“POLİTİKA BİÇARESİ ALMANLAR”

Ayhan SÖNMEZ Yazı başlığı Üstad Necip Fazıl’a ait bir tabirdir ve Almanya’nın Birinci Cihan Harbi’nde başta Osmanlı’yı yanına çekmek sûretiyle altından kalkması zor bir yükün altına girmiş olması dâhil, izlediği … Read More

FİKİRSİZ İNKILÂP OLMAZ!

Selim Gürselgil Şimdi ben bunca mevzuyu niye anlatıyorum? Yok Darwin’miş, yok Nietzsche’ymiş… İslâm inkılâbının fikrî meseleleridir bunlar. İbda Külliyatına giriş için de birer vesile. Adam bakıyor Külliyata, ilk bakışta bir … Read More

PUTİN: TEK KUTUPLU HEGEMONYA ÖNLENEMEZ BİR ŞEKİLDE ÇÖKÜYOR!

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle video-konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, “Batı’nın BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körüklemeye dönük senaryolar üzerinde çalışıldığını biliyoruz. (Bu bölgede) Yeteri … Read More

TÜRKİYE’YE AMERİKAN KUŞATMASI –TARİHİ VE BUGÜNÜ–

Alâaddin Baki AYTEMİZ Türkiye’ye yönelik Amerikan kuşatması, Irak’ın parçalanıp Çekiç Güç marifetiyle Barzanistan kurulması ile başlatılmıştı. Amerika BOP’a yönelik olarak gerçekleştirdiği bu kuşatmayı gerçekleştirebilmek adına öncelikle Irak bütünlüğü ve birliğinin … Read More

İTPERESTLİK

Ayhan SÖNMEZ İtperestlik kovidyanizmin bir şubesidir. Kovidyanizm tabiat ana kültü olmak bakımından dine, millete kısaca toprağın sırtında yük gördüklerine düşmandır. En başta çocuklara ve yaşlılara düşmandır. Kadınlara düşman olduğunu da … Read More

SAHTE KAHRAMANLARIN ALÂMETİ FARİKASI: SIĞLIK

Selim GÜRSELGİL Necip Fazıl’ın derinlik boyutunu ortadan kaldırır, şahsiyet çizgilerini de karikatürvârî abartırsan, Kadir Mısıroğlu’nu elde edersin. Müşahhas yerine sığlık, fikriyat yerine nutuk, sanat yerine sansasyon, haysiyet yerine de kibir … Read More

GENÇLİK, AHLÂK VE OLUŞ DÂVÂMIZ

Ahmet ÖLÇÜLÜ Sûretler olmadan mânâlar ebediyyen tecelliye gelmez. Yani öyle süslü cümlelere filân gerek yok, meselenin özü çok basit. Adam orada her türlü ahlâksızlığı icra ediyor, hırsızlık, yolsuzluk, çetecilik, pudra … Read More

ÖLÜM SESSİZLİĞİ

Ayhan SÖNMEZ “Toksik” kelimesinin kökeni Yunanca “Toxon”… Yay veya çoğulu yaylar demek. Okların ucuna zehir sürüp attıklarında, zehir yaya bulaşır. İşte bu zehirden arındırılması gereken yaylara “toxon” denir. Eski Yunan’da … Read More

İTALYA’DA DOĞAN YENİ GÜNEŞ

Selim Gürselgil Cihan Harbi sonrasında ülkeden kaçan İttihatçı liderlerin (Enver Paşa’nın diyelim) amacı, Türkiye-Almanya ve Rusya arasında yeni bir ittifak oluşturmak ve savaşı sürdürmekti. Ancak bu mümkün olmadı. Almanya’nın savaş … Read More

HIRSIZLIK VE YOLSUZLUKTA HESAP GÜNÜ

Devlet yönetiminde olanların, emanete ihanet ederek yolsuzluk yoluyla devleti soymaları kadar adi ve ahlâksızca başka bir yolsuzluk çeşidi var mıdır acaba? Kazakistan’da da daha düne kadar Nazarbayev adındaki despot, kendisi, … Read More