KÖTÜLÜK PROBLEMİ

KÖTÜLÜK PROBLEMİ

İmam Maturidi, felsefe tarihinde “kötülükproblemi” olarak bilinen, âlemde iyinin yanında kötünün de var olmasınınMutlak İyi olan Allah’ın varlığıyla bağdaştırılması meselesini, yedi hikmetçerçevesinde ele alır:

1. İyinin yanında kötünün de yaratılması,farklı hakikatleri tecrübe içindir. Ruh, iyi ve güzele iştiyak duyarken, kötüve çirkinden elem duyar. Bunlar İlahi mükâfat ve azabın remzidir.

2. Kötüyü tecrübe etmek, iyiyi aratır. Buarayış insanı fikren olgunlaştırır. Kötüye karşı ve iyi için mücadele etmeyiöğrenmek, âlemde en büyük kardır.

3. Kötünün kötülüğüne maruz kalmak, sabrıöğrenmenin biricik yoludur. İnsan dünyaya sabrı öğrenmek için gelir. Sabrıöğrenmek, ahlâkı yükseltir, seciyeyi sağlamlaştırır ve ruhu arındırır.

4. Dünyada iyinin ve kötünün bir aradabulunması, ama bunların mükemmel bir tertip içinde yer alması, Allah’ın varlığıve kudretinin ayrı bir delilidir.

5. Kötülüğün cezbedici bir tarafı vardır.Kötülüğün kemâl halinde cazibesinden Nemrutlar, Firavunlar, Ebu Cehil’lerdoğar. Onların kudretinin sınırlı olması ve ibretlik akıbetleri insanın acziniidraki içindir.

6. İyiyi de kötüyü de yaratan Allah’tır; hâlbukiAllah “iyinin ve kötünün ötesinde”dir. Bu, Allah’ın Mutlak Hakim,iyilik ve kötülüğün ise izafi olduğunu gösterir.

7. Her kötüde biri iyi, her şerde bir hayr vardır. Geceden gündüz, zehirden şifa…

Selim Gürselgil

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: