İTHAL HUKUKUN İHRACI

Av. Mehmet TIĞLI İçe his halinde doğan “inanç” üzerine aklî faaliyetlerle gidildiğinde “düşünce” doğar. Düşüncenin harekete geçmesi, pratiğe gelmesi ve tavır, duruş hâlinde kendini göstermesiyle de “ahlâk” oluşur. Ahlâkın pıhtılaşmasıyla … Read More

RUSYA BATI’YA OLAN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN KURTULUYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılıların Rusya’nın onlara olan teknoloji bağımlılığından asla kurtulamayacağını zannettiklerini, ancak bunun oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Başkan Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde yaptığı konuşmada … Read More

RUSYA’DA LGBT AŞIRILIKÇI BİR ÖRGÜT OLARAK KABUL EDİLDİ VE YASAKLANDI

Yüksek Mahkeme uluslararası toplum hareketi LGBT’yi “aşırılık yanlısı bir örgüt” olarak kabul etti. Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun’un 1. maddesi uyarınca, … Read More

RUSYA’DAKİ “BRICS-YEREL YÖNETİMLER FORUMU”, DÜNYANIN YENİ KUTBUNUN ARTAN ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Okay DEPREM Moskova BRICS ülkeleri, uluslararası istikrarsızlığın keskin bir şekilde arttığı bir ortamda; Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’nın bağımsız ülkelerini birleştirme çabalarını artırıyor. Bu sürecin en etkili ve proaktif … Read More

ADIMLAR’A YENİ BİR SALDIRI MI PLÂNLANIYOR?

Alâaddin Bâki AYTEMİZ Bundan birkaç gün önce arkadaşlar güvenlik kamera kayıtlarını incelerken şüpheli bir durumla karşılaşmışlar. At hırsızı kılıklı bir tip, Adımlar merkez bürosunun önüne -yakalanmamak ve farkedilmemek için çaba … Read More

SELİM GÜRSELGİL, TANITIM-KONFERANS:

“YARATILMIŞLARIN TEKAMÜLÜ” ÜZERİNE Adımlar Dergisi yazarlarından gönüldaşımız Selim Gürselgil, “Evrim Teorisi, Hayat Hamlesi ve İBDA Diyalektiği” alt başlığını taşıyan yeni kitabı “Yaratılmışların Tekâmülü” etrafında bir tanıtım-konferans gerçekleştirecektir. 3 Aralık 2023 … Read More

SÖMÜRGE KARŞITI SÖMÜRGECİ

Japonya’nın sömürgeci ikiyüzlülüğü Çevirmenin notu: NATO’nun doğuya genişleme politikasının tetiklediği Ukrayna savaşı devam ederken enerji konusunda Rusya’ya tıpkı Avrupa gibi son derece bağımlı olan Japonya, Batı’nın Moskova’yı hedef alan yaptırımlarına … Read More

RUS-ÇİN İŞBİRLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

İlber Vasfi SEL Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin, politik, ekonomik ve askeri anlamda uluslararası sistemdeki en önemli iki büyük güç olduğu kuşkusuzdur. Güç kavramını mevcut sistemde hem amaç hem … Read More

WİLDERS İKTİDARDA NE YAPACAK?

Hollanda’da Geert Wilders’in seçim galibiyeti: Plânlar ve parlamento kompozisyonu Takdim: İslâm düşmanlığı ile bilinen Wilders seçimleri kazandı ama koalisyonla iktidarı devralması zor görünüyor. Buna mukabil iktidarı devralsa da seçmenlerine vaadettiği … Read More

YENİ DÜNYANIN EŞİĞİNDE İKTİSADÎ DÜZEN ARAYIŞI

Takdim: Dünyanın büyük güçlerinin nasıl büyük güç olduğu ortada: Ekonomide korumacılık… Serbest ticaret denilerek sihirli bir kalkınma formülü gibi sunulan şeyin, aslında, büyük güç olduktan sonra, ürettiği malları küçüklere satabilmede … Read More