İRAN FİTNESİ

İRAN FİTNESİ

ÖĞRENME DİLİ FARİSİ, GİDER DİNİN YARISI

Eskilere ait bu terkibi hükümdeki mânâ: İran’ın resmi dili olan farsça düşmanlığı olmadığı malum olsa dahi biz yine de iki kelâm ile izah edelim.

Bu cümlede ki mânâ; İran’ın Batıl, azgın, hedonist, komünist, inançsız, ikircikli, işbirlikçi, takiyye fitnesi, Mecusi ateşinin yaktığı, Farisi hilelerine kapılmayın-aldanmayın ihtarı olarak anlaşılmalıdır.

Doğu dünyasında esen batıl rüzgârların ve şerli işlerin merkez üssü olarak İran’ı bilmek, şeytanı yakalamaktır. Melanet üssü olan İran’ı anlamak, Ortadoğu ,Türkistan ve Uzak Doğu dünyasının zihni kirliliğini ve ayak oyunlarını sobelemektir..

“Yabancı” ve “kutsal olmayan” mânâlarına gelen İran, Zerdüştlüğün kitabı Avesta’ da yer alan Aryanam sözcüğünden gelmektedir.

Bu kısa girişten sonra gelelim, İran’ın dünü, bugünü ve yarınına ait topoğrafyasını hep birlikte okumaya.

Tek yumurta ikizi olan İran ve İsrail’i birbirinden ayrı düşünmek, eşyanın tabiatına aykırı, yaratılışı inkâr, Allah Resulüne ihaneti alkışlamaktır.

Bugün ki İranlıların atası olan acem kralı Kuruş’un, Babil’den sürgün edilen ve yeryüzüne dağılan lanetli Yahudileri Filistin’e yerleştirmesi, kayıtlara geçen ilk cinayetidir.

Biz serencamımıza devam edelim ve birlikte düşünme adına, iki sualle renk katalım.

İsrail, Batılı ve Doğulu ülkeler tarafından topyekûn kuşatma altına alınsa, kuşatmayı kırmak ve İsrail’e yardım etmek için, hangi ülke harekete geçer?

İkinci sorum ise; İran tarihinde batı ile kâfir ile bir kerecik olsun savaştı mı?

Ferdi imanım ve şahsi kanaatimle beraber, ortak aklın da İsrail’i kuşatan ülkelere arkadan saldıracak tek ülkenin, kesinlikle ve kesinlikle Faşist İran diye sesleneceğine inanıyorum.

Kalpleri kefenli ve Katolik nikâhıyla birbirlerinden ayrılmaz-ayrılamaz olan İran ve İsrail birlikteliğinin ezeli ve ebedi maksadı: Doğru, güzel ve iyi olan ne varsa, ortadan kaldırmaya matuftur.

Tek yumurta ikizi olan İran ve İsrail’in, güzel olana tecavüz, doğruyu yamultmak, iyi olanı imha etmek üzerine olan hinliklerini unutmak, hırsıza kapıyı açık bırakmaktır.

Fars faşizminin, Orta Asya havzasında ki emperyalist ve sömürgeci bakışını algılamak için, işgal altında tuttuğu Güney Azerbaycan’ı sömürmesinden, kanayan yaramız Doğu Türkistan’da kızıl Çin yönetimine verdiği ucu açık destekten, Tacikistan‘da yürüttüğü Türk düşmanlığı ve Türk nefreti üzerine yaptığı faaliyetleri dikkate şayandır.

Ortadoğu’da Şam, Bağdat ve Kudüs’ün özgürlüğü için mihenk taşı, Anadolu için kilit olan Ermenistan-Erivan ile alengirli işlere girişip, Dağlık Karabağ’da askeri operasyonlara üstü örtülü destek vermesi Türk ve Arap düşmanlığı değilse nedir?

Makaleye konu olan İran fitnesini izah olunca, acemlerin katil şebekesi olan Şiî “Hizbullah” ve şürekâsına değinmemek abes kaçar.

İran kontrolünde ki “Hizbullah” isimli cinayet şebekesinin, Suriye coğrafyasında ki işlediği cinayet ve katliamları, Farisi nefretinin çehresi değilse ne?

İran’ın; Afganistan’da Amerika’yla elele, Irak’ta Amerika’yla kucak kucağa, Mısır’da ve Tunus’ta kültürel yanaşma olarak birlikte olduklarını söylemeye bile gerek yok. Kısaca İslâm vatanının her metrekaresinde, düşmanla-kâfirle işbirliği yaptığını görmemek ancak ve ancak vicdansızlara has bir ruh haletidir.

İran’ın, genetik kodu olan Mecusi sapkınlığını ve fars faşistliğini dile getirmek her Müslümana farzdır.

İran’ın, Vahdet, ümmet, cihat ve Ehli Beyt gibi kutsal kavramları, olta niyetine kullanmasına aldanmak: Dırar mescidini övmeye benzer.

Bu minvalde olan hilelerini yutmayacağız, aldatılmayacağız, her zaman sadece ve sadece hakikati dillendireceğiz.

Unutmayalım ki, imandan sonra ilk vazifemiz: küfrü, kötülüğü, karanlığı tanımamızı emreden, İslâm dininin müntesipleriyiz.

Bilinen şeytan bilinmeyen şeytandan iyidir, hikmeti gereğince; Tarih boyunca kâfirle bir kerecik olsun savaşmamış olan İran’ı tanımak, bizleri bilinen şeytan-İran’ın kazdığı çukurlara düşmekten kurtaracaktır.

Burhan Halit KOŞAN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: