TEKNİĞİN MÜKEMMELLİĞİ !

Ayhan SÖNMEZ‘Küresel Devlet’ ve onunla birlikte ‘teknoloji’ fert için öldürücüdür. Bu ifâde soğuk karşılanabilir, ‘romantizm’ ve ‘kültürel kötümserlik’ diye suçlanabilir. Bir vakitler ütopyalar ‘ideâl devlet’ modeli etrafında yoğunlaşıyordu. Bu ‘ütopik … Read More

TEKNİK

Ayhan SÖNMEZ Günümüzün çöküş-çürüyüşüne ve ferdin “tekniğe” mutlak bağımlılığına karşı mücadele azmi, yeni hayat biçiminin bildiklerimize ve yaşadıklarımıza karşı ezici zaferine dair düşünceler ve sorularla sürekli gölgeleniyor. Belki de artık … Read More

NEURALİNK

Ayhan SÖNMEZ Elon Musk tarafından kurulan şirket Neuralink, ABD makamlarından insan beynindeki bilgisayar çipleri üzerinde testler yapma yetkisi aldı. Neuralink dün Twitter’da, insanlar üzerindeki ilk klinik çalışma için Amerikan Gıda … Read More

EVRİM VE TABİATIN DİYALEKTİĞİ

Selim GÜRSELGİL Bir Müslüman kardeşimiz bana bir yazı göndermiş. Üstünde de şöyle yazıyor: “Evrim Teorisi’ni çürütüyorum.” Görünce tabiî, helâl olsun kardeşime diye düşündüm. Ben 21 yıldır konunun üstündeyim, son yıllarda … Read More

EVRİM VE TEKÂMÜL SÜRECİ

Selim GÜRSELGİL “Hayatın Tekâmülü” veya “Yaratılmışların Tekâmülü”… Çalışmama bunlardan hangisini isim olarak seçeceğim noktasında kararsızım. Dinî incelik -edep- bakımından hangisi daha doğru olur? Aslında tekâmül eden yaratılmışların kendisi değil, hayattır; … Read More

HİKEMİYAT VE FELSEFE KARŞISINDA EVRİM

Selim GÜRSELGİL Şimdi burada yanlış anlaşılmaması gereken bir mesele var: Ben uzmanı olmadığım bir alanda rastgele teori üretmiyorum. Sadece işin fikrî yönlerini, kendi felsefe eğitimim, tasavvufî-dinî kültürüm ve İbdacı dünya … Read More

BİLİM VE ÖZGÜR DÜŞÜNCE

Ayhan SÖNMEZ Türkiye’de bilim kültürü, cumhuriyet devrinin yarım bilim ve yarım bilimadamları elinde mahvoldu. Pozitivizm ve laikliğin içinde saklı olan ayartması ve zehri onu mahvetti. Belirtmek lazımdır ki, bu mahvoluşun … Read More

İSLÂM’IN KADIN MÜNEVVERLERİ

Selim GÜRSELGİL İslâm’da kadın münevverler hakkında son zamanlarda bazı çalışmalar yapılıyorsa da, mesele genel fikir çerçevesine yerleşecek derinlik ve genişlikte henüz ortaya konulmuş değildir. Araştırmacılar üzerine gittikçe bu konuda öyle … Read More

PANDEMİK PAGANİZM

Ayhan SÖNMEZ Gaia; Yunan mitolojisinde Ge (yeryüzü, arz, toprak) kelimesinin mitolojik bir şekli olup yeryüzünün şahsileştirilmiş varlığının adıdır. Gaea olarak da yazılır. Tanrıların doğuşuna dair Yunan mitlerinin ilk tanrıçası, bütün … Read More