91 İŞGÂLİNİN SAVAŞ SUÇLUSU, SAVAŞI BAŞLATAN ŞEYTAN “BABA BUSH” ÖLDÜ!

91 İŞGÂLİNİN SAVAŞ SUÇLUSU, SAVAŞI BAŞLATAN ŞEYTAN “BABA BUSH” ÖLDÜ!

Bölgemizde neticesi 10 milyondan fazla kardeşimizin katline sebeb olan BOP Saldırısı’nın (o dönemki adıyla “Yeni Dünya Düzeni”) ilk faili, 91 Irak İşgâlinin savaş suçlusu George H. W. Bush’un –namı diğer “Baba Bush”- öldüğü açıklandı.

İmam-ı Rabbanî Hazretleri‘nin ölçülendirmesiyle, her ne şekilde olursa olsun bir kâfirin ölümü, İslâm’ı kuvvetlendiren bir gelişme olduğu için sevindiricidir… Hele ki, söz konusu Atlantik Emperyalizminin azılı bir temsilcisiyse, bu, ayrıca sevindirici…

“Baba Bush”un kim olduğuna gelince;

“Baba Bush”un 91 yılında “Çöl Fırtınası Harekatı” kodu ile başlattığı Körfez Savaşı, 37 Batılı ve Batıcı ülkenin Saddam Hüseyin ve halkına karşı açtığı savaş olarak etkileri kesintisiz devam eden sürecin ilk ve en önemli basamağıdır.

Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından bölgemizde doğan “siyasî boşluğu doldurmak” ve Hıristiyan Yahudi Batı Emperyalizminin Büyük Doğu – İslâm coğrafyasında hâkimiyet alanı kazanması ve “Büyük İsrail”in kurulması gayesiyle başlatılan bu saldırı, BUGÜN DE SÜRDÜRÜLMEKTE…

“Bir koyup üç alacağız” şeklinde ifâde ettiği yağmacılığı “Türkiye’den de cephe açalım” teklifiyle Baba Bush’un peşinden koşan Turgut Özal’a ve Hıristiyan-Yahudi ittifakına cevap, saldırı başlar başlamaz ANADOLU çapında İBDA’dan gelmişti: İBDA cephelerinin önderlik ettiği 25 Ocak 1991 Şanlı Cuma gösterileri ile sokak ve meydanları tutan Anadolu, iktidarın Haçlı-Yahudi koalisyona girme heveslerini kursaklarında bırakmıştı. Hamle ve taarruzun Beyazıt Meydanı’nda atılan İLK KURŞUN ile başladığı hâdiseler sırasında birçok ilde şehidler verilmişti…

Anadolu’nun Amerikancı politikalar doğrultusunda Saddam ve halkına saldırılmasına karşı çıkan Kumandan Salih MİRZABEYOĞLU ve bağlıları, bunun bedelini, gösterilerin hemen ardından yaptığı “Irak’a girmemizi istemeyen güçler var” beyanı ve bizzat Özal’ın talimatı ile Kumandan Salih Mirzabeyoğlu ve arkadaşları işkence altına alınıp tutuklanarak ödediler. Tutuklananlardan biri de, 25 Ocak Olaylarını tetikleyen “kurşunu sıkan el” suçlamasıyla ADIMLAR Çizgisi’nin Genel Başkanı Ali Osman Zor’du…

Kumandan “Adımlar” adlı eserinde yer alan ve savaşın hemen ardından “KÖRFEZ SAVAŞININ ARDINDAN” başlığıyla yayınlanan röportajında kendisiyle ilgili şu ifâdeleri kullanmıştır: “Şunu da bilhassa belirtmek isterim: Şanlı Cuma olaylarının hüviyetini olanca pırıltısıyla ortaya çıkardığı yıldız, gerçek delikanlım Ali Osman’dır… ” (Adımlar -“1984’den 1996’ya”-… Salih Mirzabeyoğlu… Shf: 83)

Ve Kumandan Mirzabeyoğlu’nun İBDA Diyalektiği adlı eserinde yer alan “BÜYÜK DOĞU – İBDA TARİHİ” başlığı altında 25 Ocak 1991‘i mânâlandırması:

1991 senesi… 1990 yılının ortalarında başlayan ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Körfez bunalımının 1991 Ocak ayında savaşa dönmesi: Birleşmiş Milletler adlı “Domuzlar Diktatoryası”nın kararı altında parya devletlerin de fiili veya mânâ olarak katılımıyla, Irak’a açılan savaş… Başta, Sovyetler’in çöküşünden sonra tek süper güç addedilen Amerika; ve yamacında itibar tonları ayrı figüranlar… Savaşın nasıl başlayıp nasıl bittiği malûm ve biz burada tasvir işinde değiliz… Fakat bu savaşın İBDA mücadelesi yönünden ve onun mânâsını kendisine bağlayan iki büyük yönü var… Birincisi: Amerika’nın güç imajı zedelenmiştir… İkincisi: Antiemperyalist mücadele bayrağı, İBDA vesilesiyle ve bütün haşmetiyle müslümanların eline geçmiş, bellibaşlı bir tarih olarak 25 Ocak 1991’de Cuma gösterilerinde çıkan olaylarla yepyeni bir çığıra girmiştir… ” (İBDA Diyalektiği… Salih Mirzabeyoğlu)

91’DEN 2003’E… 2003’DEN BUGÜNE

“Baba Bush”un İsrail’in güvenliği için başlattığı saldırı, “Körfez Savaşı”nın son bulmasının ardından 91-2003 arasında kesintisiz sürdürülen ağır ambargolarla sürdürülmüştü… Suyu temizlemek için kullanılan “klor”un dahi verilmediği ambargonun ağırlığı sebebiyle, Irak’da 1 milyon 700bin çocuk ve 1 milyondan fazla ihtiyar öldü…

“Medya” denilen “propaganda makinesi”nin bugün icra etmeye devam ettiği tüm fonksiyonlarının şekillendiği 91 saldırısının başlatıcısıdır “Baba Bush”… Medya, artık Hıristiyan-Yahudi Deccal Komitesi’nin Pentagon merkezli Yalan Makinesi görevini icra etmektedir… 91 Saldırısı sırasında, hangi kesimden olursa olsun, ruhları Amerikancılaştıran bu YALAN MAKİNESİne ilk teslim olanlar, o günden bugüne gelen ve bugünkü İktidar ve çevresini tutmakta olan sözde “İslâmcı” çevrelerdir.

İslâm Coğrafyası’na Küfrün Saldırısı, ŞEYTAN’ın adetâ hususî bir döl yatağını temsil eder şekilde “Baba Bush”tan devralan “Oğul Bush”, 2003 yılında tekrar başlatılmış ve Kötülük, bütün kuvvetiyle bölgemizde taht kurma hamlesini yapmıştı…

2002’de İktidara taşınan Erdoğan, BOP saldırısının eşbaşkanlığı görevini üzerine alarak, tıpkı Özal gibi, bağımsız bir ülke olan Irak’a karşı Türkiye’den cephe açılması için her türlü girişimde bulunmuştu. Tarihe “1 Mart Tezkeresi” olarak geçen Meclis görüşmelerinde “tezkereye hayır demek, bana “hayır” demektir!” diye vekilleri “Amerikan işgaline evet!” reyi vermeleri konusunda “uyarmış”tı… Bu tarihi suça ortak olmak istemeyen vekiller “hayır!” mührünü basmalarının bedelini partiden tasfiye edilmekle öderlerken, Irak’ın Kuzeyi’nden cephe açılmasına karşı çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki NATO karşıtı unsurlar, Amerikalıların “not ettik!” tehditli açıklamalarının ardından “Ergenekon” kodlu operasyonlarla tasfiye edilmişlerdi…

“Baba Bush”un başlattığı 91 Saldırısı’nın Medya yönü o kadar başarılı neticeler verilmişti ki operasyonu yürütenlerin nazarında, neredeyse 91 Yalanları’nın birebir tekrarı, 2011’de bu defâ Suriye meselesi etrafında yürütüldü. O dönem kavramlar üzerinden yürütülen savaşa benzer şekilde “Suriye’nin Kuzeyi, “Kuzey Suriye” olarak isimlendirilip Suriye zihinlerde bölünürken, Amerika ve İsrail’in bölgedeki “BOP Militanlığı” Kürtçü Hareketler’e “meşru” alanlar açıldı… 91’de “Yeni Dünya Düzeni”nin Militanlığını yapan ve yağmalanmadık Türkmen ve Arap köyü bırakmayan Peşmerge gibi… 91’de işbirliği yaptıkları işgalci güçle yaptıkları bozgunculukları sebebiyle kovalandıkları Türkiye sınırından içeri girebilmeleri için yürütülen “Saddam’ın zulmünden kaçan masum Peşmerge kardeşlerimiz” edebiyatının, neredeyse birebir Suriye üzerinde de tatbik edildiğine şahid olduk…

ZAFERİ MÜJDELEYEN KUMANDAN’A ve ŞEHİDLERE SELÂM OLSUN!

“Baba Bush” öldü…

Bu ölüm haberi üzerine sosyal medyada verilen tepkiler, adetâ büyük bir “bedduâ” kampanyası hâlini almış durumda…

“Geçmişe mazi derler” hesabı, Zalim öldükten ve zulmüyle elde etmek istediklerini elde etmiş ve etmeye de devam ederken, ona lanet okumak hüner değil… “Hüner”, zalim suçlu hayattayken, eceli ile ölümüne izin vermeyecek bir hararet içinde mücadele etmekte… Küfür/Zalim dimdik ayakta ve bütün gücüyle saldırırken ona karşı çıkmakta ve vatanını savunmakta… Zira yukarıda da ifâde ettiğimiz üzere “Büyük İsrail”in kurulması gayesiyle başlatılan bu saldırı, BUGÜN DE SÜRDÜRÜLMEKTE…

Hıristiyan Yahudi Saldırganlığı karşısında Anadolu ve Anadoluluyu kurtaracak İLK MÜCADELEYİ BAŞLATAN ve ilk kurşunu sıktıran; Batı Saldırganlığı karşısında “ZAFERİ MÜJDELEYEN” şekilde tek alternatif DÜNYA GÖRÜŞÜ’nün Mimarı ve onun AKSİYONUNU ortaya koyduğu için katledilen KUMANDAN Salih Mirzabeyoğlu’na SELÂM olsun!

Kumandan’a ve o günlerden bugüne Irak, Afganistan, Libya, Suriye, bütün İslâm Coğrafyası’nda Kurtuluş Savaşı verirken şehîd olan –başta topraklarının sömürülmesine izin vermeyen Saddam Hüseyin, Kaddafi gibi Devlet Başkanları olmak üzere- MÜCAHİD KOMUTANLAR’a, MÜCAHİDLER’e, soykırıma uğramış masum/çaresiz 10 MİLYONU AŞAN KARDEŞLERİMİZE; RAHMET ve DUÂ!

Kötülüğün kaynağı, Şeytan’ın Temsilcisi “Baba Bush” ve gibileriyle birlikte ölenlerine AZAP dilerken;

Dünyanın neresinde olursa olsun hayatta kalanlarından ve bölgemizdeki temsilcileri “Şeytanın Erleri”nden İNTİKAM alabilmeyi, “Muntakîm olan Allah”tan diliyoruz!

Aydın KALKAN

 

SADDAM ve İBDA

“ORTADOĞU’DA AMERİKA’NIN İŞİ NE?”

90’DAN BUGÜNE UMUMÎ BAKIŞ VE BUGÜNKÜ SİYASİ DURUM (1-2-3)

 

 

 

KUZEY ATLANTİK TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN “KUZEY SURİYE”LEŞTİRME SALDIRISI

ORTAK-ESAS DÜŞMAN AMERİKA VE ONUN BOPÇU, YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: