GÖNÜLDAŞ-YOLDAŞ İGOR MOLOTOF

GÖNÜLDAŞ-YOLDAŞ İGOR MOLOTOF

Gönüldaş Carlos’un 1994 yılından beri esir tutulduğu Fransa’da tiyatro bir mahkeme sonucunda 3. kez müebbet hapis cezası verilmesi dünya çapında büyük tepkilere sebeb oldu.

Carlos’un 2003 yılından beri avukatlığını üstlenen Güven Yılmaz ve Ahmet Arslan’ın da Paris’te hazır bulunduğu 24 Mart 2017 tarihli karar duruşması sonrasındaki ilk izlenimlerini, Sayın Av. Ahmet Arslan ile gerçekleştirdiğimiz röportaj ile Adımlar okuyucuları ile paylaşmıştık.

Arslan’ın deyimiyle “Carlos’u ölene kadar Fransa’da tutmak için verilen bu ceza”,  Filistin Davası’nın efsâne lideri etrafında antiemperyalist/antisiyonist bir geleneği sürdüren dünyanın birçok bölgesinden tepkilerin meydana çıkmasına sebep oldu.

Bu çerçevede en dikkat çeken çıkış Sovyet Komünizmi geleneğini hâlen dinamik bir biçimde yaşatmaya çalışan Rusya’dan geldi.

Bir süredir sitemizde yayınlamakta olduğumuz Carlos’un Av. Güven Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmelerin Rusça çevirilerinin, söz konusu coğrafyadan ciddi bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmesinin ardından kayda değer ilk geridönüş Rus Gazeteci-Yazar Sayın İgor MOLOTOF ile oldu.

Molotof’un Carlos’un karar duruşması sonrasında kendisine ulaştığı Av. Güven Yılmaz ile gerçekleştirdiği röportaj bu çerçevede esaslı ve bir o kadar da tarihî bir hamle kabul edilebilir.

Genel Başkanımız Sayın Ali Osman Zor’un yaptığı değerlendirmelerinde ülkelerarası ilişkileri “iki insanın birbirleri arasındaki ilişkilere” benzetmesi çerçevesinde Milletlerarası ilişkilerde dostluk ve düşmanlıkları belirleyen şeyin “remzşahsiyet”ler olduğunun farkında olanları da heyecanlandıracak bu hadise etrafında İgor Molotof hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

RUS GENÇLİĞİ’NİN BİR TEMSİLCİSİ

Emperyalizmi kitlelerin ruhuna ve zihnine Batı Hayat Tarzı biçiminde sirayet ettiren en etkili saldırı aracı olarak “Medya” kodlu Terör Örgütü Yayın Organları’nın a-politik/seyirci durumuna getirip zehirlediği Türk Gençliği’ne karşın, Rus siyasî geleneğinde bu saldırı karşısındaki direniş Devlet politikası hâlinde etkili bir biçimde sürdürülmekte.

Batı saldırganlığı karşısında bölgemizdeki devletlerin (İdare eden) milletleri (idare edilenler) karşısındaki sorumlulukları arasında sayabileceğimiz temel mesele olan söz konusu saldırılar karşısında, yığınlara siyasî şuur aşılanması Türkiye’de söylem ve hamaset üzerinden geçiştirilmekteyken, Rusya’da pratik ve dinamik şekilde sürdürülmekte.

Türkiye’de, baştanbaşa “gençlik yalakalığı” diyebileceğimiz bir şekilde ruhları/zihinleri iğfal edilegelmiş, bedenen ifâde ettiği varlık dinamizmine karşın “seyirci” derekesine indirilmiş gençlere “18 yaşında seçilme hakkı” verilmesi ucuzculuğuyla; tarihe Rus Devrimi olarak kaydedilen büyük bir mirasın, aynı ciddiyetle yeni nesillere (Rus Gençliği) devredilmesindeki fark dikkat çekicidir.

Milletlerin kurtuluş ve yok oluşlarını, devletlerin “gençlik politikası” üzerinden de takib edebileceğini gösteren bu durum, her ne kadar Anadolu gençliği adına “ümitsiz bir vakâ” hâline getirilmek istenmekteyse de –ki, bölgemizdeki Batı ve Batıcı saldırganlığının bütün hedefi budur!- yukarıda ifâde ettiğimiz Remz Şahsiyetler etrafında meydana çıkacak her türlü gelişme, söz konusu saldırı karşısında kelimenin tam mânâsıylakurtuluş potansiyelini içinde barındırır.

Bu çerçevede Carlos ve onun vesilesiyle Rus gençliğinin Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’na duyduğu ilgi ve alâka üzerinde İgor Molotof:

 

İGOR MOLOTOF KİMDİR?

Rus yazar, gazeteci, sosyalist…

Tarih, arkeoloji, etnografya, dinler tarihi, felsefe, psikoloji alanında çalışmış ve eğitim görmüş bir genç.

Çeşitli internet sitelerinde ve matbû yayın organlarında (dergi ve gazete) yazıları yayınlandı. Rusya’nın Halk Meclisi diyebileceğimiz Duma Meclisi’nden ve Rusya Devleti’nden ödüller ve beratlar alacak kadar etkili.

Ukraynaca, Belarusça, Sırpça, Hırvatça, Karadağ, Boşnak dillerini bilmektedir.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Güney Osetya’daki çatışmalarda resmî gözlemci olarak yer aldı.

Moskova Gazeteciler Birliği’ne aday gösterilmiştir.

Meşhur bazı belgesellerin ve büyük tesir uyandırmış şiirlerin (“Toplum Hafızası”, “108 yıl”, “İslam’ın Kılıcı”) yazarıdır.

Milli Bolşevik Partisi üyesidir…

Görüşmelerimizde kendisini “yazar” olarak tanıtan İgor Molotof, İBDA fikriyatına aşinâ olanlara hoş gelebilecek bir ifâdeyle “ideâllerimiz açısından neyin gerekli olduğunu düşünüyorsam, onu hemen yapmaya çalışıyorum” diyerek, davasını pratikte temsil iddiasını böylece ortaya koyuyor.

“Dostumuz” dediği Carlos’un serbest kalması gerektiği gerçeği etrafında üzerine düşen her görevi yapmak arzusunda olduğunu ifâde eden Molotof, Fransa’nın düşmanca bir tutumla esir tuttuğu Carlos’a “Allah onu korusun!” diye duâ ediyor.

Rusya’da gayet etkin bir şekilde sosyal faaliyetlerde katılımcı olan Molotof, bu aktif kişiliği sayesinde birçok siyasetçi ile ilişki içerisinde. İgor Molotof, bu çerçevede “özellikle “Öteki Rusya” partisi içerisinde sağlam yoldaşlarımız olduğunu kesinlikle söyleyebilirim” demeyi de ihmâl etmiyor.

 

RUS GENÇLİĞİNİN “ÖTEKİ RUSYA” PARTİSİ

Ve… Rusya’da Carlos Seferberliği: Bolşevik Partisi’nden Putin’e Mektup” başlıklı yazımızda ifâde ettiğimiz üzere, Sayın Molotof’un girişimleri sonucunda bilgilendirilen “Öteki Rusya” Partisi’ndeki Başkanlık seviyesindeki yönetici yoldaşları, Carlos’un durumu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’e bir mektup yazmış ve kendisinden “Corlos’un Fransız esareti altında haksız bir şekilde tutulduğuna dikkat çekmesini” talep etmişlerdi.

İgor Molotof’un şahsında dikkatimizi çeken Rus Gençliği’nin bu “Bolşevik” kanadının Carlos ismi etrafındaki girişimleri, yazarımız Av. Güven Yılmaz vesilesiyle kurulan ilişkinin seviyesini de göstermekte.

“Öteki Rusya” Partisi, baştan beri ifâde etmeye çalıştığımız üzere Rus Gençliği’nin siyasî hafıza-tarihi çerçevesinde sürekliliği devraldığı bir parti konumunda.

2010 yılında Türkiye’de de gündeme gelen Rusya’daki meşhur hadise: Ulusal Bolşevik Partisi’nin kapatılması… 10 Temmuz’da yasaklanan partinin mensupları tarafından bir kongre ile “Öteki Rusya Partisi”nin kurulması…

Geçen yazımızda ifâde ettiğimiz üzere Öteki Rusya Partisi, Rus Bolşevik Parti geleneğini günümüzde temsil eden bir yerde durmakta… Öyle ki, bugün Rus Devlet Politikası’ndaki tesiriyle dikkat çeken, Rus Avrasyacılığının en etkili teorisyenlerinden Aleksandr Dugin’in de bu parti kadroları içerisinden çıktığını kaydetmiş olalım…

Sovyet Rusya’nın “millî sosyalizm” geleneğini de sürdüren parti, 2013’te Kiev’de yapılan darbe etrafındaki Rus isyanını destekledi ve parti taraftarları Güney Ukrayna’daki çatışmalarda yer aldı.

Ukrayna içindeki çatışmalarda iki taraf olduğunu ifâde eden parti güdücüleri, tarafları şöyle açıklamakta: “Bir tarafta Naziler, General Vlasov, SS kıtaları ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın adamı Victoria Nuland; diğer tarafta geleneksel olarak Rusya’ya eğilimli, Güney ve Kuzey Ukrayna, görkemli Rus şehri Sivastopol ve savaş kahramanları, yeraltı savaşçıları Olegkoshelov ve SergeiTyuleninn.”

“Öteki Rusya” partisinin Ukrayna’daki askerî çatışmalar sırasında “halk cumhuriyeti”ni desteklemek için Rusya ve diğer ülkelerden Donbas’a gönderilen “2000 devrimci asker” ile gönüllü “Interebrigady” hareketini oluşmasına öncülük ettiği ifâde edilmekte.

Öteki Rusya Partisi, Rusya’da etkili bir muhalafet partisi olarak durmakta. İç politikadaki eleştiri noktaları çerçevesindeki mücadelesini sürdürürken, Putin’in şahsında Amerika, İsrail ve Avrupa Birliği karşısında sürdürülen dış politikayı da desteklemektedir.

Partinin manevi lideri, Rusların dünyaca ünlü yazarlarından Eduard Limonov’dur. Limonov, Yugoslavya’daki çatışmalara katılırken, Gürcü-Abhaz çatışmalarında Abhazlar’ın, Moldova’da Moldova Cumhuriyeti’nin tarafında yer almış ve 2000-2001’de Rusça konuşan halkı korumak için Kazakistan’da silahlı bir istilâ tertip ettiği gerekçesiyle suçlanmıştı.

Sayın Molotof’dan öğrendiğimiz diğer bilgilere göre, Nisan 2001’de silah depolamak ve illegal yapılanmalar oluşturmak suçlamasıyla FSB’ninLefortova tesislerinde tutuklu kaldı. Hakkındaki suçlamaların sonradan düşmesine karşın Limonov, 15 Nisan 2003’te 4 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Şartlı olarak tahliye edildi.

Eduard Limonovhareketin pratik liderliğinden ayrılmış olmasıyla birlikte, gençleştirilen kadrolar önünde manevi liderliğini sürdürmekte… Parti yönetimini devralan söz konusu genç kadrolar arasında Gönüldaş Carlos hakkında Putin’e mektup kaleme alan Partinin İcrâ Kurulu Eş Başkanı Alexander Averin yanında Andrei Dmitriev ve Alexei Volynets isimleri dikkat çekmektedir.

 

GÖNÜLDAŞ-YOLDAŞ MOLOTOF

Rus Gençliği’ninCARLOS şahsında Kumandan Salih MİRZABEYOĞLU’na duyduğu ilgi ve merakın da mücessem bir ifâdesi olan İgor Molotof’un İslâm ile şereflenmiş bir Rus Genci olduğunu bilmem vurgulamak gerekir mi… “Sovyet muharebelerinin son unutulmuş askeri” olarak sahip çıkılması için Rusya Devlet temsilcilerine baskı yapan bu gençliğin, aynı Carlos tarafından defalarca “Önderimiz”, “Liderimiz” olarak selâmlanan İBDA Mimarı Kumandan Salih MİRZABEYOĞLU hakkında duydukları ilgi ve merakın da kolay kolay doyurulmayacak bir açlık ifâde ettiğini kaydetmiş olalım…

Gönüldaş-Yoldaş İgor MOLOTOF ve Av. Güven YILMAZ isimleri etrafında kurulan bu ilişki ve MOLOTOF’un her fırsatta fotoğrafları eşliğinde gönderdiği İbda Selâmı, bölgemizde pek yakın istikbâlde ADALET’i tesis edecek Remz Şahsiyet’i gösteren bir nüve/öz…

Selâm, hangi kesimden olursa olsun, aradığı cennet hayâlini İslâm’da bulanlara!

Aydın KALKAN

FRANSA’DAN GÖNÜLDAŞ CARLOS’A 3. MÜEBBET… Av. AHMET ARSLAN İLE RÖPORTAJ

SALİH MİRZABEYOĞLU VE CARLOS’UN AVUKATI OLMAK

ПРО КАРЛОСА РЕПОРТАЖ С ТУРЕЦКИМ АДВОКАТОМ

VE… RUSYA’DA CARLOS SEFERBERLİĞİ: BOLŞEVİK PARTİSİ’NDEN PUTİN’E MEKTUP!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: