PANDEMİK PAGANİZM

Ayhan SÖNMEZ Gaia; Yunan mitolojisinde Ge (yeryüzü, arz, toprak) kelimesinin mitolojik bir şekli olup yeryüzünün şahsileştirilmiş varlığının adıdır. Gaea olarak da yazılır. Tanrıların doğuşuna dair Yunan mitlerinin ilk tanrıçası, bütün … Read More

TOPYEKÛN KURTULUŞUN ANAHTARI

Selim GÜRSELGİL Dinî ilimlerde uzmanlık ve Kurtuluş Yolu itikadının sapkın anlayışlardan korunması dâvâsı, İslâm inkılâbının bir yönüdür. Fakat bütün yönü değildir. İslâm inkılâbının temel kültür stratejisi, üç ana sahada Yeni … Read More

“TİN”

Ayhan SÖNMEZ Hegel’in “ruh” (geist) kavramı için sebebi hikmeti neyse, Türkçe’de “tin” gibi saçma sapan bir karşılık kullanılıyor. Bu, güya entellektüel olan çevrenin kelimeler üzerindeki suistimalidir. Kendi sınıfının hayatiyeti için … Read More

TÜRKÇE MESELEMİZ

Selim Gürselgil Bugünkü Türkçenin başlıca 3 kaynağından söz edebiliriz: Eski Oğuzların konuştuğu Türkçe, Müslüman olduktan sonra edebiyat ve fikir sahasında gelişen ve Osmanlı lügatiyle en yüksek hâlini alan Türkçe ve … Read More

TARİHÎ HASSASİYETİMİZ VE HAYSİYETİMİZ

Allah’ın mavi arşınaMabetlerden tekbirler yükseliyorBunlar benim ülkemin şarkılarıdırBütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıları haykırıyor…(Bosna’nın ilk Milli Marşından) Dünyanın neresinde olursa olsun iman ve inanç yönüyle ortak paydayı paylaşan insanlar kaderde … Read More

DİL MESELESİ

Selim GÜRSELGİL Büyük Doğu-İbda, sadece Türkiye’de rakipsiz olmakla kalmayıp, dünya çapında belki de en büyük dil hadisesidir. Türkçe konusunda Mahir Ünal kısmen haklıdır. Dil devrimi Kemalist devrimlerin en kötüsü olabilir. … Read More

BD-İBDA’NIN HERKESE SÖYLEYECEK SÖZÜ VAR

Selim GÜRSELGİL Büyük Doğu-İbda, bütün ilimler, sanatlar, felsefeler, mistik ve mitolojik öğretiler hakkında söyleyecek sözü olan belki de tek anlayıştır. İlimler hakkında der ki: Her ilim, kendi alanında bir “geçerli … Read More

“TÜRK AİLESİ PARÇALANIYOR”

Ahmet ÖLÇÜLÜ Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı kapsamında söyleşiye katılan İlber Ortaylı, her yerde aile yapısının önemli olduğundan bahsettiğinin altını çizdi. Gençlerin sözlerinin dinlenmemesinden yakındığını nakleden … Read More

ARARKEN BULDUKLARIM – EMEK HAKKI VE AYDINLAR SINIFI

Alâaddin Bâki AYTEMİZ Twitter’da bir paylaşım takılıyor önce gözüme: “Sol (ortanın solu değil), işçilerin haklarını böyle canhıraş savunurken, işçiler neden solcu olmazlar?” Fatih Bora Ekim, bu suali, Bartın’da yaşanan maden … Read More

BATICI EĞİTİM KARŞISINDA İSLÂMÎ ÇÖZÜM: İBDA

Selim GÜRSELGİL Eğitim uzun zamandır inancın düşmanı gibi fonksiyon ifa ediyor. Eğitim hayatına girenlerin pek çoğu inançlarını kaybederek çıkıyorlar. Bir dönem, pek çok cemaat, inancı muhafaza etmenin yolunu eğitimden kaçınmak … Read More