AKP REJİMİNDE LGBT BAYRAKLARI DALGALANIYOR

Ahmet ÖLÇÜLÜ AKP’nin muhafazakâr tabana şirin gözükmek adına bazı polisiye tedbirlerle LGBT yürüyüşlerine müdahale etmesi ve bazı TV kanallarına “LGBT’ye devam edin ama kazancınızdan bize de pay vermek şartıyla” demekten … Read More

AYDIN OROSTOPOLLUĞU

Alâaddin Bâki AYTEMİZ Aydın, çağından mesul şahıs demek. Okumuş yazmış olmak da aslında buna dair. İnsan okuyup yazdıkça, yani bilgilendikçe hürriyetin şuuruna daha bir erer ve eşya ve hadiseleri teshir … Read More

GENÇLİĞİN İSLÂMDAN UZAKLAŞMASININ SEBEPLERİ

Ahmet ÖLÇÜLÜ Dün, gençliğin İslâm’a olan ilgisinin sebepleri mevzuu edilirken, bugün tam tersi oluyorsa, oturup düşünmek gerekmez mi? Gençlik elden gidiyor olduktan sonra, hangi başarıdan bahsedilebilir? O hâlde soralım: Dün … Read More

İÇİ BOŞ ŞÖHRETLERİ TEŞHİR

Selim GÜRSELGİL Fikirsiz, kültürsüz, seviyesiz, kalitesiz, bilgisiz, görgüsüz ve hepsinin toplamı olarak İslâm inkılâbına elverişsiz bir gençlik birikiyor. Biz bundan rahatsızız. Bunun sebeplerini elbet konuşacağız. Bu hâlin müsebbiplerini masaya yatıracağız. … Read More

TEKNOLOJİNİN VE “SOSYAL MEDYA”NIN ZARARLARI

Psikolojik  Zararı Hepimizin çok iyi bildiği üzere şu zamanda insanların %80’i zamanını “sosyal medya” denilen platformlarda geçiriyor. Buna her birimiz açıkça şahitlik ediyoruz. “Sosyal medya”, hatta genel konuşursak teknoloji, çoğunlukla iş … Read More