İSLÂMA MUHATAP ANLAYIŞI YENİLEME DAVASINA KARŞI İSLÂMDA REFORM VE MODERNLEŞME

İSLÂMA MUHATAP ANLAYIŞI YENİLEME DAVASINA KARŞI İSLÂMDA REFORM VE MODERNLEŞME

İslâm’da reform/modernleşme davası ile“İslâma Muhatap Anlayışı Yenileme” davası arasındaki farkları dilimdöndüğünce açıklayacağım. 

İslâm’da reform/modernleşmenin piri CemalettinEfgani’dir. İslâma Muhatap Anlayışı yenileme davasının piri ise AbdülhakîmArvasi Hazretleri…

Reform/modernizm davası, başta mezhepler olmaküzere hemen hemen tüm İslâm tarihini yıkıp, İslâmı akıl ve mantık (kendi akılve mantık ölçüleri) üzerine yeniden yapılandırmak ister.

İslâma Muhatap Anlayışı Yenileme davası iseKitap, Sünnet, İcma, Kıyas temellerine sımsıkı bağlı olup, rasyonalizmireddeder ve İslâm Tasavvufunun ruhçu esasları üzerinde yükselir.

Reformizm/modernizm, Jöntürk hareketine,İttihatçı ve Cumhuriyetçi çizgiye bağlıdır. Hatta bir çoklarına göre Efgani buçizginin hakiki fikir babasıdır.

İslâma Muhatap Anlayışı Yenileme davası iseAbdülhamidçidir, Vahidüddincidir; Jöntürk geleneğini reddeder.

Reformizm/modernizm, özünde Türk düşmanıdır,Arapçıdır, Arap hilâfetini savunur. İslâma Muhatap Anlayışı yenileme davası iseHilâfetin tarihi çizgisine saygılı ve Hilâfet davasının istikbâlinde deAnadolucudur.

Reformizm/modernistler, başta kurucuları Efganive Abduh olmak üzere masonisttir. İngilizcidirler. İslâmı, İngiliz/Amerikangüdümünde bir uzmanlık alanı olarak vurgulamaya razıdırlar. İslâmıHıristiyanlık gibi “din işleri ayrı dünya işleri ayrı” konumunagetirmekten kaçınmazlar.

İslâma Muhatap Anlayışı Yenileme davası isemasonizmi ve Siyonizmin dünya hâkimiyetini reddeder. İslâmın, herhangi birİslâm dışı idare içinde bir uzmanlık ve vicdan mastürbasyonu gibi algılanmasınıreddeder. Her şart altında İslâm hâkimiyetini savunur ve bunun için mücadele eder.

Reformizm/modernizm, kısacası İslâmı, Batıfelsefesinin rasyonalist prensiplerine göre yeniden dizayn etme hedefidir.

İslâma Muhatap Anlayışı Yenileme davası iseBatı felsefesini, İslâm Tasavvufunun antitezi ve muhasebe alanı olarak görür vebu görüş temelinde İslâma Muhatap Anlayışın tecrit/tefekkür buudu hâlindeHİKEMİYAT binasını tesis eder.

İslâma Muhatap Anlayışı yenileme davası, tekkelimeyle Büyük Doğu-İBDA, rasyonalizmi (bilimi?) reddetmez, rasyonalizme(bilime) kendi sistemi içinde yer gösterir.

Modernizm/reformizm davası, Üstad’ın karşısınaMehmet Akif’i çıkarabilme sevdasındadır. Mehmet Akif, kullanılmış saf birMüslüman olarak görülebilir. Modernizm/reformizm büyüklerine sempati duyar,Abdülhamid düşmanıdır, İttihatçıdır, Cumhuriyete destek vermiş ama kendisinevaadedilenleri alamayışı karşısında küsmüş ve ülkeyi terketmiştir. Reformizminmerkezi Mısır’a yerleştiği hâlde, Kemalizm’e bir manevi boyut koymak ihtiyacıduyulduğunda yeniden kendisinden yararlanma yoluna gidilmiştir. Son döneme kadarKemalizm Mehmet Akif’i “meşru İslâmcı”, Üstad’ı “yasadışıİslâmcı” saymıştır.  M. Akif birmütefekkir olmadığı gibi bir dava da örgüleştirmemiştir.

İslâma Muhatap Anlayışı yenileme davası M. Akif’i ne tekfir eder, ne de BD-İBDA’nın bir rakibi ve alternatifi gibi görür. Ancak İdeolocya Örgüsü’nde reformizm/modernizm, en büyük iç düşman sayılmış ve anlatılmıştır.

Selim GÜRSELGİL

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: