GENEL SAVAŞA DOĞRU KUTUPLAŞMANIN TARAFLARI

1- Ukrayna ve Filistin cephelerinin açılmasıyla birlikte, tırmanışı Genel Savaş seviyesine doğru hızlanan dünya ölçeğindeki kutuplaşmanın ideolojik-politik mahiyetini ve taraflarını içi doldurulmamış “dinî kimlik” vurgusuyla tarif etmek yanlışına düşülmemeli. Mücadelenin taraflarını, “bir yanda Müslümanlar ve Hristiyanlar, diğer yanda Yahudiler” olarak görüp, “Katliamcı Yahudilere karşı, Müslüman-Hristiyan ittifakı” çağrılarında bulunmakla; tam aksi kutuptan, “bir yanda Hristiyanlar ve Yahudiler, diğer yanda Müslümanlar” olarak adlandırıp, “Katliamcı Müslümanlara karşı Hristiyan-Yahudi ittifakı” önermek arasında varılan sonuç itibarıyla bir fark yoktur. Her iki denklem de, ideolojik-politik kutuplaşmanın esasını ve taraflarını örtmeye yarar. 

2- Irak’a yönelik 2003 Saldırısını, “Irak Operasyonunu desteklemiyoruz ama katliamcı Irak yönetimini de hiç mi hiç desteklemiyoruz ha!” yollu bir propaganda diliyle çaktırmadan açıkça destekleyen yapılanmalardan “siyasal İslâmcı” İHH’nın Batı ülkeleri halklarına yaptığı ayaklanma çağrısında olduğu gibi, AYAKLANILACAK tarafı ve ideolojisini, Siyasal BOP İslâmcılığın karşı taraftaki düşman kardeş versiyonu siyasal Yahudicilik/Siyonizm olarak göstermek, yine bir örtülemedir. 

3- Genel Savaş seviyesine doğru seyreden dünya ölçeğindeki mücadele, insanın hem biyolojik, hem ruhî doğasına saldıran hedonist ben-merkezci liberal çapulcu ideoloji ve onun bayraktarı Anglosakson sömürgeciliğiyle, bu sömürgeciliğin tek kutuplu dünya hegemonyasına baş kaldırıp adım adım yerle bir eden anti-sömürgeci çok kutuplu devrimci hür dünya ve onun toplumcu, toplumun ortak çıkarını, bireyin bencil çıkarının önüne koyan ideolojisi arasında. 

Kutuplaşmanın ideolojik-politik mahiyeti ve tarafları bu açıklıkta ortaya konmayıp, “BOP İslâmcılığı”nın  “dinî” retoriğine hapsolunursa, liberal  yağmacı sömürgeci  düşmanın havuzuna düşülür.

Kısaca, mücadele, başını ABD ve İngiltere’nin çektiği liberal yağmacı sömürgeci kampla, liderliğini Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin yaptığı çok kutuplu devrimci hür dünya arasında.

Ayrıca, “BOP İslâmcılığı”nın kullandığı dinî retorik-söylemle Doğu adına liberal yağmacı sömürgeci kutba karşı Rusya’nın icra ettiği fonksiyon, üstlendiği misyon ve tutuşturduğu isyan ateşinin nasıl örtüldüğüne ve perdelendiğine de çok dikkat edilsin.

O halde, Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin, liberal çapulcu ideolojiden, onun idealize ettiği tüketim manyağı tipten ve sömürgeci hegemonyasından yana olanları aynı tarafta yer alırken;  toplumun ortak çıkarını, bireyin bencil çıkarının üstünde tutan ideolojiden, onun inanmış fedakâr insanından ve devrimci hür dünyasından yana olanlarıysa, diğer tarafta saf tutuyor.

Yani, düşmanın adı; Liberal Çapulcu-Yağmacı Anglosakson Sömürgeciliği… Esas düşmanın adı hiçbir zaman unutulmayacak, hep tekrar edilecek…

ADIMLAR’dan

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d