Venezüella ile Fransa’nın tarihî birtakımbenzerlikleri var. Fransa’da hükümetler Amerikan emperyalizmine karşı çoğuzaman mesafeli davranmıştır. Unutmamalıyız ki; Fransa da tıpkı Venezüella gibianti-Amerikancılığın yüksek olduğu Katolik bir ülkedir. 
***
Amerikan Evanjelik Kilisesi’nin bir çok ülkeyemüdahalesi oldu. Brezilya’da iktidarı ele geçirdiler. Hem de Brezilya’daEvanjelik nüfusun azınlık olmasına rağmen bunu başardılar. Bolivya gibiülkelerde iktidarı ele geçirmek için darbe teşebbüslerinde bulundular. İsminiSimon Bolivar’dan alan Bolivya’da da iktidarı ele geçirmeyi başardılar; fakatümid ediyorum, her şey daha iyiye gidecek. Şu anda ajan bir hükümet var veBolivya halkına ihanet ediyor. Bolivyalıların tarihî haklarını emperyalistlerepeşkeş çekiyorlar. 

Brezilya ve Bolivya’dan bahsederken Kolombiya’yıda es geçmemek gerekiyor. Kolombiya’da neler oluyor? Kolombiya, Amerikan özelkuvvetlerine ait bir çok askerî üssün bulunduğu bir ülke. Ayrıca Kolombiyahalkı ile Venezüella halkı tarihî olarak akrabadır. Burada da gösterilerdüzenleniyor, insanlar adalet talep ediyor. Lâtin Amerika ülkeleri devrimci birşiddetin içine sürükleniyor. Bölgede Küba bir istisna olarak görünüyor.Küba’nın devrimci hükümeti ise yapılan ekonomik hataları telafi etmeyeçalışarak hâlâ varlığını sürdürüyor. Küba rejimi bağımsız ve güçlü kalabilmeyi başardı.

Kuzey Kore’ye bir parantez açalım. Kuzey Koreözel bir devlet. Elbette hem şartları hem de davranışları bakımından bu ülkeyine Türkiye ne de Venezüella ile kıyaslayamayacak olsak dahi, bu devlet debağımsızlığını muhafaza ediyor. Ayrıca nükleer güce sahip bir ülke… ABD ileyakın geçmişte yaşadıkları sürtüşmelere rağmen dik durabildiler.

Bir başka bağımsız ülke de Şiî İran… İranrejimi ideolojik sebeplerden dolayı birçok siyasî hata yapmasına rağmenbağımsızlığını muhafaza ediyor. Ekonomik olarak hatalar yaptılar ve yapmayadevam ediyorlar. Kadim Pers kültürü üzerine kurulu bir devlet ve toplumdanbahsediyoruz. İçeride ne yaşanırsa yaşansın ülkeleri için kendilerini fedaedebilir bu insanlar. 
***
Fransa’ya dönersek; Fransız halkı haklarını müdafaaetmesini bilen bir halktır. Ümid ediyorum ki, Fransız hükümeti hatalarınıtelafi eder. General Charles de Gaulle geleneği Fransa’nın bağımsız kalmasınıve yeniden dünya genelinde saygı duyulan bir ülke hâline gelmesini sağlar.Cumhurbaşkanı Macron bunu sağlayacak çapta akıllı bir adam.

Öte yandan Türkiye ile Fransa arasındakiilişkiler ise son derece kötü ve bu beni endişelendiriyor. Çünkü Avrupa’nınbirçok ülkesinde çok sayıda Türk yaşıyor. Elbette Fransa’da da azımsanmayacaksayıda Türk var. Türk halkının büyük bir kısmı NATO’nun tarafında değil veTürkiye’deki İslâmcı hükümeti destekliyorlar. Bu sebeple Türkiye ile Fransaarasındaki ilişkilerin kötü olması beni endişelendiriyor.
***
Tüm sorunlara rağmen asla kötümser değilim. Tüminsanlık adına adalet ve mukaddes Filistin topraklarının özgürlüğü içinsavaşıyoruz. Hakiki bir İslâm anlayışını empoze etmek için çalışıyoruz. İslâmdenilince Suudi Arabistan gibilerin anlaşılmaması gerekiyor, bunun için isegerçek bir ihtilâl gerekiyor! Siyonistleri ve emperyalistleri mağlup edipzafere ulaşacağız! 
 
Allahü Ekber
21.12.2019

Görüşen: Av.Güven YILMAZ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: