SİYONİZMİN DÜŞMANI NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZA RAHMET VE DUÂ

SİYONİZMİN DÜŞMANI NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZA RAHMET VE DUÂ

Vafâtının 7. Yıl dönümünde;

Aşağılık bir kumpasla “siyasî yasak”lı olmasıyla etkisizleştirilmesiyle, “İsrail’e muhtaç”, Yahudi’yle “dost ve müttefik” olanlar tarafından partisi parçalanan;

Kendi ifâdesiyle “İsrail’in kurduğu AKP”nin BOP Eşbaşkanlığı gibi, neticesi on milyonlarca Müslümanın katli, İslâm Beldeleri’nin işgali, yağmalanmasıyla sürdürülen ve bugün Anadolu’nun bütünlüğünü tehdid eder şekilde ve yine kendisinin ihtar ettiği şekilde “Büyük İsrail’in kurulması”na dönüşen süreçte, 14 yıllık icraatların sahibi NATO’cu hükümete karşı ömrünün son demlerine kadar mücâdele yürüten;

Anti-Emperyalist ve Anti-Siyonist duruşundan hiçbir zaman taviz vermemiş olan Necmeddin ERBAKAN Hoca’ya Allah’tan rahmet; gerçek takipçilerine de tekrar başsağlığı diliyoruz.

Bu vesile ile, Erbakan Hocamızın vefâtı üzerine, İBDA Mimarı Sayın Salih Mirzabeyoğlu’nun cezaevinden avukatları aracılığıyla gönderdiği, gazetelerde yayınlanan taziye mesajını ve merhum Erbakan Hoca’nın 2004 yılında yaptığı tarihi konuşmasını, tekrar yayınlıyoruz

ADIMLAR Fikir, Kültür, Siyaset Platformu

 

SALİH MİRZABEYOĞLU’NUN TAZİYE MESAJI

Müslümanları başkası için değil İslâm adına siyasete ısındıran
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN hocamıza rahmet,
yakınlarına ve partili dostlarına sabırlar diliyoruz.
İslâm Âlemi’nin başı sağolsun.
Salih MİRZABEYOĞLU

 

 

NECMETTİN ERBAKAN: AKP’Yİ İSRAİL KURDU (VİDEO)

/wp-content/uploads/2016/01/12559179_141992519510002_1333269053_n.mp4

“AKP’yi İsrail Kurdu” başlığı altında, merhum Necmettin Erbakan’a ait bir video, internette çeşitli “sosyal paylaşım” sitelerinde yayınlanmakta.

28 Şubat Operasyonu’nun niçin ve hangi hedefler doğrultusunda tezgâhlandığı, Erbakan Hoca’nın söz konusu videodaki konuşmasından gayet net anlaşılıyor:

Washington-Tel Aviv-Londra şer üçgeninde plânlanan 28 Şubat Operasyonu’nun hedefi olan Erbakan Hoca’nın “siyasî yasaklı” olması ve partisinin kapatılmasıyla tasfiye edilmesini;

Ardından gelinen süreçte Tayyip Erdoğan’ın “muhtar bile olamaz” denirken tatil gibi geçen 3 aylık bir cezaevi hayatının ardından uluslararası güçler tarafından desteklenerek parlatılmasıyla eş zamanlı olarak, Erbakan Hocaya ihanet edilmesini;

Daha sonra “milli görüş gömleğini çıkardım” diyerek kendisine biçilen BOP Eşbaşkanlığı gömleğini giyen Erdoğan’ın el ele verdiği ihanet çetesiyle birlikte iktidara getirilmesini;

İktidarını “Erbakan’a ihanet” üzerine kuranların bölgemizde İsrail’e düşman Irak, Suriye ve Libya’yı işgâle ortak olmasının ardından, bugün, pişkince İsrail’i “dost ve müttefik” kabul ederek, “İsrail’e Muhtacız!” diyebilen siyasi yapının;

Erbakan Hoca’ya niçin ihanet ettiklerinin vesikası hâlinde gördüğümüz bu konuşmayı, istifadelerinize sunuyoruz.

Erdoğan ve çevresi, bugün geldikleri nokta itibariyle, Erbakan’ı doğrulamış oldular.

Merhum Erbakan Hoca’nın 2004 yılına ait olan ve adeta vesika hüviyetinde olan bu konuşmasının görüntülü kaydını çözümüyle birlikte yayınlıyoruz.

ADIMLAR Dergisi

 

Merhum Necmettin Erbakan Hocanın 2004 yılına ait konuşması:
AKP’Yİ İSRAİL KURDU

(…)

… Hizbullah’ı önlediği için şimdi artık İran’la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye’yi alması lazım. Suriye’yi alacak. Gelecek, bütün hududumuz boyunca; düşününüz, bütün Güney Anadoludaki hududumuz, Suriye ve Irak hududumuz şimdi artık İsrail’in olacak! Yahudiyle hudud olacaksın. O Yahudi de İran’la savaşacak.

Ve sana diyecek ki, “sen de benle beraber ol!”

Bunlara (AKP) kalsa, bunlar onlarla beraber olup İran’la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslâm âlemini darmadağın ederler. İnsanlığı mahfederler!

Öyle olmasa dahi, arkasından hedef Türkiye’dir. Türkiye’ye hücum edecekler. Türkiye’ye Sevr’i uygulayacaklar. Güneydoğu’yu alacaklar, İsrail’e satacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus’u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım.

Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olayların hepsi bizim Milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yana olduk. Hiç Bebek Katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşalık yapmadık. Bebeği tutup da “al şunu öldür” demedi bu millet tarihi boyunca.

İlk defa bunların (AKP) döneminde söylüyor. Hizbullah’ı silahsızlandıracak, “gelin tekrar bebekleri, kadınları, çocukları, yaşlıları öldürün”

Bu ne büyük vahşet!

Bunun elbette dünyada da hesabını vermezler, Ahirette de hesabını hiç veremezler!

Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. Öbür taraftan Millet eziliyor.

Her zaman söylediğimiz gibi Haim Naum plânı adım adım uygulanıyor. Haim Naum plânı nedir? Lozan’ı Batılılar imzalamıyordu. Milyon kere bunu açıkladık ama hala Milletimizin büyük bir kısmının haberi yok. Amerika halâ Lozan’ı imzalamamıştır! Klemenso (Fransa Başbakanı), Loyd Corc (İngiliz Başbakanı) bunlar da imzalamıyorlar. Haim Naum, Mısır Hahamı, İnönü’nün Lozan’daki müşaviri bunlara gitti bir Yahudi olarak sinsi bir plânı kurmak için. Dedi ki “siz Lozan’ı imzalamıyorsunuz. Ben size bir Yahudi olarak hayranım. Ben bir Haham’ım. Neden imzalamadığınızı biliyorum. Çünkü siz diyorsunuz ki, biz Birinci Cihan Harbi’ni İsrail’i kurmak için yaptık.”

Niye Hıristiyanlar İsrail’i kurmaya bu kadar çalışıyorlar? Çünkü Yahudi onları aldatmış. Onlara diyor ki, “siz Mesih-İsa’yı bekliyorsunuz ya? Biz de bekliyoruz. Ama sizin elinizdeki İncil’de İsa (AS)’ın gelmesinin şartları yazılmamış. Bizim Tevrat’ta yazıyor” diyorlar.

Halbuki onları Kabala’dan almışlar. Cenâb-ı Allah’ın Hak Kitabı ile hiçbir alâkası yok.

“Bizim kitabımızdan istifade edin.”

Neymiş, “İsrail kurulacak”mış, “Büyük İsrail kurulacak”mış. O İsrail’in emniyeti için Fas’tan Endonezya’ya kadar ülkeler kontrol altına alınacakmış ve “Süleyman mâbedi yapılacak”mış… “Bunlar yapıldığı takdirde yeryüzü Mesih’in, İsa (AS)’ın gelmesine hazır olacakmış. Aslında onlar İsa (AS)’ı kabul etmiyor. “Biz onu öldürdük, çarmıha gerdirdik” diyorlar. Ama Hıristiyanları aldatmak için, “aynı İsa (AS)’ı bekliyoruz. Bizim de Mesih’imiz O’dur” diyorlar. Kendi Havrasında, “sakın ha!” diyor, kendi çocuğuna öğretirken “bizim Mesihimiz başka! Biz İsa (AS)’ı tanımıyoruz!” diyor. Hıristiyanlık karşısına gittiği zaman “aynı Mesih’i bekliyoruz” diyor.

E O’nun gelmesi için bunların ne yapması lazım? Öyleyse “Haçlı Seferi’ne çık. Git, Müslümanların 1400 yıllık topraklarını ellerinden almaya çalış. Her türlü katliamı yap.” diye, onları “İsa (AS) yeryüzüne bir ân evvel gelsin” aşkıyla askere gönderiyor.

Şimdi de bu harpleri onun için yaptırıyor. Bu “Bush” dediğiniz saf, budala adam Evenjelsit mezhebi diye, 100 sene evvel Yahudiler tarafından kurulmuş olan tarikatin mensubu bu söylediklerimize inanıyor, “ben İsa (AS) için çalışıyorum” diyor. Halbuki tamamen İsrail için çalışıyor. “Onun gelmesi için yeryüzünü hazırlıyor. Çünkü İsrail’in kurulması lazım” diyor. Blair ne dedi? “Ben düşündüm, hesapladım, halkım karşıydı ama dini inancım bu harbi yapmama, bu kararı vermeme sebep oldu” dedi. O da aynı mezhepten; Protestanlığı zaten Yahudiler kurmuştur. Kapitalist nizâmı yerleştirmek için. Papalık faize karşı çıkıyordu, faizi helal sayan ayrı bir din kurdular Hıristiyanlığın içinde. Hıristiyanlığı değiştirdiler. Asırlardan beri hep aynı plân için çalışıyorlar. Ve onlar da şimdi emirlerine amâde olarak kullanıyorlar. Kullandırdıkları için Cihan Harbi’ni yaptırdılar, İsrail’i kurmak için.

Şimdi Loyd Corc, Klemenso dedi ki, “efendim biz harbin galibiyiz. Neden İsrail’i önce ‘küçük’ kuracak mışız da sonra büyültecek mişiz? Kurmuşken büyüğünü, Anadolu da dahil olmak üzere hepsini birden kuralım!” Onun için Fransızlar gitsinler Kahramanmaraş’a, -niçin?- “Kahramanmaraş bizim olsun” diye değil. Ya? “Alalım, İsrail’e bağlayalım!” diye. İngilizler gitsin Filistin’e. Niçin? “İsrail’i kursun” diye. Kendisinin olsun diye değil. Hep İsrail uşaklığı!..

“Bunları yaptık. Ee? Şimdi bunlardan vaz geçeceğiz! Hem sonra biz İsrail’i kursak dahi, Anadolu’da, Selçukluların, Osmanlıların mirasçısı bir bağımsız devlet olursa, bu her zaman bizim için tehdittir. Bir gün etraftaki Müslümanları toplar, bizi denize döker. Dinimiz yok olur. Yaptıklarımız boşa gider. Öyleyse Anadolu’da bağımsız bir devlet olmayacak!”

İşte bunun için Haim Naum dedi ki, “siz böyle düşündüğünüz için imzalamıyorsunuz. Ben size hayranım bir Yahudi olarak. Ama bakın ben, bunları isteyen kalbimin yanında bir de aklımı kullanıyorum. Şimdi bunu söylüyorsunuz ama 5 sene Cihan Harbini yaptınız. 5 sene de Anadolu’da İstiklâl Harbi’ni yaptınız. Alabildiniz mi Anadoluyu? Alamadınız. Neden? Çünkü bunların imanı var! Kahramanmaraş’a gittiniz, orada bir Sütçü İmam çıktı, Rıdvan Hoca çıktı, taşla sopayla sizi kovdu. Ege’ye geldiniz Balıkesir’de bir Vehbi bey çıktı, bir Hasan Basri Çantay çıktı. Etraftaki vilâyetleri topladılar, milis teşkilâtı kurdular Yunan’ın önüne çıktılar. Yunan yürüyemedi! Alamadınız! 5 sene İstiklâl Savaşı’nda uğraştınız, alamadınız!”

“Onun için ben size diyorum ki, gelin akıllı davranın. Biz 5700 senedir Yahudiler olarak “Büyük İsrail”i bekliyoruz. 30-40 sene daha beklesek ne çıkar? Bir mola verin. 10 senedir savaşıyorsunuz, yoruldunuz. Yalancıktan Lozan’ı imzalayın. Aslolan Sevr olsun. Lozan’ı imzalayın. Önce Türkiye’yi işsiz bırakın bir, aç bırakın iki, borca esir edin üç ve Dininden uzaklaştırın dört! Yumuşak lokma yapın, ondan sonra kolayca yutun!”

Ne zaman oluyor bu? 80 sene önce!.. Onlar dediler ki, “Doğru. 10 senedir harbediyoruz bunu yapamadık. Dediğini yapalım.” Attılar imzayı.

80 senedir bunun için uğraşıyorlar: Bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borca esir etmek ve Dinimizden uzaklaştırmak için! EN UYGUN YÖNETİM OLARAK DA BU AKP YÖNETİCİLERİNİ BULDULAR!

Çağırdılar. Dediler ki “bak bizim plânımız bu. Artık Büyük İsrail’in kurulmasının vakti geldi. Bir ân evvel bunları yapacağız. SİZE BU SANDALYELERİ VERECEĞİZ AMA SİZ DE BÜTÜN EMİRLERİMİZİ YERİNE GETİRECEKSİNİZ!”

BUNLARI (akp) İŞ BAŞINA GETİRDİLER, ŞİMDİ DE EMİRLERİNİ BİR BİR UYGULATTIRIYORLAR.

Geçen sefer Meclis Tezkere’yi (1 Mart Tezkeresi) reddettiği için bunlara oradan büyük azar geldi: “BİZ SİZİ BUNUN İÇİN Mİ KOYDUK?!” “Efendim Meclis reddetti” “HÖYT! BECERECEKSİNİZ! EMRİMİZİ HARFİYYEN VAKTİNDE YERİNE GETİRECEKSİNİZ. GETİRMEZSENİZ SİZİN YERİNİZE BECERENİ GETİRİRİZ!”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d