İRAN’IN MİSİLLEMESİ BİR “ACEM PALAVRASI” MI?

İRAN’IN MİSİLLEMESİ BİR “ACEM PALAVRASI” MI?

Kasım Süleymanî’nin öldürülmesi üzerine dünya kamuoyunabüyük “intikam yeminleri” eşliğinde Amerika’yaödetilecek bedelin çapını hayâl ettiren İran, Irak’taki Amerikan üslerine karşı gerçekleştirdiği füzesaldırıları sonrasında tatminkâr olduğunu ifâde eden açıklamalar yapmıştı.İranlı yetkililerin açıklamalarının ortak noktası “biz savaş istemiyoruz” idi…

İran, söz konusu misilleme saldırısını dünyaya “80 Amerikanaskerinin öldürüldü!” şeklinde yapmış ve en önemli generali Kasım Süleymanî’nin hayatının karşılığıolarak “80 Amerikalı askerin ölümü”yle uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde “misilleme”ningerçekleştiğini ifâde etimişti.

Amerikan Başkanı DonaldTrump, İran’ın misillemesi üzerine “herşeyyolunda!” ifâdeleriyle başlayan bir twet atarak, “yarın açıklama yaparım”dedikten sonra dün, beklenen konuşmasını yaptı… İran’ı aşağılayan ifâdelerkullanan Trump, İran’ın “80 Amerikan askerini öldürdük” açıklamalarınıyalanlayarak “herhangi bir askerkaybetmedik” dedikten sonra şunları söyledi:

“Dün akşamki saldırıdahiçbir Amerikalı yara almadı. Tüm askerlerimiz güven içinde. Çok az bir hasarsöz konusu. Amerikan güçleri her şey için hazırdır. İran şimdi ayakta duruyor,tüm dünya için iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. İran herkes için iyiolan bir hareketle, durma kararı aldı, saldırı pozisyonundan çekilmişgörünüyor.”

İran’ın bütün dünyaya “80 Amerikan askerini öldürdük”şeklindeki “zafer” açıklaması üzerine, Amerikan emperyalizmi karşısında sevinenkalabalıklar, İran’lı yetkililerin “savaş istemiyoruz” şeklindeki “çekingen”ifâdeleri sonrasında Trump’ın gayet rahat “herhangi bir askerkaybetmedik”, “İran bize zarar veremez” şeklindeki sözleri sonrası “hayâlkırıklığı”na uğramış oldular…

İran’ın, belli ki kendikamuoyunu rahatlatmak için büyük bir zafer edâsıyla “80 Amerikalıyı öldürdük!”açıklaması, hiçbir Amerikalının ölmediği ortaya çıkınca, dünyada “misilleme” olmaktanziyâde “acem palavrası” olarak algılandı…

91 yılında BabaBush’un “Yeni Dünya Düzeni” koduyla başlattığı BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) Stratejisi içine kendi stratejisiniyerleştirerek Ehl-i Sünnet Coğrafya’nın işgâlinden faydalanma yolunu terciheden İran, bu süreçteki –en hafif ifâdeyle!- siyasî hatâlarından dolayı, direnenVatansever Mücahidler ve toplum nazarında haklı olarak Batı safında görülmüştü… Buna karşın Süleymanî’nin öldürülmesiyle “BüyükŞeytan” ile karşı karşıya gelme fırsatını yakalayan İran, bütün komşuülkelerle –Ehl-i Sünnet Coğrafya- yeni ve sağlam bir müttefiklik için değerlendirmesigereken bu fırsatın hakkını verebilmiş değil…

İran, “şartların 24saatte 24 kere değişebildiği” siyaset arenasında asıl “hedef” gerçekleşenekadar kendi söylem ve iddiaları sebebiyle ortaya çıkan “beklentiler”den uzakkalamayacaktır. İran lideri Hamaney’inve Trump’ın açıklamaları sonrası İran silahlı kuvvetleri Sözcüsü General Ebulfazl Şekarçi’nin de tekrar ettiği “asıl hedef” pek yerinde olarak şu:

“Esas amacımızbölgede “fesat” çıkaran Amerika’nın bölgeden tamamen çekilmesi!”

Hedef buysa –ki, tamolarak budur!– bunun gereği “söylem” siyasetiyle değil, fiilî olarak yerinegetirilmelidir.

Ve özellikle 2003 Mart’ından beri Batı saldırganlığı karşısında bütün dünyada süren Ehl-i Sünnet temelli Direniş’in neticesi olarak bu hedefin nihâî aşamasına zaten gelinmiş bulunmaktadır. Trump’ın gelişiyle Amerika’nın bölgeden çekilme yollarını aradığı bu süreçte, saldırgan işgalciye bir tekme de İran’ın atması, en başta kendi yararına olacaktır.

Bu çerçevede Süleymanî’nin öldürülmesi sonrasında “topraklarında Amerikan üssü bulunan bütün ülkeler hedefimiz olacaktır” uyarısını yapan İran’ın, 91’den beri gerçekleşen Haçlı-Yahudi Batı Saldırganlığının aktif ana üssü konumundaki İncirlik Terör Üssü’ne füze atmasına bizim bir itirazımız olmayacağını da kaydetmiş olalım.

Aydın Kalkan / ADIMLAR

İRAN’DAN “BEKLENEN” MİSİLLEME GELDİ

İRAN’IN BÖLGEDEKİ BALTASI KIRILDI!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d