KAN POMPASI: BAKHMUT

Ayhan SÖNMEZ Ernest Hemingway’in “Güneş de Doğar” adlı romanında, bir zamanlar zengin olup, sonra bir dizi talihsizlik nedeniyle servetini kaybetmiş bir karaktere, nasıl iflâs ettiği sorulur. “İki yol” diye cevap … Read More

İNİSİYATİF – RUSYA’NIN HERSON’DAN GERİ ÇEKİLMESİ ÜZERİNE

Ayhan SÖNMEZ Ocak 1944′ te, tamamen imha edilen Alman Altıncı Ordu’su, Dinyeper Nehri’nin güney kıvrımında, Krivoi Rog ve Nikopol bölgesinde operasyonel olarak kendini felâket bir durumda buldu. Almanlar, Kızıl Ordu’nun … Read More

MANEVRA: DİSPERSİYON VE EŞMERKEZLİ HAREKAT – CENGİZ HAN

Ayhan SÖNMEZ Manevra Savaşı, onun temelleri olan savaş gücünün yoğunlaşması, düşmanın arkasına nüfuz etme ve düşman kuvvetlerinin bir kısmını veya tamamını kuşatma hususlarından bahsetmiştim; manevrayı daha geniş mikyasta incelemek için … Read More

ASKERÎ MANEVRA TABİRİ ÜZERİNE

Ayhan SÖNMEZ Askeri pratisyenler ve düşünürler, savaşın kendi has tuhaf dinamiklere ve mantığına tabi benzersiz bir teşebbüs olduğunu uzun zamandır kabul ettiler. Gerçekten de, savaşın mantığı çoğu zaman doğası gereği … Read More

DİRİLTİCİ (DEVRİMCİ) RUH

Ayhan SÖNMEZ 19 ve 20. asırlarda Batı’daki liberalizm etkisiyle şekillenen modern medeniyetler ile ananevî eski medeniyetler arasındaki en temel tezadın, modern medeniyetlerin mekânı, ananevî medeniyetlerin ise zamanı yutması olduğu söylenebilir. … Read More

PALYAÇO DÜNYASI

Ayhan SÖNMEZ Yaşadığımız bu günlerin durumunu tanımlama ihtiyacı (palyaço dünyası) diye bir kavramı oluşturmama sebeb oldu. Etrafınızda her gün dayatılan sosyal normlar bir komedi skecine aitmiş gibi göründüğünde, aklı başında … Read More

DÜŞÜŞ

Ayhan SÖNMEZ “Peygamberler öğretmeseydi, her şey ne ise o olur, müsbet ve menfi idraki, değer ölçüsü ve hükmü olmazdı.” (Kumandan Mirzabeyoğlu) Farzedelim ki erkeklerin gitmek isteyebilecekleri iki yön var: Ya … Read More

REMZ ŞAHSİYET

Ayhan SÖNMEZ “Remz şahsiyet”, fikrin çizdiği sûrettir! Mânâlar şahıslar da tecelli eder…” -Salih Mirzabeyoğlu- Georges Eugene Sorel (1847-1922)… Fransız filozof, sosyolog ve “sendikalist devrim” teorisyeni. Sorel, insanların hayatında “Mitin Gücü” … Read More

MUHASEBE

Ayhan SÖNMEZ * “Ömür ki, bir kurak çöl, Onu tek bir güne böl; Şebnem gibi doğ ve öl, Yıldızlı bir gecede!..” (NFK) * İdeolocya birlik bilimidir, fanatik dünya için insanın … Read More

ANARŞİST OKUMA

Okumak silâh kuşanmak ve savaşa dahil olmaktır. Ayhan SÖNMEZ Büyük Doğu-İbda ideolacyasına yegane rabıta, külliyatı okumaktır. Tasavvufî mânâda seyri sülûk da bu çerçevededir. Okumayı bir sûret kabul ettiğimizde, muhtevasından tefekkür, … Read More