YENİ DÜNYA DÜZENİ

Ayhan SÖNMEZ Eğer hayat, iyiyle kötü, doğru ile yalan, güzel ile çirkin, hakkı gasbedilmiş bir yoksul ile emek sömüren bir zengin, yukarıdakiyle aşağıdaki, suflî veya ulvinin menfaat mücadelesi değil de, … Read More

SANSÜR YASASI, YENİ DÜNYA DÜZENİ, DEMOKRASİ

Ayhan SÖNMEZ Sansür Yasası konusu sadece Türkiye’ ye mahsus, iç muhalefeti susturmakla ilgili değil. Dünya, tarihin gördüğü en karanlık çağlardan birinden geçiyor ve Türkiye’de de olup bitenler bundan ayrı gelişmiyor. … Read More

TÜRKİYE’YE AMERİKAN KUŞATMASI –TARİHİ VE BUGÜNÜ–

Alâaddin Baki AYTEMİZ Türkiye’ye yönelik Amerikan kuşatması, Irak’ın parçalanıp Çekiç Güç marifetiyle Barzanistan kurulması ile başlatılmıştı. Amerika BOP’a yönelik olarak gerçekleştirdiği bu kuşatmayı gerçekleştirebilmek adına öncelikle Irak bütünlüğü ve birliğinin … Read More